Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Válka s mloky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Válka s mloky Karel Čapek Charakteristika postav: Kapitán J. van Toch původem Čech z malé vesnice, později světák s pozměněným jménem milý, hodný a lehce naivní pán, který si zamiloval mloky, které objevil na ostrově Tana Masa; zjistil, že mloci (=Tapa boys) umí otevírat perlorodky a začal je používat na lovení perel, na oplátku jim dával zbraně, aby se mohli bránit proti žralokům → rozšíření mloků do celého světa promlouvá komolenou řečí: „Ja, šlupiny. Dočista jsou holy, pane Bondy, jako nějaké žaby nebo takové ty salamanders.“ G. H. Bondy vlivný a bohatý muž, kapitán průmyslu po návratu do Čech je za ním poslán kapitán van Toch, oba se domluví a začíná tím velký byznys, kdy jsou mloci coby hledači a otvírači perel posíláni do celého světa po smrti kapitána van Tocha pozmění směr společnosti a mloci jsou používáni na podmořské stavby povahově hodný silný obchodní duch Pan Povondra má na svědomí všechno mločí neštěstí – byl vrátným pana Bondiho, který kdysi na vlastní odpovědnost pustil kapitána ke svému pánovi i přesto, že nebyl ohlášen bez tohoto činu by se nejspíše svět nedozvěděl o mlocích; proto byl na své rozhodnutí pan Povondra nejprve hrdý, když viděl, jak se obchod s mloky rozjel – má radost, že se stal přínosem pro lidstvo → stává se nadšeným sběratelem novinových výstřižků s mločí tématikou když si ale uvědomí, že mloci zbrojí proti lidem a hrozí vyhynutí lidstva, doléhá na něj pocit zodpovědnosti Mloci mořští čerti, ještěrky, salamandři, Tapa Boys černí, slizcí, vzbuzují čtenářův odpor mloci jsou blízcí lidem, jelikož jsou velmi inteligentní, naučí se mluvit na konci díla představují zmanipulovaný dav Chiefem Salamandrem mloci nepotřebují radost ze života, přátelství, lásku, pouze pracují pro své společenství – podobný typ lidí byl vyžadován v nacistickém Německu (později v komunistickém Československu – 50. léta) Kompozice: 1. kniha: Andrias Scheuchzeri epické vypravování, jak vše začalo – jak se na mloky přišlo, o zlidštování mloků er-forma 2. kniha: Po stupních civilizace vypravování o tom, jak se mloci postupně rozšířili po světě, je doplněno mnohými soubory encyklopedických, studijních, deníkových a novinových článků, zápisy ze zasedání rad → využití publistického stylu za účelem věrohodnosti díla (vše je ovšem vymyšlené) 3. kniha: Válka s mloky závěrečný konflikt – zhodnocení autora existují mločí armády po celém světě, mloci se přemnožili a odstřelují pevninu, aby měli kde žít v závěru díla vrátný pan Povondra rybaří na Vltavě a z vody se vynoří mločí hlava na samotném konci díla mluví autor sám se sebou, vnitřní hlas mu říká „přece to tak nenecháš“, a tak se autor pomalu dostává k jedinému východisku, jak by mohli lidé přežít – pouze tehdy, pokud by Mloci začali bojovat proti sobě a tím se zničili; lidská kultura by se tak na zbytcích pevniny zachránila. Hlavní myšlenka: varování před nebezpečím fašismu a postoji lidí umožňující jeho rozvoj (morální úpadek, lhostejnost, ztráta individuality) kritika dobyvačných válek; varování před zánikem lidské civilizace Jazyk: většinouer- forma, ich-forma pouze v dialozích slovní zásoba se odvíjí od toho, zda to je zrovna článek z novin, deníkový záznam nebo oficiální vypravování; hlavně ve druhé části je využitípublicistického a odborného stylu – v knize jsou nalepeny výstřižky z novin → většinou jde o odborné texty, výpisy ze zasedání několika lidí, kde se diskutuje = věrohodnost Čapkův bohatý spisovný jazyk, různorodý v řečích postav jednoduchý, spisovný, neutrální, cizí slova ( angličtina, latina, němčina, francouzština) najdeme zde islangová slova,argot Žánr alegorická utopie s prvky fejetonu Čapek varuje před: fašistickým nebezpečím – viz Chief Salamander – mluví do rozhlasu jako Hitler + jeho rétorika honbou za penězi a bezohledností před tím, když morálka a duchovní vývoj zaostává a je upřednostňována technika Literární směr: Česká próza v 1. polovině 20. století = zlatý věk české literatury doba, kdy se odráží důležité politické události: 1. světová válka vznik ČSR období svobody a uměleckého rozvoje (zrušena cenzura) vznikají umělecké skupiny česká literatura se rozvíjí na světové úrovni → udržování styků s literaturami z ostatních zemí (Francie, Anglie, USA,...) Literární kontext: během 1. světové války se v Čapkových dílech objevujefilozofie pragmatismu = filozofie praktického života; vznikla v USA; říká, že je vše relativní a že neexistuje absolutní pravda – záleží na úhlu pohledu; stejnou událost budou různí lidé prožívat různě → odráží se v jeho díleTrapné povídky(o všedním, každodenním trápení lidí), v trilogiiHordubal, Povětroň, Obyčejný život(zda můžeme dokonale poznat jiného člověka) od roku 1920 píševědecko-utopické romány →Čapek obdivuje vědu a techniku, ale zároveň varuje před jejím zneužitím; je třeba rozvíjet charakter člověka, jeho morální kvality a citový vývoj → odráží se v dílechTovárna na absolutno, Věc makropulos, Krakatit Čapek dramatik: R.U.R (= Rozumově univerzální roboti) fantasticko-utopická hra varování: moderní člověk se může změnit v robota postrádajícího city Bílá nemoc konflikt mezi jedincem a mocí, mezi demokraií a diktaturou autor odsuzuje zbraně, násilí, diktátorské režimy,... varování před fanatismem Další autoři: Karel Poláček –Bylo nás pět, Muži v ofsajdu Eduard Bass – Cirkus Humberto, Lidé z maringotek Jan Drda – Městečko na dlani Vladislav Vančura– Rozmarné léto Vlastní názor: poutavá knížka, věrohodně psaná → člověk uvěří, že mloci opravdu existují, když o nich autor ví tolik podrobností

Témata, do kterých materiál patří