Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romeo a Julie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Romeo a Julie O díle:Jedná se o milostnou tragédii, patrně jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu. Při psaní příběhu vycházel Shakespeare z básně anglického básníka Arthura Brookea a také všeobecně známé látky o dvou milencích, která byla zpracována již ve starém Řecku. Dílo se dočkalo mnoha filmových adaptací, roku 1954 v režii Renata Castellaniho, nejznámější z roku 1968 v režii Franca Zeffirelliho, moderní verze z roku 1996 (režie: Baz Luhrmann). Tato divadelní hra měla premiéru v roce 1595. Hlavní postavy:ústřední milenecká dvojce –ROMEO A JULIE Julie (14 let) představuje typ mladé a naivní dívky, která propadne romantickým představám o lásce a bláznivě se zamiluje do Romea. Romeo, věkově výrazně starší, také zahoří láskou. Je zpočátku kurtoazním milencem (platonickým), ale v průběhu příběhu se Romeo i Julie vlivem okolností a tvrdé reality mění v reálně uvažující osoby, které jsou do sebe vášnivě zamilovány. Obě postavy v příběhu mentálně dozrávají. Postava františkána Lorenza (Vavřince) je výrazně středověkou postavou, a to svým smýšlením. Postava chůvypředstavuje symbol mateřské lásky k Julii, která přestože není jejím dítětem, nemůže vidět její utrpení z vůle rodičů. Další postavy: Paris(mladý šlechtic, příbuzný vévody),Tybalt(synovec paní Kapuletové),Benvolio (synovec Montekův a Romeův přítel),Merkucio (příbuzný vévodův, Roméův přítel), … Prostředí:italské město Verona – reálné Obsah:Děj se odehrává v italském městě Veroně. Ve městě žijí rodiny dvou znepřátelených rodů – Montekové a Kapuleti. Kapuletové pořádají večírek, na která se v převlečení vkrade Romeo (syn Monteků), aby viděl svou tajnou lásku Rossalinu. Když však spatří Julii (dceru Kapuleta) ihned se do ní zamiluje a ještě ten večer ji pod balkónem vyzná lásku. Oba milenci se domluví, že se dalšího den tajně oddají u kněze Lorenze. Stane se tak, avšak jakmile se Julie vrátí domů, oznámí jí otec, že si zítra bude brát Parise (mladý šlechtic). Téhož dne je Romeo vyhnán z města, protože zabil Tybalta (Synovce Kapuletů) v městské šarvátce mezi oběma znepřátelenými rody. Romeo se s Julií domluví, že až odejde, nechá pro ni poslat a oba tajně odejdou z města. Julie je ze svatby velice nešťastná, a tak se vypraví ke knězi Lorenzovi, který ji dá jed, který když vypije, bude po dobu 24 hodin vypadat jako mrtvá. Stane se tak následujícího dne se tak místo svatby koná pohřeb. K Romeovi je poslán posel, se vzkazem od kněze, avšak Romeo se hroznou zprávu o Juliině smrti dozvídá dříve a odjíždí do Verony k mrtvé Julii. Na hřbitově se potkává s Parisem, který jde dát své mrtvé nevěstě na hrob květiny a zabíjí jej. Mrtvého Parise uloží vedle těla Julie a nevěda, že Julie není opravdu mrtvá bere si život vypitím silného jedu. Na to se probouzí Julie ze svého spánku a když shledá, co se stalo, bere si také život. Ráno najdou rodiny v hrobce dva mrtvé milence a uvědomí si, kam až jejich rodová nenávist vedla. Rodiny se smíří a nechají Romeovi a Julii vystavět památník. Kompozice:Kompozice díla je chronologická a člení se na prolog apět dějství. Celý příběh je psánpětistopým jambickým veršem (takzvaným blankversem). Blankvers (nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách končící na přízvučnou slabiku) je v Shakespearových dílech typickým jazykovým prostředkem, díky němuž jsou jasně rozpoznatelná. Problém nastává s překladem díla do českého jazyka. Jambický verš se v češtině nedá příliš využít, protože po zvukové stránce nejsou shodné; proto je také jambická stopa v českých písemných dílech velmi vzácná (výjimku tvoří K.H. Mácha v díleMáj). Styl a jazyk:využita próza i poezie, metafory, figury a použit vytříbený a vznešený styl, který je tak typický pro Shakespearova díla. Často se objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově zabarvené výrazy, inverze. Ukázka: ZAHRADA KAPULETOVÝCH Vstoupí Romeo ROMEO: Kdo nepocítil ran, se jizvám směje. Julie se objeví nad ním. Však tiše! co to svítá nade mnou? V tom okně východ je a Julie slunce. Vstaň, slunce spanilé, a doraz lunu, jež bez toho už bledne závistí, žes mnohem krásnější, ač její služka. … Dvě nejkrásnější hvězdy na nebesích prosí ty oči, aby dnešní noci zářili na obloze místo nich. … Hle, jak své líčko rukou podpírá! Kéž bych byl rukavicí na té ruce a dotýkal se toho líčka! JULIE: Bože! ROMEO: Mluví! Ó, mluv, anděle skvoucí! Neboť jsi tam nade mnou, té noci vůkol, slavná jak nebes okřídlenec užaslým, zvráceným na zad očím smrtelníků, již na znak padnouce ho vyhlížejí, když nad oblaky líně plynoucími se plaví na modrostech mořem vzduchu. JULIE: Ach, Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo, nechceš.li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová. ROMEO: Mám ještě poslouchat? Či odpovím? JULIE: Tvé jméno jenom je můj nepřítel. Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. Co je to Montek? Ruka ne, ni noha, ni paže ani tvář, ni jiná část, patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak i Romeo, nebát Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno! A za ně, které není částí tebe si vezmi mne! Období autorova života: Anglie 16./17. století historické souvislosti: vláda královny Alžběty I. – tzv.alžbětinská renesance (renesance a humanismus); rozkvět poezie a literatury, nejdůležitější je rozmach divadla; vzniká tzv.alžbětinské divadlo (autoři se oprošťují od dřívějšího stylu divadla); je to období výzkumu, vědy a expanze; 1567 otevřeno první divadlo „The Red Lion“ další autoři: Anglie:Christopher MarloweThomas Lodge, Geoffrey Chaucer Itálie: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolo Machiavelli Francie:Francois Villon

Témata, do kterých materiál patří