Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Světová próza 1. pol. 20. stol

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. Světová próza 1.poloviny 20.století =meziválečná próza= Po 1.světové válce (konec 1918) vzniká vzniká kvalitativně nová společenská situace a také „nový typ moderního člověka“ - jiný způsob života, ovlivněn historií, rozmachem přírodních věd a techniky, dochází k rozlišení tříd a vrstev. V Evropě vznikajínové státy, vznikají inové systémy (1917 – Sovětský svaz, 30.léta – nacistické Německo, 20.léta – fašistická Itálie). Ve 20.letech dochází k evropskému rozmachu (konjukce). Pád burzy 1929. Literatura je aktivním obrazem světa a problémů člověka. Filozofické směry: Pragmatismus– (pragma = aktivní čin) „filosofie praktického života“ - měřítkem pravdivosti je praxe, vznik v USA, založený na jednotlivci. Představitelé: J.Dewey, W.Jones. U nás: Karel Čapek, Josef Fisher, Miroslav Rutte. Unanimismus – zavádí pojem „kolektivní vědění“ a „kolektivní duše“. Představitelé: Emil Durklein – kolektivní cítění. Vzniká ve Francii. Klade důraz na lidský kolektiv. Sociologismus –jednostranně vysvětluje všechny jevy působením sociálních vlivů Marxismus– kolektivní vlastnictví. Představitelé: S.Freud – pracoval s podvědomím H.Bergson – pracoval s intuicí, byla založena na víře Vznik četných uměleckých směrů. Vedle starších (vitalismus, secese, realismus, naturalismus) se objevujínové významné umělecké směry s odlišnými koncepcemi, kterénazýváme avantgardou – futurismus, kubismus, kubofuturismus, fauvismus (v malířství, jasné, veselé barvy) dadaismus, surrealismus, abstraktní umění, sociální umění. Varchitektuře: funkcionalismus, konstruktivismus – konstrukce má efektivní hodnotu, purismus Nový druh hudby (jazz, swing), nové umělecké odvětví fotografie a film. REALISMUS 20. STOLETÍ Novými aspekty je zobrazení duševního a citového života člověka, sociálního, národnostního a civilizačního aspektu a dává možnost zobrazovat realitu novými uměleckými postupy a prostředky → experimentální próza(J.Joyce, F.Kafka, M.Proust) Znaky experimentální prózy: - potlačen děj - je stále subjektivnější - použitíich formy– vyprávění v 1.osobě - prolínání časových rovin + užití „časoprostoru“ - autor pracuje s tzv.podtextem – autor nechává na čtenáři, aby si domýšlel a dotvářel - užitíasociativnímetody– přecházení jednoho příběhu do druhého, nemá logiku a rozum - užívá se tzv. „lyrizovanávěta“ a porušuje pravidla syntaxe (skladby věty – potlačena interpunkce) - lyrizovaná věta= vyjádření pocitu, nálady, dojmu, časté užití monologů FRANCIE ANATOLE FRANCE - nejstarším představitel, tvoří přechod od realismu 19. k 20.století Ostrov tučňáků– alegorický román o francouzské společnosti ROMAIN ROLLAND - prozaik a dramatik, znalec hudby a obdivovatel Beethovena, který ho inspiroval k napsání románu Jan Kryštof– o německém hudebníkovi Petr a Lucie – novela, odehrává se za 1.světové války. Rollanda inspirovalo bombardování Paříže, Shakespearovský motiv Dobrý člověk ještě žije- román Michallangelo, Beethoven - životopisné romány - dramatická tvorba: Vlci, Danton - historická dramata o Velké francouzské revoluci ANDRÉ MAUROIS - autor životopisných románů, emigroval z Francie před Hitlerem do USA - psal hlavněživotopisy Byron, Voltair Leila nebo-li život G.Sandové Olympus nebo-li život V.Huga životopis sira Artura Fleminga ANTOINE DE SAINT – EXUPERY - vojenský pilot – průkopník letectví Noční let, Citadela -dobrodružné romány Malý Princ – o přátelství, vztazích mezi lidmi, mnohometafor apřirovnání, příběhpilota, který ztroskotá naSahaře, setkává s Malým princem, jenž sem přišel z daleképlanetky HENRY BARBUSSE Oheň– válečný deník čety MARCEL PROUST -autor experimentální prózy - z pařížské rodiny bohatého lékaře, díky bohaté rodině se věnoval jen literatuře, měl velmi silné astma - ke konci nevycházel ze svého bytu, měl silné deprese a špatné zdraví Hledání ztraceného času - jde o novou podobu psychologického románu, kde zobrazuje svět pařížské aristokracie do 1.sv.v - pracuje s časoprostorem, ich formě, líčí pocity, názory, mnoho psychologických a filosofických úvah - tímto dílem položilzáklad „antirománu“ ANGLIE JOHN GALSTWORTHY - spisovatel, dramatik, vzdělání na univerzitě v Oxfordu, oženil se sestřenicí - Nobelova cenu za literaturu, na následky rakoviny mozku umírá Sága rodu Forsytů– román o vyšší anglické společnosti, život dvou bratrů Jolyana a Jamese a jejich rodiny, o vztazích mezi lidmi rozhodují peníze Ze čtyř stran světa- povídkový soubor Ostrov pokrytců– román, kritika anglické společnosti DAVID HERBERT LAWRENCE Milenec Lady Chutterbeyové - způsobil obrovský rozruch, první erotický román, za něj soudně stíhán, román byl zakázán RUDYARD KIPLING Kniha Džunglí– Mauglí se ztratí v džungli, honí ho Šerchán, zlý tygr. Mauglí se schová u vlků, kteří ho začnou vychovávat. Má dva opatrovníky – medvěd Balů, černý panter Baghéra. Mauglí se vrací mezi lidi ke své matce, ale v Džungli bude mít vždycky své místo. AGATHA CHRISTIE Hercule Poirote, 10 malých černoušků, Smrt na Nilu -detektivky JAMES JOYCE -autor experimentální prózy - Ir, z bohaté rodiny, navázal poměr s pokojskou → vyhnán, žil v Itálii, Francii a Španělsku - živil se jako učitel angličtiny, oslepl Dubliňané - povídky Portrét umělce v jinošských letech– román, zde užil metodu zachycení volného proudu vědomí a podvědomí. Nový typ psychologického románu. Často pracuje s časoprostorem. Odysseus –odehrává se během jednoho dne a noci. Hrdina je Leopold Bloom (Odysseus) – obchodník, který bloudí nočním Dublinem. Doprovází ho Štěpán Dedalus (Telemachos). V baru se seznámí ses prostitutkou Molly (Penelope). Všichni tři bloudí nočním městem. Mnoho úvah, střídá monolog a dialog, porušení syntaxe. Román byl označen za pornografii, nesměl vyjít v žádné anglicky mluvící zemi → vyšel ve Francii → Joyce odchází do Evropy. NĚMECKO HEINRICH MANN- představitel experimentální prózy - mladší bratr Tomas Mann - v roce 1933 oba emigrují před Hitlerem do ČSR, po 2.sv.v. se oba vracejí z USA Profesor Neřád– román, atmosféra na říšských školách, rozklad morálních hodnot. Děj se odehrává na gymnáziu

Témata, do kterých materiál patří