Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Renesance a humanismus ve světě a u nás

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (129,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 4 Renesance a humanismus ve světové a české literatuře Renesance v Evropě dříve než u nás - 14. st., u nás - 16. st. (ve 14. st. u nás byla ještě gotika) přichází z Francie a Itálie jako reakce na gotické období v překladu znamená znovuzrození, obrození návrat k hodnotám, které tu už byly – Antika v popředí zájmu umělce je člověk, zdůrazněna je role člověka renesance řeší otázky přírody, rozumu a pohledu na svět podle renesančních představ má být život člověka šťastnější a radostnější rozvíjí se vzdělání- vznik světských škol - Universit vynález knihtisku 1444-1448 - Johannes Guttenberg Humanismus je filozofický a učenecký proud v renesanci. zaměřoval se na přírodu a člověka např.: politika, astronomie, geografie, ekonomika a studium jazyků. oblíbeným žánrem byly cestopisy, kroniky a vzdělavatelská literatura. Malířství v malířství - použití perspektivy - malířská technika, která dává pocit bytí v prostoru, obrazy se směrem dozadu zužují, přírodní motivy – krajiny krása lidského těla, neskrývá se jeho přirozenost rozdíl mezi renesanční malbou a gotickou malbou je v tom, že gotická malba neznala perspektivu Leonardo da Vinci malíř, filozof, spisovatel, fyzik Dílo: Mona Lisa je uložena v největší francouzské obrazárně v Louvru zvláštností je, že se neví koho Da Vinci maloval, byla domněnka, že maloval sám sebe, a také to, že oči postavy neustále sledují pozorovatele Poslední večeře páně – významné je to, že jsou zde apoštolové ve trojicích Michelangelo Buonaroti sochař, malíř Dílo: David (Florencie) Pieta socha panny Marie, která drží Ježíše Krista sňatého z kříže Kristus je starší než panenka Marie, představuje symbol velkého utrpení, panenka Marie zase symbol věčného mateřství Sixtinské kaple –výzdoba freskami Architektura návrat k antice - sloupy, balkony, římsy, arkády trojúhelníkové štíty obdélníková okna světské stavby grafity (dvoubarevná omítka - na černou se nanese bílá, proškrabávání) Pražské památky: Belveder Schwarzenberský palác Letohrádek Hvězda. Astronomie heliocentrická soustava podle Koperníkovy heliocentrické soustavy Země a planety obíhají kolem Slunce. Astronomové: Koperník Keller Galileo Bruno Mořeplavci: Kolumbus Vasco de Gama Magalhãens Itálie Dante Alighieri (1265-1321) italský básník na přelomu středověku a renesance pocházel z Florencie, z drobné šlechty hájil svobodu měst a vystupoval proti papeži, pročež byl odsouzen do vyhnanství, které poznamenalo jeho tvorbu stejně jako utajovaná láska k Beatrici, která předčasně zesnula, psal milostnou poezii i traktáty k renesanci ho poutá to, že autor je sám hlavní postavou eposu, dále zachycena láska a obdiv k antické vzdělanosti Dílo: Božská komedie alegorický básnický duchovní epos o třech částech Peklo –sem se dostávali lidé, kteří spáchali nejtěžší hříchy (vraždy, krádeže,) Očistec –sem se dostávali lidé, kteří spáchali normální hříchy, naprostá většina Ráj –sem se dostávali nehříšní lidé, ale pouze tací, kteří byli křtěni hlavní postavou je autor, který zabloudil v lese, je pronásledován třemi šelmami, které představují tři hlavní hříchy: smilnost, lakotu, pýchu očistcem ho provází římský básník Vergilius, který ho před rájem opouští, jelikož je pohan a vystřídá ho Beatrice, která je symbolem nadpřirozené dokonalosti ženy, je anděl, toto pomyslné líčení cesty oním světem má 100 zpěvů psaných v tercínách Giovanni Boccaccio (1313-1375) italský básník studoval práva v Neapoli, kde se sblížil s humanisty Dílo: Dekameron sbírka 100 novel s rámcovou kompozicí, kterou tvoří příběh deseti mladých lidí (7 žen a tři muži), kteří si po deset dnů na venkově za Florencií (snažili se utéct před morem) vyprávějí příběhy novely obsahují příběhy o ušlechtilých věcech, ale i o podvodech, mají rozmanité náměty, z nichž převažují milostné Francesco Petrarca (1304-1374) toužil po sjednocení Itálie měl přímé styky s našimi zeměmi (setkal se s Karlem IV) na svých cestách sbíral rukopisy antických děl psal italsky a latinsky vypovězen z Florencie, zbytek života byl v Avignonu autor filozofických spisů traktátů a životopisů slavných osobností Dílo: Sonety Lauře (Zpěvník) sbírka milostné poezie, která je věnována nenaplněné lásce k Lauře básně jsou psané formou sonetu Sonet: 2 kvarteta (čtyřverší) – teze a antiteze 3 terčeta (trojverší) – syntéza Niccolo Machiavelli (1469-1527) prozaik, dramatik, politik Dílo: Vladař rozebírá příčiny rozpadu Itálie je zde vyjádřen sen o silném panovníkovi, který by neváhal použít síly ve prospěch státu, odtud neoprávněná zjednodušení machiavelismus na zásadu: „Účel světí prostředky.“ Francie Francois Rebelais (1494-1553) mnich, lékař, satirik, humorista Dílo: Gargantua a Pantagruel čtyřdílný román o rodině obrů, který je kritikou soudobé francouzské společnosti (hlavně klášterů, soudů a škol) a prosazováním ideálů renesance (svobodný život v Thetémském opatství) Části: narození Gargantua, jeho výchova a studia v Paříži, založení Thetemského opatství narození Pantagruela, studia a přátelství s Puniurgem, válka a vítězství nad Dipsody Pantagruel se chce oženit, radí se Sibylou, rozhodne se navštívit věštírnu Pantagruel podnikne fantastickou plavbu do Číny, kde poznává různé ostrovy není jasná autentičnost, líčí pokračování v cestě, kdy Pantagruel dojede k věštírně Francois Villon (vijon), nar. Asi 1429 až 1432, zemřel asi 1463 až 1467 , francouzský básník pocházel z chudé rodiny, jméno podle kněze, který ho vychoval a umožnil mu universitní studia v Paříži, při studiích sice dosáhl hodnosti mistra, ale vedl bohémský život toulal se, rval se, kradl, byl vězněn, odsouzen k smrti, omilostněn a vypovězen do vyhnanství za vraždu, považován za jednoho z prvních prokletých básníků, dílo je ve svém obsahu rozporné, je cituplný i cynický, vtipný i vážný, mravokárný i poživačný Dílo: Malý testament obsahuje satirické básně, které jsou rozloučením s přáteli kritika soudobé společnosti Velký testament závěť rozmýšlí o pomíjivosti a bídě života vyjadřuje strach ze smrti zamýšlí se nad svými hříchy a

Témata, do kterých materiál patří