Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance a humanismus v české a světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Renesance a humanismus v české a světové literatuře Renesance je umělecký styl, který zahrnuje malířství, literaturu, sochařství, architekturu… Začala se šířit během 14. st. v Itálii a později se dostala do celé Evropy. Období renesance končí okolo 17. st. Slovorenesance pochází z francouzského la renaissance = obrození, znovuzrození. Renesance je jakýmsi znovuzrozením antické kultury. Do popředí se dostává vzdělanost, společenská aktivita a jednotlivec - individuum. Důraz je kladen na vnitřní zbožnost. V renesanci se objevují dva myšlenkové proudy –humanismus a reformace.Humanismus (z lat. humanus = lidský) je směr vzdělanců (nový světový názor, který klade do popředí člověka, věnuje pozornost jeho životu, potřebám a ideálům. Tento učenecký proud se projevoval studiem, nápodobou antické kultury. Zásada „ad fontes“). Reformace je hnutí lidové (proces odstraňování politických a sociálních rozporů reformou církve) Toto období bylo velmi ovlivněno zámořskými objevy (1492 Kolumbus objevuje Ameriku), astronomickými objevy (Mikoláš Koperník publikuje heliocentrickou soustavu, Galileo Galiley, Tycho de Brahe, Giordano Bruno…), vynálezem knihtisku (Johannes Gutenberg, vznikají prvotisky = inkunábule) a jinými… Postavení renesančních umělců se také mění, přestávají být anonymními, jsou všestranní, např. Michelangelo Buanarroti - básník, malíř, sochař, architekt; Leonardo da Vinci – malíř (Mona Lisa, Poslední večeře), vědec, vynálezce, konstruktér, teoretik umění… Itálie Renesance se rodí ve velkých městech jako Benátky, Florencie… Dante Alighieri - 13./14. st.; pocházelz Florencie, ale jako stoupenec protipapežské strany, byl vyhoštěn (Verona a Ravena). Jeho celoživotní tvorbu poznamenala jeho láska k Beatrici. jeho životním dílem jeBožská komedie(La Divina commedia) - přívlastek Božská jí dal až Boccacio; má tři části:Peklo, Očisteca Ráj. Děj: Básník Dante bloudí lesem, když ho začnou pronásledovat Smyslnost, Pýcha a Lakomství. Jeho vysněná milenka Beatrice mu sešle průvodce - Vergilia. Vergilius provází Danta Peklem (je považováno za nejlepší část), kde jsou Dantovi odpůrci, nepřátelé, ale i antičtí hrdinové, protože nebyli křesťané. Po peklu procházejí očistcem až k ráji, kde se Danta ujímá jeho Beatrice. (Vergilius = symbol pozemského umění, vědění; Beatrice = ideál, nadpozemsky krásná a dokonalá.) Epos se skládá celkem ze stovky zpěvů, první zpěv Pekla je úvodem k celému eposu, dále pak obsahuje každá část třicet tři zpěvů. Zpěvy jsou napsány tercínami = trojveršové strofy (aba, bcb, cdc, ded…) Giovanni Boccacio - 14. st.; narodil se ve Florencii. Byl Dantovým obdivovatelem. - Jeho životním dílem jeDekameron - sbírka sta novel, které byly vyprávěny po deseti dnech (řecky deka = deset, heméra = den). Hlavními postavami všech povídek jsou tři mladíci a sedm dívek, kteří utekli z Florencie na venkov, když na celé město napadl mor. Tito lidé si pro zkrácení dlouhé chvíle vypráví příběhy, většinou milostné. Boccacio je spíše ironický a shovívavý, nikoho neodsuzuje. - celé dílo má společný dějový rámec - hovoříme o rámcové povídce. Novela - z lat. novella = novinka; jde o prozaický žánr menšího rozsahu, jednoduchý děj, dramatické zakončení. Francesco Petrarca - 14. st.; pocházel z Florencie, obdivovatel Danta, znalec antické filosofie, řečtiny… Někdy je označován jako „otec humanismu“; Značná část jeho básní je věnována Lauře, která má na rozdíl od Beatrice reálné rysy. -Zpěvník - soubor básní, převažují v něm sonety Sonet = znělka - má pravidelnou stavbu, zpravidla má 4 sloky, první dvě jsou čtyřveršové a zbylé tříveršové; obkročný rým (abba) Francie Francois Villon - 15. st.; byl to bohém toulající se po Francii, byl odsouzen na smrt, ale dostal milost. Jeho vrcholným dílem jsouOdkaz, neboli malá závěť aZávěť. Část básní má podobuFrancouzské balady = lyrická báseň ze čtyř slok, prví tři bývají delší a čtvrtá kratšíg tzv. dopěv. Francois Rabelais - 15./16. st.; díloGargantua a Pantagruel – satirický román; Vyprávění o dvou obrech (otci a synovi). Prosazuje svobodomyslné názory, zdravý rozum a optimismus, kritizuje zaostalost, zlo. Nizozemí Erasmus Rotterdamský15./16. st.;satiraChvála bláznovství –o pokrytectví a nevědomosti církevní a feudální společnosti Španělsko Lope de Vega - 16./17. st.; je autorem typických španělských dramat své doby -komedií pláště a dýky (není to veselohra, ale jakékoli veršované drama, mezi akty se vkládaly humorné mezihry), vytvořil jich okolo 2 000. NejznámějšíFuente Ovejuna (Ovčí pramen) - vesničané se vzbouří proti komturovi, který znásilňuje dívky. Komtur je zabit, když král celou věc vyšetřuje, vesničané tvrdí, že vrahem je „My fuente ovejuna“ Tisro da Molina - 17. st.; mnich, zpracoval pověsti o Donu Juanovi - cynický, bezohledný, dobrodružný kavalír, který hledá nové lásky a ničí životy druhých.Svůdce sevillský a kamenný host - Don Juan přijíždí do Sevilly, kde svede dceru komtura, kterého pak zabije. Pyšný Don Juan si domluví hostinu s komturovou kamennou sochou. Za svou vyzývavost je však potrestán - je sochou sežehnut Miguel de Cervantes y Saavedra - 16./17. st.; prožil život plný chudoby a zvratů (voják, zajetí, výběrčí daní, obvinění z vraždy…) Je autorem dramat, novel a románů. Životním dílem je satira na rytířské rományDůmyslný rytíř Don Quijote de la Macha - hl. hrdina chudý venkovský šlechtic miluje dobrodružné romány. Tyto příběhy ho pohltí natolik, že i svět vidí plný dobrodružstvíg opatří si zbroj, koně (Rocinante) a nachází vysněnou Dulcineu. Cestou získává zbrojnoše Sancho Panzu. Spolu prožívají četná dobrodružství - bojují s větrnými mlýny, s nepřátelským vojskem ovcí… Po dlouhých cestách se vrací domů, dostavuje se vystřízlivění a Don Quijote umírá. Don Quijote - snílek schopný vše obětovat ideálům, usiluje o lepší svět, pro okolí je směšný; Sancho Panza - člověk praktický, milující obyčejný život. Anglie William Shakespeare - 16./17. st.; největší dramatik. Narodil se ve Stratfordu nad Avonou, později odešel do Londýna, kde začínal jako here

Témata, do kterých materiál patří