Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PROLETÁŘSKÁ POEZIE A %0APOEZIE ČASU A TICHA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 15 PROLETÁŘSKÁ POEZIE A POEZIE ČASU A TICHA JIŘÍ WOLKER JOSEF HORA JINDŘICH HOŘEJŠÍ FRANTIŠEK HALAS VLADIMÍR HOLAN FRANTIŠEK HRUBÍN VILÉM ZÁVADA PROLETÁŘSKÁ POESIE (1920 – 1924) - jedná se o nový básnický směr, neodlišuje se poetikou ale směrem - všichni byli socialisté, měli naivní touhy po revoluci - příklad ve VŘSL - jejich úkolem bylo podnítit čtenáře k revoluci - znaky realismus angažovanost hrdinou je zde dělník - proletářská poezie je spjata se sdružením„Devět sil“ ten propagoval proletářské umění, následně se změnili a chtěli avantgardu! (Teige, Nezval, Wolker…) JIŘÍ WOLKER (1900 – 1924) - pocházel z bohaté rodiny, měl šťastné dětství, složil maturitu a následně vystudoval práva a filozofii- byl členem Devíti sil, psal hlavně poezii, ale i pohádky a dramata - zemřel v pouhých 24 letech na TBC - je autorem manifestu proletářské poezie:„Proletářské umění“ „Host do domu“ -sbírka, má nejblíže k vitalismu - naivní, okouzlení životem - na konci je báseň„Svatý kopeček“- tou se loučí s tímto obdobím, první české pásmo „Těžká hodina“ - sbírka proletářské poezie, pro Wolkera to byla doba, kdy se stával mužem - jsou zde různé básně - nejkrásnější jsou sociální balady (konflikt, sociální bezpráví) - dále zde reflektoval svou nemoc, pomocí subjektivní lyriky (téma nemoci, smrti) „Balada o nenarozeném dítěti“ „Balada o očích topičových“ „O knihaři a básníkovi“ „O milionáři který ukradl slunce“ „O listonošovi“ „O Jonym z cirkusu“ - sociální pohádky (konflikt – chudí X bohatí), vycházel z Andersena, téměř vyřadil kouzelné prvky - bývají někdy nazývány jako „novelistické pohádky“ JOSEF HORA (1891 – 1945) - narodil se v Dobříši u Roudnice, pocházel z rolnické rodiny - vystudoval Právnickou fakultu v Praze - stal se novinářem, působil v redakci„Práva lidu“ - byl komunistou, zemřel v Praze „Básně“ „Strom v květu“ - sbírky, obě stylem civilismus a vitalismus „Pracující den“ „Srdce a vřava světa“ „Bouřlivé jaro“ - proletářská poesie „Kultura a třídní vědomí“ - teoretická kniha „Socialistická naděje“ „Hladový rok“ „Itálie“ „Struny ve větru“ „Tvůj hlas“ „Tonoucí stíny“ „Máchovská variace“ „Zpěvy rodné zemi“ „Domov“ „Jan houslista“ - vlastenecké sbírky JINDŘICH HOŘEJŠÍ (1886 – 1941) -vystudoval 2 univerzity ve Francii, pocházel z chudé rodiny na Žižkově - je jedním z nejlepších překladatelů z francouzštiny do češtiny - prostřednictvím svých překladů k nám zavedl nový styl „unanimismus“ (uno – jedna, animus – duch) = inspirace velkoměstem, hledá jednotící prvek velkoměsta – především pozitivní věci velkoměsta „Hudba na náměstí“ „Korálový náhrdelník“ - dále k proletářské poezii lze zařadit část díla těchto autorů: Seifert: „Město v slzách“ S. K. Neumann: „Rudé zpěvy“ K. Biebl: „Zvon“a „Věrný hlas“ BÁSNÍCI ČASU A TICHA = MEZIGENERACE - těžká poezie, filozofující - blízko k existencialismu, je náročná i jazykově (je zde např.mnohovrstevnatá metaforika, kakofonie – drčivost veršů) - neologismy FRANTIŠEK HALAS (1901 – 1949) - narodil se v Brně v dělnické rodině, zažil bídu ve stínu první světové války - byl knihkupcem, redaktorem - zemřel na srdeční chorobu „Sépie“ sbírka proletářský a poetických básní „Kohout plaší smrt“ „Tvář“ „Hořec“ „Staré ženy“ - poté nastala doba mobilizace, kdy vytvořil sbírky: „Dokořán“ „Torzo naděje“ „Naše paní Božena Němcová“ „Já se tam vrátím“ - lyrická próza, ve které popisuje kraje svého dětství „A co?