Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Styron_Sophiina volba

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

William Styron - Sophiina volba Druhová a žánrová charakteristika: Próza, psychologický válečný román, společenské události se odrážejí v osudu hlavní hrdinky Celková charakteristika: Jedná se o složitě komponovaný, rozsáhlý román se vrací k událostem 2. svět. války a rozvíjí v jeho prostředí zápletku, jejíž charakter má cosi z osudovosti antického dramatu či starozákonních příběhů, ale která je přitom zpracována v duchu nejlepší tradice novověkého románu. Styron přímo v textu románu přiznává inspiraci tradičními postupy moderní severoamerické prózy (Faulkner, Wolf, Bellow), ale vědomě navazuje např. i na Dostojevského. Postavy: Vypravěčem románu je mladý začínající spisovatel Stingo, posedlý sexem a literaturou. Líčí příběh titulní postavy, krásné Polky Sophie, přeživší pobyt v koncentračním táboře, a jejího milence Nathana, newyorského žida. Románem prochází celá řada dalších postav - velitel koncentračního tábora, Stingova přítelkyně Leslie, majitelka penzionu Yetti, prostřednictvím korespondence také vypravěčův otec ad. Postavy jsou budovány realisticky, mají pečlivě prokreslenou psychologii. Děj a kompozice: Spisovatel Stingo se v roce 1947 snaží v New Yorku psát román poté, co mu malý obnos, který jeho předkové získali za prodej černého otroka, dovolí žít nezávisle na zaměstnání. V brooklynském penzionu se Stingo potkává se zvláštní dvojicí milenců, židem Nathanem a Polkou Sofií, se kterými se spřátelí. Od obou se postupně dozvídá další a další podrobnosti ze Sophiina života: její šťastný život v Polsku narušila válka, dostala se i se svými dvěma dětmi do koncentračního tábora a zde byla postavena před krutou volbu - esesák jí dal na výběr, které z dětí pošle na smrt a které přežije. Sofie si pochopitelně vyčítá svou volbu, ale i své pragmatické chování za války (jako písařka se pokouší zapůsobit na velitele koncentračního tábora Hösse) a antisemitskou tradici své rodiny a celého polského národa. Přes pokusy začít po válce znovu normálně žít nakonec volí (společně s Nathanem, který mj. v důsledku schizofrenie propadá závislosti na drogách) dobrovolný odchod ze světa. Pozadí válečným událostem tvoří rovina Stingových vzpomínek na rodný Jih USA a problematika dědictví otrokářského systému - toto téma je konfrontováno s hrůzami nacismu a na základě tohoto porovnání je rozvíjena otázka kolektivní viny a schopnosti člověka páchat zlo. Jazyk a styl: Styron v románu vědomě navazuje na bohatou tradici románu jako modelu světa, jako mnohohlasu, ve kterém se střídají jazyky, styly a roviny vyprávění. Stingo je vypravěčem zprvu poněkud lehkovážným a marnotratným - líčí okolnosti svého chvilkového zaměstnání v nakladatelství s humorným nadhledem a neopomene uvádět řadu dokumentárních prvků - redaktorské posudky, dopisy otce, později delší citáty z životopisu velitele koncentračního tábora Hösse, úryvky z vypravěčova deníku apod. Lehkovážnost stylu pak kontrastuje s vyprávěním Sophie, která se projevuje jako klasický případ tzv. nespolehlivého vypravěče - její vyprávění je sice věrohodné, ale od počátku v něm chybí informace o tom, že měla děti. To se čtenář (a Stingo) dozví až v průběhu románu. Pro jazykový projev Sophie jsou charakteristické chyby (v překladu do češtiny především časování a vid sloves), které ilustrují její cizí původ. Okolnosti vzniku díla: Postava spisovatele Stinga je zčásti autobiografická: podobně jako Stingo vyrůstal i Styron v jižanské Virginii v rodině s otrokářskou tradicí a neúspěšně působil jako redakční elév v jednom newyorském nakladatelství. V románu zmiňuje i okolnosti vzniku některých svých románů (např.Doznání Nata Turnera, za které dostal v roce 1968 Pulitzerovu cenu). Především se však v románu odráží poctivost přípravné fáze práce na textu: próza je mj. jakýmsi kompendiem poznatků o holocaustu. Vliv díla: Styronův román je možno zařadit do kontextu poválečné prózy s tematikou holocaustu a zároveň do mimořádně silné tradice prózy amerického Jihu. V roce 1982 bylo dílo zfilmováno americkým režisérem Alanem Pakulou, v hlavní roli zazářila Meryl Streepová. Literárně-historický kontext: americký prozaik 2. poloviny 20. století. Proslul především výše uvedeným románem účastnil se osobně 2SV - bojoval v Tichomoří byl redaktorem v nakladatelství, pak spisovatelem z povolání hlavním tématem jeho románů je otázka svědomí a viny ve společenské situaci na americkém Jihu (autor pochází z Virginie) - toto téma se objevuje např. v románech Ulehni v temnotách a Doznání Nata Turnera je držitelem prestižní americké Pulitzerovy ceny za literaturu z roku 1968 právě za román Doznání Nata Turnera

Témata, do kterých materiál patří