Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ruchovci a Lumírovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Ruchovci a lumírovci Ruchovci a Lumírovci (70. – 80. léta 19.stol.) Ruchovci= škola národní Skupina, která se soustřeďuje kolem almanachu Ruch (vydán k oslavě položení zákl. kamene Národního divadla). Na rozdíl od májovců hlásali myšlenku slovanské jednoty (májovci se obraceli na západ); navraceli se k ideálům národního obrození (máj. byli proti NO); jejich literatura byla vlastenecky zaměřená až slavjanofilská (překlady rus. a pol. děl); navraceli se k historismu (májovci se od historických témat odvraceli). Projevovali zájem o venkov - ideálem byl sedlák a selství jako symbol vlastenectví. Svatopluk Čech - narodil se v Ostředku u Benešova, vystudoval, gymnázium, práva, ale věnoval se literatuře. Působil v časopise Květy. -Adamité,Žižka,Husita na Baltu - historické, téma husitství -Ve stínu lípy - idylický epos, líčí klidný venkovský život, oslava českého kraje; jedná se o příběhy (smutné i veselé), které si vyprávějí sousedi pod lípou. -Evropa - loď, na které odplouvají političtí vězni do vyhnanství -Hanuman - pohádková alegorie zaměřená proti napodobování cizích vzorů a proti kosmopolitnímu proudu; Hanuman je opičák, který přijíždí do Evropy, poznává tamní život. Když se vrátí zpět mezi opice, zavádí tam lidské zvyky. -Jitřní písně,Nové písně - hlavním tématem je vlastenectví -Píseň otroka - národní boj je přirovnáván k utrpení otroků; otroci uvažují o sociální revoltě a o budoucím světě, kde si všichni budou rovni, touží po demokracii. -Pravý výlet pana Broučka do měsíce - pan Brouček - komická postava měšťana, který nechápe umění. Satirický pohled na měšťáctví -Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století - Matěj Brouček popíjí v hospůdce Na Vikárce. Při odchodu se propadá do podzemní chodby, kde je mnoho pokladů - myslí si, že je v královské klenotnici. Po stisku tajného pera na obraze Václava IV. se ocitá na ulici. Potká člověka s lucernou, který mluví zvláštní češtinou a tvrdí, že je rok 1420. Brouček se seznámí s Tomšíkem. Pak odchází k husitskému vojsku. Cestou se zastaví s Domšíkem v hospodě, chvástá se a je předveden až k Žižkovi. Během bitvy na Vítkově uteče do Prahy, je ale zajat a jako zběh má být upálen. Dají ho do sudu a ten zapálí. Nakonec se pan Brouček probudí v sudu Na Vikárce, kam opilý spadl. Eliška Krásnohorská- vlastním jménem Pechová; účastnila se emancipačních hnutí, dbala na výchovu žen. Jejím životním úspěchem bylo otevření ženského gymnázia Minerva (1. SŠ pro ženy v Rakousko-Uhersku). Působila také jako mluvčí ruchovců, literární kritička, překladatelka, psala libreta k operám B. Smetany (Hubička, Tajemství, Čertova stěna)… Lumírovci = škola kosmopolitní Literární skupina soustřeďující se kolem časopisu Lumír (J. V. Sládek). Navazují na májovce, podle nich měla být česká literatura otevřená světovým literaturám= snaha po světovosti. Lumírovci byli ovlivněni parnasisty - podle nich mělo být umění neosobní, zobrazovat jenom krásu a proto kladli důraz na formu básně. Mezi ruchovci a lumírovci docházelo ke sporům. Ruchovci obviňovali lumírovce z kosmopolitismu (jsou závislí na cizích vzorech a jsou málo národní), Lumírovci naopak vytýkali ruchovcům zahleděnost do minulosti. Spor nakonec skončil smírem. Josef Václav Sládek - narodil se ve Zbirohu u Berouna. Vystudoval gymnázium. Odjíždí do USA, kde vystřídal několik povolání. Po návratu vyučoval angličtinu, překládal - jeho překlady považovány za jedny z nejzdařilejších. V osobním životě prožívá tragédii - umírá mu manželkag se odráží v jeho tvorbě. Znovu se žení a píše dětské verše pro svou dceru. - dětské verše - jednoduché, optimistické, má blízko k lidové poezii, přibližuje svět dětí jejich očima; stojí u zrodu moderní dětské poezie -Básně - prvotina, intimní. Líčí zážitky z USA a smrt ženy. (básněPapú, Na hrobech indiánských) -Jiskry na moři - vlastenecká poezie, kritizuje pasivitu a lhostejnost. -Světlou stopou, V zimním slunci - vlastenecká, intimní - Na sklonku života nachází ideál ve venkovu a sedláctvíg vzniká dvojsbírkaSelské písně a České znělky Jaroslav Vrchlický - vlastním jménem Emil Frída; narodil se v Lounech, studoval gymnázium a filozofii, studium opustilg do Itálie jako vychovatel. po návratu se stává tajemníkem a poté profesorem literatury na UK. Byl také politicky aktivní. Jeho tvorbu významně ovlivnila jeho návštěva Itálie -antika, románská literatura - a také smrt jeho ženy. Drama: -Noc na Karlštejně -Hippodamie Poezie: lyrika:milostná (jemná až erotická), inspiroval se manželským štěstím -Eklogy a písně;přírodní -Strom života - oslava přírody, tvůrčího člověka;vlasteneckou poezii:Má vlast. Českou poezii obohatil o nové formy, často cizokrajné, u nás neznámé. epika:Zlomky epopeje - celoživotní dílo, podle V.Huga (Legenda věků), sondy do jednotlivých období lidstva, myšlenky, čím žije člověk a co prožil v různých dějinných epochách, zklamání z přítomnosti… nejznámější sbírkou cyklu je: Selské balady - sociálně laděná, zachycuje události z dob selských bouří v 15. - 17. st. Julius Zeyer - pocházel z Prahy, byl v Rusku jako vychovatel; snažil se najít vlastní umělecký styl, začínal fantastickými novelami a povídkami z prostředí pražských patricijských rodin či romány z ciziny. -Vyšehrad- básně inspirované českými pověstmi -Ondřej Černyšev - carský dvůr za vlády Kateřiny Veliké; intriky, fantazijní autorova představa, Zeyerovi hrdinové hledají lásku, ale jsou zdrceni prostředím, až smrt se dává smysl jejich životu. -Radůz a Mahulena - romantická pohádka podle slovenského námětu (se scénickou hudbou Josefa Suka) - o síle opravdové lásky princezny Mahuleny k princi Radúzovi, která zachraňuje před mocí zla

Témata, do kterých materiál patří