Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vancura_Rozmarne leto

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vladislav Vančura – Rozmarné léto Druhová a žánrová charakteristika: próza, novela - úsměvná, experimentální próza - v oblasti jazyka Celková charakteristika: Próza už svým titulem naznačuje, že půjde o žertovné vyprávění, o dílo obklopené atmosférou dobré pohody. Tato zdánlivá nezávaznost a ,,pouhá“ snaha čtenáře pobavit je ovšem zprostředkována svrchovaným uměním vyprávět a velkou stylovou virtuozitou. Ostatně humor autor nechápal jen jako doprovodný znak svých děl, byl pro něho životním postojem, filozofií moudrosti. Radost z vyprávění je v tomto díle nepoměrně důležitější než jednoduchá zápletka nebo psychologie postav. Kritika maloměstských poměrů nenabývá rozměrů poláčkovské satiry, je spíše zdrojem vlídného humoru a jemné ironie. Okouzlenost světem, rozněcování smyslů, aktualizace výrazových prostředků - to vše dokládá spojitost prózy s avantgardní poetikou poetismu. Postavy: O psychologii postav se toho od vypravěče mnoho nedozvídáme. Trojice protagonistů se charakterizuje sama, prostřednictvím svých promluv. Antonín Důra působí poněkud morousovitě (známá je jeho replika: ,,Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“), kanovník Roch zase mravokárně, přestože i on podléhá svodům lásky. major Hugo, vášnivý rybář, je charakterizován jako muž zdravého těla a sportovního ducha. Děj a kompozice: Poklidnou atmosféru městečka Krokovy Vary naruší příjezd komediantů, provazolezce Arnošta a jeho krásné chráněnky Anny. Anna se stane objektem zájmu mnoha mužů. Jeden z nich, majitel lázní Antonín Důra, si s ní sjedná schůzku. Antonínova žena Kateřina přistihne oba na plovárně, načež od muže odchází k Arnoštovi, ke kterému pociťuje podobnou náklonnost jako její muž ke slečně Anně. O krásnou Annu projeví zájem také Antonínovi přátelé, kanovník Roch a major Hugo, ani jeden však neuspěje. Na druhý den komedianti odjíždějí, Kateřina se vrací k Antonínovi a život v malém městě se vrací do starých kolejí. Kompozice prózy se důsledně přidržuje chronologické posloupnosti s minimem odboček. Text je rozdělen na množství krátkých kapitolek, označených ironickými názvy (Stáří a poloha ústavu Antonína Důry, Cesta ctností, Střezte se strážníků! apod.) Jazyk a styl: Vančurův styl oplývá velkou nápaditostí. Je lexikálně bohatý, rétoricky mnohovrstevnatý, časté jsou archaismy a obraty velice knižní, z mluvního hlediska možná těžkopádné. Jedná se o těžkopádnost záměrnou, která má na moderního čtenáře působit jako vytržení z běžných hovorových návyků a vybídnout k pozornému vnímání textu. Vančura se inspiroval humanistickou češtinou a pokusil se oživit řadu slov dávno zapomenutých. Jeho jazyk neslouží toliko sdělení, ale vytváří relativně samostatnou rovinu obrazných přirovnání, proudících rozhovorů a šibalských oslovení fiktivního adresáta. Okolnosti vzniku díla: Rozmarné léto psal autor po umělecky náročnýchPolích orných a válečných, které kritika - s výjimkouŠaldy - přijala spíše s rozpaky. Rozmarné léto je protipólem předchozího románu: oproti děsivému obrazu válečných hrůz a nesmyslného chaosu nabízí veselé vyprávění, plné bezstarostnosti a vtipných paradoxů. Obálku prvních knižních vydání vytvořilJosef Čapek. Vliv díla: Vančurovo dílo bylo pozitivně vnímáno zejména avantgardními umělci a rovněž teoretiky strukturalismu (J. Mukařovský, R. Jakobson), kteří měli k avantgardní tvorbě sympatie. Výhrady měli kritikové konzervativní (A. Novák) a katoličtí (T. Vodička). Vančurovo dílo nalezlo odezvu v 60. letech prostřednictvím studií a esejůK.Chvatíka, M.Kundery, M.Grygara, které jsou dokladem uvolnění dobové kulturní atmosféry. Kritickou stať o VančurověKonci starých časů napsal r. 1969J. Lopatka.V roce 1968 natočil film Jiří Menzel podle Vančurovy předlohy. Ve filmu si zahrála celá plejáda výborných herců - Rudolf Hrušínský, Vl. Brodský, Míla Myslíková. Film měl úspěch u diváků i kritiky. Literárněhistorický kontext významný představitel české meziválečné prózy je označován za jazykového inovátora, experimentátora - nápadný je jeho stylově rozmanitý jazyk, archaické výrazy čerpající z hovorové i obecné češtiny, v několika dílech napodobuje syntax období českého humanismu autorův osobitý styl je charakteristický zvýrazněnou rolí vypravěče a potlačením děje i psychologické kresby postav ve prospěch barvitého líčení nálady, citů, prožitků; jako filmový režisér měl smysl pro vykreslení detailu i bohatou metaforiku začíná kratšími prózami - povídkyAmazonský proud ve 20 letech reaguje autor na 1SV a válečné běsnění obecně apokalyptickým románemPole orná a válečná - nadšeně dílo přijal pouze Šalda ve 30. letech se ráz autorovy tvorby mění - obrací pozornost k historii -Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého; ze současnosti (milostné a společenské téma) je románÚtěk do Budína, Konec starých časů psal i knihy pro děti -Kubula a Kuba Kubikula Vl. Vančura se stal obětí nacistického teroru - byl popraven za heydrichiády v roce 1942

Témata, do kterých materiál patří