Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Představitelé světového realismu, počástky českého realismu v díle Boženy Němcové a Karla Havlíčka Borovského

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Boženy Němcové a Karla Havlíčka 1. Znaky realismu a naturalismu znaky realismu z latinského realis = pravdivý, skutečný směr 1. pol. 19. století snaha o pravdivé, objektivní zobrazení skutečnosti snaha o zachycení mnohostranné skutečnosti kritický přístup ke společnosti autor zaujímá roli nestranného pozorovatele umělecká typizace - úsilí o zobrazení obecného, typického umělecké prostředky podtrhují věrohodnost znaky naturalismu krajní projev realismu zdůrazňuje biologickou podstatu člověka zaměřuje se na drsné, odpudivé a temné stránky skutečnosti Tolstoj, atd. Honoré de Balzac(1799 - 1850) - významný představitel francouzského realismu, velký pracant  Lidská komedie - cyklus, téměř 100 románů. Snaha o pravdivé zobrazení společnosti a vztahy mezi lidmi. romány: ●Otec Goriot - obchodník s nudlemi, který dá majetek dcerám, aby se prosadily ve společnosti. Tím ztrácí pro dcery cenu. Umírá osamocen a v bídě. ●Eugenie Grandetová - bednář Grandet uznává pouze sílu peněz a kvůli nim obětuje i štěstí své dcery Eugenie, kterou přiměje ke sňatku s bohatým, ale nemilovaným člověkem. ●Lesk a bída Kurtizán- obraz života vysoké šlechtické společnosti a vydržovaných žen. ●Ztracené iluze - ve společnosti se prosadí jen ten, kdo je intrikánský a podvodnický. Charles Dickens - vytváří romány s ústředními dětskými hrdiny a s autobiografickými prvky. Podává obraz Anglie v 19. století. Jeho otec ve vězení pro dlužníky. Oliver Twist - příběh osiřelého chlapce vyrůstajícího v chudobinci, který se ne vlastní vinou dostane do zločinecké bandy, ze které se mu podaří se štěstím vyváznout. David Copperfield Malá Dorritka Kronika Pickwickova klubu - majetný pan Pickwick cestuje s přáteli a sluhou po Anglii. prvky. Nikolaj vasiljevič Gogol Mrtvé duše - román, ve kterém statkář Čičikov skupuje dokumenty mrtvých nevolníků Kritika nevolnického Ruska a statkářů. Revizor- drama. Úředníci se strachem očekávají příjezd revizora, který by mohl odhalit revizora. Přijímá výhody a úplatky. Při jeho odjezdu přijíždí pravý revizor. Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír - historická románová epopej. Obraz Ruska na počátku 19. století na pozadí masami lidí. Anna Kareninová skočí pod vlak. Guy de Maupassant Miláček- Hlavní hrdina Pařížský novinář cynicky využívá úspěch u žen k vlastní kariéře. Kulička- prostitutka cestuje dostavníkem, který prchá před válkou. Zastaví je důstojník, souhlasí, ale po návratu je opovrhována, přestože je zachránila. Fjodor Michajlovič Dostojevskij - zakladatel světové psychologické prózy. za účast v radikálním kroužku odsouzen k smrti. Trest změněn na 10 let vyhnanství na Sibiři. Po návratu stoupenec filozofie neprotivení zlu. Zločin a trest se přizná. Bratři Karamazovi - román o otcovraždě a hledání viníka mezi třemi syny. Idiot - ušlechtilý a dobrý šlechtic nemůže obstát ve střetu s intrikářskou, falešnou a zlou společností. Zápisky z mrtvého domu - zpracování autorových zážitků z vyhnanství na Sibiři. Emile Zola Francouzský představitelNaturalismu. Rougon-Macquartové - románový cyklus romány: ●Zabiják - naturalistická studie fyzického i psychického úpadku hrdinů závislých na alkoholu. ●Nana- dcera alkoholiků, která se stává prostitutkou. ●Břicho Paříže- naturalistický obraz života pařížské tržnice. ●Germinal vede k marné a zoufalé vzpouře. 3. Osobnost a dílo Karla Havlíčka Borovského Karel Havlíček Borovský - Básník, kritik, novinář, studoval gymnázium. Za kritiku rakouského absolutismu vězněn, poslán do Tyrol (Brixen), kde pobýval 5 let (1851 - 1855). Vrací se ve špatném zdravotním stavu a do roka umírá. Pohřbu se zúčastnila Božena Němcová. novinář: Pražské noviny - příloha česká včela Národní noviny - příloha Šotek časopis Slovan tvorba: Epigramy věnované církvi, králi, vlasti, múzám a světu. Obrazy z Rus Kritizuje carskou vládu - samoděržaví. Tyrolské elegie vlády. Básnické líčení zatčení a deportace do vyhnanství v Brixenu. Král Lávra panovníka a kritika poměrů v zemi (kdo zná pravdu je ohrožen nebo zabit) Křest svatého Vladimíra usiluje o moc a kritika cara, který se bez církve neobejde. význam Borovského: zasloužil se o rozvoj satiry, publicistiky a objektivní vědecké kritiky. Kritika planého vlastenčení (kvalita díla není dána jen vlastenectvím) - spor s tylem. 4. Osobnost a dílo Boženy Němcové Božena Němcová - dětství prožila v Ratibořicích vychovávána babičkou. V 17. letech provdána za Josefa Němce (úředníka finanční stráže), který byl pro vlastenectví často překládán. Nešťastná v manželství, existenční problémy, zasažena smrtí syna Hynka. Obrazy z okolí domažlického - národopisná studie o životě obyvatel Domažlicka. Divá Bára vysvobodí myslivec. Babička jazykovou kvalitu. - děj: prolog - oslovení babičky  příjezd babičky na Staré bělidlo a pobyt  od 8. kapitoly podáván obraz venkovského života  epilog - pohřeb babičky - postavy: babička, děti (Barunka, Vilém, Jan), lidové postavy (pan mlynář, Kudrnovy, Viktorka), Vrchnost (paní kněžna) V zámku a podzámčí - Autorka idealizovala obraz dvou světů (bohatých a chudých). význam Němcové:  zobrazuje sociální problémy své doby  zajímá se o postavení ženy ve společnosti.  vlastenecký význam

Témata, do kterých materiál patří