“ - poslední sbírka, vydáno až po jeho smrti VLADIMÍR HOLAN (1905 – 1980) -čtenářsky nejnáročnější český básník 20.století - narodil se v Praze na Maninách, žil v Bělé pod Bezdězem - vystudoval gymnázium, působil jako redaktor 30. léta: „Triumf smrti“ „Oblouk“ „Vanutí“ „Kameni, přicházíš…“ „Havraním brkem“ „Terezka Planetová“ - zde vyjadřuje své obavy z války - základy lidského bytí „Cesta mraku“ - další díla byla vydávána pod názvem„Příběhy“ - v době osvobození „Dík Sovětskému svazu“ „Panychida“ „Rudoarmejci“ „Tobě“ - souborně vydáno ve sbírce pod názvem„Dokument“ 60. léta - návrat k filozofickým otázkám - cyklus: „Mozartina“ (pocta Mozartovi) „Noc s Hamletem“ (pocta Shakespearovi) „Asklépiovi kohouta“ „Noc s Ofélií“ - výbor z jeho překladů –„Cestou“ FRANTIŠEK HRUBÍN (1910 – 71) -své dětství a mládí prožil v Lešanech (Posázaví) - byl knihovníkem, ředitelem Městské knihovny v Praze - stal se spisovatelem z povolání - psal poezii + prózu + drama + literaturu pro děti - ve svých básních 2 póly (jako typický představitel poezie času a ticha + lidový s prvky folklóru) „Zpíváno z dálky“ „Krásná o chudobě“ „Včelí plást“ „Země sudička“ - všechno lyrika, jsou zde oba Hrubínovy póly „Romance pro křídlovku“ „Jobova noc“ – na motivy SZ „Proměna“ - lyricko – epické - 2 dějové linie: příběh Daidala a Ikara záznam neděle na koupališti u rybníka „Hirošima“ „Lešanské jesličky“ - více lyrické, je zde titulní vánoční balada „Zlatá reneta“ - autobiografické dílo – novela - 50letý knihovník se vrací z Prahy zpět do vesnice odkud pocházel, zde pak během jedné noci rekapituluje svůj život - jsou zde četné motivy z Romance pro křídlovku - psal lyrická dramata (hlavní roli hrají pocity, nálada, je zde málo děje): „Srpnová neděle“ - J Čechy, rybník, koupání „Křišťálová noc“ - během jedné noci v rámci jedné rodiny dochází k odkrytí různých vztahů, dochází k rekapitulaci „Oldřich a Božena aneb krvavé spiknutí v Čechách“ - historická hra, Jaromír, Oldřich, Boleslav - boj o moc - tato hra byla symbol pro 60.léta – touha po moci - je zde již více děje než v předešlých jeho hrách - literatura pro děti: „Špalíček veršů a pohádek“ - je zde próza i poezie, překlady a adaptace (např.Tisíce a jedné noci) VILÉM ZÁVADA (1905 – 82) - byl celý život Ostravákem - velký vliv na jeho tvorbu, jeho otec byl horníkem (zemřel za 1. světové války) - působil jako úředník, redaktor a básník „Panychida“ „Siréna“ -klasická poezie času a ticha, velký pesimismus - ostravská tematika (sociální problémy, doly, horníci) - čím byl starší, tím se stával více optimistou, např. dílo„Hradní věž“ - poté se však stal komun

Témata, do kterých materiál patří