Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývoj českého dramatu do konce 19. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

26. Vývoj českého dramatu do konce 19. století Drama- je literární dílo určené k předvádění na scéně - je vedle epiky a lyriky jeden ze základních druhů literatury - má mnoho společného s epikou, rozdíl spočívá v tom, že děj je představován formou dialogu, popř. monologu. - základem dramatu je konflikt a k jeho nastolení, vyhrocení a řešení slouží jednotlivé fáze klasického dramatu -expozice, kolize, krize peripetie a katastrofa (současné drama má jen čtyři části: expozice, zápletka, rozvoj děje a rozuzlení) - drama má někdyprolog(předehru) čiepilog (dohru) - divadelní hru členíme:jednání scény výstup - střetnutí dvou postav (změna počtu osob na jevišti) Divadlo - předvedení dramatického díla Žánry-komedie - tragédie - veselohra - méně závažná komedie, nenutí k zamyšlení, chce pobavit. Prostředkem veselohry je „smích pro smích“ Hudebně dramatické žánry -opera - opereta - melodram (poezie + hudba) - muzikál - je žánrově volnější než opereta -fraška - commedie dell´arte - činohra = soubor, který hru představuje = druh dramatu, který je provozován od poloviny 18. st., má vážné téma, závažný konflikt, Hrdiny jsou obyčejní lidé; zobrazuje dobové poměry, většinou končí smírně. Důraz je kladen na psychologii postav. Středověké drama - Ve Střední Evropě je drama doloženo k 10. st. Toto drama nenavazuje na antickou tradici. Vznik dramatu je kladen do církevního prostředí. Vznikáliturgické drama, které se vyvinulo postupným rozšiřováním scén, které přibližovaly výjevy z Kristova života; základním výjevem, který byl dramatizován, je návštěva Marií u Kristova hrobu. Tato scéna byla předváděna při velikonočních slavnostech i při slavnostní liturgii. Takto postupně vzniká latinské drama určené ke slavnostní příležitosti =officium. (později vznikají i hry vánoční) Vznikají také hry =ludus, ve kterých byl více zobrazován život. Ve 14. st. se začínají objevovat i hry světské, předváděné jokulátory (iocus = žert) = profesionálními herci, studenty, či kejklíři. Hry byly nenáročné, příběh přednášen (deklamován) latinsky. Časem byly do textu vkládány české věty, parodické, obscénní a komické prvky, proto byly hry vykázány na trhy a do hospod. Mastičkář - 14. st., nejasného původu, jde o český text vsazený do lat. hry, fraška (hrubá komika), ve které se prolíná posvátné i světské, je parodií na Kristovo vzkříšení. Jazyk je vulgární x citáty z poezie; Mastičkář (symbol života, příchodu jara…) vzkřísí chlapce Izáka tím, že mu na zadek vylije kvasnice. Tehdejší hry byly obscénní, vulgární, ale proti tomu zobrazovali hlubokou náboženskou víru. Tyto české hry byly však předváděny na tržištích. Hra veselé Magdalény - o napravené hříšnici, 3 části: 1. anděl Lucifer se chce vyrovnat bohůmg je uvržen do temnot; 2. Lucifer se stává vladařem pekel a posílá ďábly, aby lovili hříšníky; 3. Magdaléna se zaplétá s ďábly a na naléhání zbožné sestry se obrací na pokání. Husitství - V době husitské se drama příliš nerozvíjelo. Renesance - Renesanční drama navazuje na středověké, především tematicky. Tvoří se hry náboženské - velikonoční i vánoční. Vznikají tzv.interludia = mezihry, původně byly vkládány do vážných her, aby zaplnily čas mezi jednáními, byly to krátké frašky. Časem se z nich vyvinuly samostatné hry. Baroko - Vzniká dramadidaktické = naučné: př.J. A. Komenský -Schola ludus - hry pro výuku latiny a jazyků, předváděno studenty. Drama většinou náboženské (hl. hrdinou byl mučedník) tvoří jezuité a později i jiné řády. V jezuitských školách vznikaly latinské školní hry, vypovídaly o úrovni školy a předváděly se na veřejnosti. V té době vznikají různá divadelní bratrstva. Některé barokní hry navazují na středověké liturgické drama a jsou určeny lidovému publiku. Vznikají hry dobrodružné, komedie (častým námětem boj proti Turkům.) - př.:O turecký vojně. Proniká k nám nový žánr z Itálie -opera. První opera poč. 17. st. Měly náměty z českých dějin, byly provozovány na šlechtických sídlech, působily tu italské spolky. První českou operou jeO původu Jaroměřic na Moravě. V 18. st.vzniká první stálejšíDivadlo v Kotcích (pro Němce) - hráli hry nenáročné. První česká hry uvedená v Kotcích -Kníže Honzík. Národní obrození - Divadlo získává silnou pozici, publikum ale chtělo hry nenáročné - komedie, frašky - vznikají překlady cizích her a zábavné hry. Prokop Šedivý -Masné krámy aneb sázení do loterie Jen Nepomuk Štěpánek - dramaturg Staroslověnského divadla, psal hry náročnější, rytířské, kouzelné i komedie.Břetislav první, český Achilles Václav Kliment Klicpera - narodil se v Chlumci nad Cidlinou, vyučil se řezníkem, vystudoval gymnázium a působil jako profesor na gymnáziu. Psal hry historické, jádro jeho tvorby spočívá v komediích, kde objevoval nepravosti lidského charakteru - kariérismus, povýšenectví, přetvářka. Využívalprincipu kuklení - postava se kuklí = vydává se za někoho, kým není, nebo za koho je pokládána. Odhaluje lidské charaktery - komika. -Hadrián z Římsů - parodie na rytířskou hru; Ruměna touží po ženichovi, ze tří nápadníků, kt. jsou považováni za Hardiána z Římsů, vítězí pravý - Želmír. -Divotvorný klobouk, Rohovín čtverrohý, Každý něco pro vlast 19. století Josef Kajetán Tyl - narodil se v Kutné Hoře, po studiu se přidává ke kočovné divadelní společnosti, kde potkává nastávající Magdalénu Forchheimovou. Na poč. 19. st. zakládáKajetánské divadlo, kde působil i Mácha. Divadlo používá jako výchovný prostředek. -Strakonický dudák - Švanda, Vocilka, Dorotka… -Jiříkovo vidění - Jiřík hledá pohodlný život, aniž by pracoval -Vyhoň dub - prvotina -Lesní žena - učitel Slovíčko hledá lepší život v Americe -Jan Hus - Tyl se vyjadřuje k tehdejším problémům -Rozervanec -Fidlovačka -Paličova dcera, Bankrotář - ze života, výchovný charakter (láska ml. lidí) 1862 otevřenoProzatímní divadlo Hálkovou hrouKrál Vukašín. 1868 položen základní kámenNárodního divadla (vyhořelo 81, 83 znovu otevřeno); na stavbě se podílela řada umělců -generace Národního divadla. Umělci se inspirovali rukopisy (Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Josef Václ

Témata, do kterých materiál patří