Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance a humanismus v české a světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Renesance a humanismus v české a světové literatuře

Renesance je umělecký styl, který zahrnuje malířství, literaturu, sochařství, architekturu… Začala se šířit během 14. st. v Itálii a později se dostala do celé Evropy. Období renesance končí okolo 17. st.

Slovo renesance pochází z francouzského la renaissance = obrození, znovuzrození. Renesance je jakýmsi znovuzrozením antické kultury. Do popředí se dostává vzdělanost, společenská aktivita a jednotlivec - individuum. Důraz je kladen na vnitřní zbožnost.

V renesanci se objevují dva myšlenkové proudy – humanismus a reformace. Humanismus (z lat. humanus = lidský) je směr vzdělanců (nový světový názor, který klade do popředí člověka, věnuje pozornost jeho životu, potřebám a ideálům. Tento učenecký proud se projevoval studiem, nápodobou antické kultury. Zásada „ad fontes“). Reformace je hnutí lidové (proces odstraňování politických a sociálních rozporů reformou církve)

Toto období bylo velmi ovlivněno zámořskými objevy (1492 Kolumbus objevuje Ameriku), astronomickými objevy (Mikoláš Koperník publikuje heliocentrickou soustavu, Galileo Galiley, Tycho de Brahe, Giordano Bruno…), vynálezem knihtisku (Johannes Gutenberg, vznikají prvotisky = inkunábule) a jinými…

Postavení renesančních umělců se také mění, přestávají být anonymními, jsou všestranní, např. Michelangelo Buanarroti - básník, malíř, sochař, architekt; Leonardo da Vinci – malíř (Mona Lisa, Poslední večeře), vědec, vynálezce, konstruktér, teoretik umění…

  • Itálie

Renesance se rodí ve velkých městech jako Benátky, Florencie…

  • Dante Alighieri - 13./14. st.; pocházel z Florencie, ale jako stoupenec protipapežské strany, byl vyhoštěn (Verona a Ravena). Jeho celoživotní tvorbu poznamenala jeho láska k Beatrici.

    • jeho životním dílem je Božská komedie (La Divina commedia) - přívlastek Božská jí dal až Boccacio; má tři části: Peklo, Očistec a Ráj. Děj: Básník Dante bloudí lesem, když ho začnou pronásledovat Smyslnost, Pýcha a Lakomství. Jeho vysněná milenka Beatrice mu sešle průvodce - Vergilia. Vergilius provází Danta Peklem (je považováno za nejlepší část), kde jsou Dantovi odpůrci, nepřátelé, ale i antičtí hrdinové, protože nebyli křesťané. Po peklu procházejí očistcem až k ráji, kde se Danta ujímá jeho Beatrice. (Vergilius = symbol pozemského umění, vědění; Beatrice = ideál, nadpozemsky krásná a dokonalá.)

    • Epos se skládá celkem ze stovky zpěvů, první zpěv Pekla je úvodem k celému eposu, dále pak obsahuje každá část třicet tři zpěvů. Zpěvy jsou napsány tercínami = trojveršové strofy (aba, bcb, cdc, ded…)

  • Giovanni Boccacio - 14. st.; narodil se ve Florencii. Byl Dantovým obdivovatelem.

- Jeho životním dílem je Dekameron - sbírka sta novel, které byly vyprávěny po deseti dnech (řecky deka = deset, heméra = den). Hlavními postavami všech povídek jsou tři mladíci a sedm dívek, kteří utekli z Florencie na venkov, když na celé město napadl mor. Tito lidé si pro zkrácení dlouhé chvíle vypráví příběhy, většinou milostné. Boccacio je spíše ironický a shovívavý, nikoho neodsuzuje.

Témata, do kterých materiál patří