Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Skupina 42

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.18 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Skupina 42
Skupina 42 byla česká umělecká skupina, založená v roce 1942 (ačkoli její kořeny je možné hledat již v letech 1938 – 1939 a formovat se začala v roce 1940).

Základním programem skupiny je zaměření na město, městskou krajinu a městský způsob života, speciálně pak především na městskou periférii, na továrny a na život obyčejných pracujících lidí. Její činnost byla ukončena v roce 1948 (Vliv na českou literaturu a české umění, lze však najít i mnohem později).

Byla velmi ovlivněna především civilismem (Soustřeďuje se na zobrazení technických vymožeností, moderního života a civilizace. Oslavuje všední věci a lidskou práci.), kubismem (předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně), futurismem a konstruktivismem (Směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby a odmítal každý luxus.), lze zde nalézt i určité prvky surrealismu (Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.) a existencialismu.

Výrazně ovlivněna dobou druhé světové války a období protektorátu. Vychází z předválečných uměleckých směrů, na které navazuje, a proto rozhodně není pouze reakcí na válečné období.

Členové skupiny 42:
Malíři: František Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták, Jan Kotík, Jan Smetana, Karel Souček, Bohumír Matal
Sochař: Ladislav Zívr
Fotograf: Miroslav Hák
Teoretici: Jindřich Chalupecký, Jiří Kotalík
Básnící: Jiří Kolář, Ivan Blatný, Josef Kainar, Jiřina Hauková, Jan Hanč

Jiří Kolář (1914)
- je básníkem a výtvarníkem - člen skupiny 42 a od konce 60. let byl zakázaným autorem - byl proti tradiční poezii
- praktikoval monumentalizaci všednosti a měl dramatické vidění života (i odporných jevů) - obraz brutality doby
Dny v roce, Prométheova játra

- obě tyto sbírky byly zkonfiskovány (zabaveny) již v rukopise

Ukázka: Ódy a variace (1946)

-motivy velkoměstského předměstí

-personifikace, expresivita vyjádření

-pochmurná, syrová nálada – odpovídající jazyk básně, volný verš

-„momentka“ všedního dne, svítání

-silná smyslovost

Ivan Blatný (1919 - 1990)
- byl básníkem skupiny 42 - od r. 1948 v emigraci v Londýně
- trojí poetika - poetická hravost, surrealistická snovost a syrový realismus
Paní Jitřenka, Melancholické procházky, Hledání přítomného času

- sbírky
Pomocná škola v Bixley

- v samizdatu (obejití cenzury)

Ukázka: Hledání přítomného času (1947)

-motiv chodce typický pro poetiku Skupiny 42, inspirace obrazy Františka Hudečka

-Terrestris popsána jako ambivalentní bytost – chromá, děsivá, ale také laskavá, mateřská

-kontrasty motivů i nálady, bohatá obraznost, „impresionistická“ smyslovost, mytičnost textu

Josef Kainar (1917 - 1971)
- byl básníkem existenciálního zaměření a členem skupiny 42
- patří do tzv. halasovské linie - disharmonie, ironie, sebeironie a drsnost
- měl tendenci k epice

Témata, do kterých materiál patří