Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Světová literatura v 17. a 18. století (baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Světová literatura v 17. a 18. století Baroko Baroko je umělecký směr navazující na renesanci, který zahrnuje výtvarné umění, hudbu, architekturu… V Evropě se rozvíjelo od poloviny 16. st. Počátky barokních technik se nejprve objevily v Itálii a Španělsku. Z renesance přechází touha po poznání, smyslnost i smyslovost. Připojují se pocity marnosti a pomíjivosti. Toto období je poznamenáno řadou válek, proto se lidé upínají ke světu nadpozemskému. Barokní umění je naturalistické - reálně líčí utrpení pozemského světa, pekelná muka… V literatuře rozkvět mystiky; je plná alegorie, symbolů, častý je spor víry a rozumu, pozemského a duchovního. Typické jsou kypivost (přebujelost) a kontrast (protiklad). Malířství: Rembrant, Rubens Hudba: Bach, Händel V barokní literatuře se projevují 2 typy děl: 1. příklon k životu, zobrazují negativní skutečnosti (nadsázkou), bezmocnost vůči řádu světa. Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen-Dobrodružný Simplicius Simplicissimus - krutosti 30leté války pohledem obyčejného člověka. 2. důraz na umělecké efekty, složitosti jazyka; odkazy k antice Luis Gongora y Argote -Samoty Sv. Jan od Kříže -Milostný plameni - intimní, milostná báseň, opěvovaným je Bůh Klasicismus Klasicismus je umělecký styl rodící se ve Francii v 17. st., je spjat s dobou Ludvíka XIV. Zdůrazňuje úlohu rozumu, požaduje rozumovou kázeň, krása je nacházena v pravdě; rodí se racionalistické filozofie.Rene Descartes - „Myslím tedy jsem.“ Klasicistní umění se řídilo přesnými pravidly, které zformulovalNicolas Boileau v díleUmění básnické. Umění se dělilo na: Umění vysoké- (v lyrice - óda, v próze - epos, v dramatu - tragédie); hrdinové z vysokých vrstev, náměty z antiky a mytologie Umění nízké - především komedie, hrdinové neurození, náměty ze současnosti. V dramatu - pravidlo „tří jednot“:času - děj se musel odehrát během 24 hodin. místa - děj se odehrává na jediném místě (v paláci) děje - žádné odbočky v ději, či vedlejší motivy Mísení žánrů nebylo přípustné. Typickým veršem bylalexandrín - 12slabičný verš, podle Alexandreidy (po 6. slabice následujedierezze = rozluka, mezislovný předěl) Pierre Corneille - 17.st.; zobrazoval konflikt povinnosti a citu; dramaCid - Xiména a Roderigo jsou zamilovaní a berou se. Ximénin otec urazí Roderigova a Roderigo se mstí - zabije Ximénina otce. Xiména požaduje Roderigovu hlavu, protože rodová čest je jí víc než láska. Roderigo je ale u panovníka oblíben, neboť vítězí nad Araby a dostává přídomek cid (pán). Xiména však trvá na potrestání a tak vše rozhoduje souboj, ve kterém Roderigo vítězí, Xiména si ale myslí, že je mrtvý, vyzná se králi ze své lásky k Roderigovi a král rozhodne, že musí rok držet smutek a pak budou zase svoji… - autor nedodržel pravidlo „tří jednot“, zejména místa a času; mísil také Jean Racine - 17. st.;Faidra - námět z antiky, dodržel pravidlo tří jednot, soustředil se na psychologii postav, psáno alexandrínem; královna Faidra, vdaná za krále Thezera, se zamiluje do nevlastního syna Hyppolita. Hyppolitos však Faidru odmítá, navíc Faidra zjistí, že má Hyppolitos jinou, žárlí a bojí se prozrazení, proto Hyppolita před Thezerem obviní, že ji sváděl. Král jí uvěří a Hyppolitos umírá. Nakonec Faidra řekne králi pravdu a páchá sebevraždu. Jean de La Fontaine - 17. st., žil u dvora; soubor 12 knih -Bajky - kritika samolibosti krále, intriky dvora, lstivost, pokrytectví (Vlk a pes - svoboda je cennější než poslušnost) Moliére - 17. st., vlastním jm.Jean Baptiste Poquelin, studoval v Paříži, zlákalo ho herectví. Jeho hry slavily úspěch, byl však obviněn z plagiátorství. Mnohé jeho hry byly zakázány. Umírá poté, co omdlel na jevišti při hře Zdravý nemocný… Moliérovi hrdinové byli často služebníci, neboť je pokládal za nositele zdravého rozumu. Ve svých komediích odsuzoval hloupost, pokrytectví… -Lakomec- Harpagon - bohatý, neskutečně lakomý- vykořisťuje služebnictvo a omezuje své děti - dceru chce provdat za bohatého staršího obchodníka a syna chce oženit se starou a bohatou vdovou. Sám si chce vzít mladičkou dívku, do které je ale zamilovaný jeho syn. Nakonec vše vyřeší sluha, který Harpagonovi schová 30 tisíc dukátů. Harpagon výměnou za peníze svolí, aby si jeho děti vzali ty, které milují. -Tartuffe - proti církvi a pokrytectví; Tartuffe (pokrytec) se vetře do rodiny Orgona, ho považuje za vzor čestnosti, zbožnosti, ale jeho rodina ví, že jde o člověka úlisného, pokryteckého. Orgon Tartuffovi věří natolik, že jej chce oženit se svou dcerou, kterou už slíbil jinému. Nakonec díky intrikám své ženy Orgon odhalí Tartuffovu skutečnou povahu, ale on vlastní kompromitující dokumenty, kvůli kterým může jít Orgon do vězení. Z8sahem krále je Orgonovi navrácena čest i majetek. Štěpán Andrejevič Krylov - Rusko;Bajky Osvícenství Rodí se v průběhu 18. st., vychází z myšlenek klasicismu. Osvícenci spoléhají na rozum - vrcholem myšlení je matematika a fyzika- odmítají náboženství, snaží se vykládat svět v duchu matematiky a fyziky - zejména mechaniky. Vzorem byla antika (Řím) a především tehdejší státní uspořádání. VznikáVelká encyklopedie jako souhrn všeho poznání, je symbolem vědy. Z učenců vynikají:Voltaire aDenis Diderot Rodí selibertismus - vyznává svobodu všeho a všechg autoři:Markýz de Sade,Choderlos de Laclos -Nebezpečné známosti. V Anglii té doby se rodírealismus -Daniel Defoe-Robinson Crusoe,Johnatan Shift -Gulliverovy cesty - utopický román, má podobu cestopisu. Voltaire - 17./18. st., historik, dramatik, filozof, básník, publicista, prozaik; zdůrazňoval úlohu rozumu, kritizoval církev, absolutismus a despocii. - dílo:směšnohrdinský epos - parodie na hrdinský epos -Panna - parodie na mýtus kolem Johanky z Arku -Candide - satira, proti naivnímu optimismu a nastolení harmonie, kritizuje víru v boží prozřetelnost. Charles Louis Mantesquien - díla týkající se politiky, uspořádání společnosti. -Duch zákonů -Perské listy - první francouzský osvícenecký román; popisuje soudobou společnost Denis Diderot - jeden z autorů Velké encyklopedie, prozaik, dram

Témata, do kterých materiál patří