Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Skvorecky_Zbabelci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Josef Škvorecký – Zbabělci Druhová a žánrová charakteristika: Próza, román s válečnou tematikou Celková charakteristika: - Román o generačních pocitech maloměstské mládeže v posledních dnech 2. svět. války. Postavy: Hlavní postavou je bývalý gymnazista Danny Smiřický, který se objevuje i v celé řadě následujících knih J. Škvoreckého. Zčásti u něj nacházíme autobiografické rysy. Za pubertálními projevy chování se u něj skrývá značně citlivá povaha. Dalšími aktéry příběhu jsou Dannyho kamarádi a muzikanti – tlouštík trumpetista Benno Mánes, kytarista Harýk, pianista Fonda aj. Jejich anglofonní přezdívky odpovídají dobové módě, stejně tak jejich sklon k cynismu, jímž se brání přízemnímu chování maloměšťáků. Postavy jsou pojednány s úsměvným nadhledem a ironií. Děj a kompozice: Román zachycuje v jednotlivých dnech období mezi 4. až 11. květnem 1945 ve východočeském Kostelci. Události jsou zasazeny do rámce jazzové hudby – na počátku příběhu stojí zkouška kapely, v níž je Danny saxofonistou, na konci je osvobození završeno jazzovým koncertem na náměstí. Mezitím lze očima protagonisty a vypravěče Dannyho sledovat události konce války. Spolu s ostatními začerňuje německé nápisy na obchodech a kvůli děvčeti se dopouští drobné recese, za niž je zatčen německou posádkou. Jakmile ho na přímluvu propustí, proniká s ozbrojenou partou mladíků do kosteleckého pivovaru – střediska ,,revoluce“. Zde vznikají několikačlenné hlídky, které mají zaručit pořádek ve městě. Hrdinova skupinka se při pochůzce nestřetne s nacisty, ale s ultrakomunisty. 8. května zaplaví město uprchlíci z celé Evropy a Danny se ujímá Angličanů. S poťouchlým gestem je ubytuje u místní honorace. Příští den dojde k rozhodující potyčce s Němci, která si vyžádá řadu životů. Dannymu se společně s jedním kamarádem podaří vyvézt za město na kopec kulomet a zneškodnit německý tank. Již následujícího dne je svědkem brutálního vraždění esesáků v pivovaře. Přivítání Rudé armády střídá loučení s Angličany. Škvoreckému nejde v textu ani tak o objektivní zachycení dobových událostí, ale spíše o analýzu životního pocitu jedné generace. Konfrontací maloměstské přízemnosti a velkých dějinných událostí dociluje autor parodického vyznění. Jazyk a styl: Škvorecký se snaží o vysokou míru autenticity pomocí silně subjektivizovaného vyprávění v ich-formě. Přibližuje se hovorové mluvě zachycené z jeho úhlu pohledu. V jejich úsečnosti a strohosti vidí řada kritiků vliv americké dobové prózy a nástroj depatetizace legendami zahalené éry evropské historie (konce války a osvobození). Jde o tzv. hemingwayovský dialog, charakteristický snahou o přesné zachycení replik v normálním způsobu hovoru, což má působit věrohodným dojmem. Někdy byla Škvoreckého výpověď přirovnávána k bluesové hudbě svou uvolněností, monotónností, blízkostí k mluvené hovorové řeči a také mírnou nostalgičností. V dramatičnosti dějových scén a jejich větném členění byl zase často spatřován rytmus boogie-woogie. Okolnosti vzniku díla: První Škvoreckého román je situován do Kostelce, jehož reálným předobrazem byl jeho rodný Náchod. Je charakteristický vysokou mírou autentičnosti a ovlivněn zájmem o americkou literaturu. Uplatňuje hemingwayovský dialog a beatnickou bezprostřednost. Mnozí soudí, že literární kvalitu Zbabělců už autor nikdy nepřekonal. Vliv díla: Zbabělci představují ojedinělý pokus o demaskování idealizované éry české historie, o pohled bez patosu. Opouštějí nekritický postoj, přiznávají malost povah některých odbojářů a narušují konvenci české prózy 50. let uvedením složitějšího a plastičtějšího typu literárního hrdiny. Román se řadí do deziluzivní linie české poválečné prózy spolu s např.Jdi za zeleným světlem E. Valenty nebo OtčenáškovýmKulhavým Orfeem. Literárněhistorický kontext: světově proslulý český spisovatel 2. poloviny 20. století autor tematicky různorodého díla - především psal romány a povídky, ve kterých zachytil životní pocity a osudy své generace, která prožívala bouřlivé politické a společenské události 20. století významná je jeho překladatelská, esejistická a vydavatelská činnost jeho velkou životní láskou byl jazz, vystudoval na filozofické fakultě angličtinu a filozofii byl redaktorem časopisu Světová literatura, pracoval v angloamerické sekci Státního nakladatelství krásné literatury po vydání románu Zbabělci v roce 1963 se stal spisovatelem z povolání, musel odejít z redakce Světové literatury po roce 1969 s manželkou Zd. Salivarovou emigroval do Kanady, kde žil až do své smrti (zemřel v roce 2011) zde přednášel na univerzitě , psal i další beletrii a esejistická díla s manželkou založili proslulé exilové nakladatelství s Sixty-Eight Publishers, v němž do roku 1989 vydávali v Československu zakázané autory nejvýraznější postavou jeho knih je Danny Smiřický, který prochází nejznámějšími knihami autora, do této postavy vložil autor kus sebe, svého života, prožitků a zkušeností Danny vystupuje v prózáchPrima sezóna, Zbabělci, Mirákl, Tankový prapor, Konec nylonového věku, Příběh inženýra lidských duší Škvorecký se věnoval i detektivnímu žánru (známá je postava poručíka Borůvky), vytvořil celou řadu filmových scénářů, některé jeho prózy byly zfilmovány Prima sezóna, Tankový prapor…) pro jeho tvorbu je typické prolínání spisovných a hovorových prvků, slangu, mísení češtiny a angličtiny, výrazným jazykovým prostředkem jeho autorského stylu jsou dialogy

Témata, do kterých materiál patří