Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vznik a vývoj písma

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vznik a vývoj písma Piktogram-konkrétní věciIdeogram-abstraktní věci (štěstí, smutek, …)Klínové písmo-4000 př.n.l., Sumerové, MezopotámieHliněné tabulky a rákosHieroglify-3000 př.n.l.- Egypťané, EgyptPsali na papyrusAbecední hláskové písmo-13.-14. století př.n.l., FéničanéAlfabeta-ŘekovéLatinka-Římané Mezopotámie Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tigris6000 př.n.l.-600 př.n.l.-vysoká kultura600 př.n.l.-Mezopotámie se zmocnila Perská říšeŽili zde Sumerové, Akkádové, Babyloňané, AsyřanéZikkurat=Jehlanové stavbyNinive=hlavní městoPanovník bydlel v palácových komplexechReliéf=obrazy vytesané na stěnáchStéla=obrazy vytesané na kamenné stěnyCHAMURAPIHO ZÁKONÍK- 18. století př.n.l.Sumersko-Akkádská literaturaVynálezobrázkového písmaSloužilo k ústředním záznamůmŽánry: mýty, eposy, hymnusy, modlidby, přísloví, nářkyMýty o Gilgamešovi=panovník,více verzíEpos o Gilgamešovi-základem jsou mýty, které mají různou podobu, hlavní postava-Gilgameš-ze 2 třetinbůh, 1 třetinyčlověk, krutě vládne svým poddaným.Babylonská literaturaŽánry: hymny, modlidby, zaklínadlaVěcná literatura-1. mapa světa, Chamurapiho zákoníkVlastní verze Eposu o Gilgamešovi Asyrská literaturaVlastní literaturunevytvářeli-přebírali ji od svých sousedůVlastní verze Eposu o GilgamešoviZakládali vlastní knihovnyPerská literaturaAvesta=soubor perské literaturyLiturgické texty=o náboženstí, dobro a zloPříběhy tisíce a 1 noci Synopalestina Středozemní moře, dnešní Sýrie, Libanon, Jordánsko2000 př.n.l.Izraelité (židé), Armejci, FéničanéFénická literaturaHlásková abeceda- 22 znaků Armenská literaturaKlínopisPsali na hliněné tabulkyměsto UgarituDnešní Severní SýrieZakládali knihovny a archivyHebrejská literaturaIzraelité=židéBible-Starý zákonZáklad Judaismu-židovské víry Starý a nový zákon Talmund=rabínská literatura, 3500 učeňců, náboženská pravidla Starý zákon 39 knih-psáno Hebrejsky a aramejskyVznikal před naším letopočtem5 knih Mojžíšových=TÓRA:Genesis (biblické příběhy)ExodusLeviticusNumeriDeuteronomiumKnihy soudců, Samuelovy knihy, prorocké knihy, královské knihy, Mudroslovné knihy Nový zákon 27 knihPsáno v našem letopočtu- 1. a 2. stoletíPsali ho Židé-Řecko4 erangelie: Marek, Matouš, Jan, LukášObsahují život a učení Ježíše v Nezaretu, skutky apošťolů, listy apošťolů=epišťolyKniha zjevení Bible 66 knihPřeklad-řecký-Septuaginta latinský-Vulgata Sv. Jeroným Egypt Civilizace žijící podél NiluOd 3500 př.n.l.-30 př.n.l.-připojen k Římu3 etapy:Stará říšeStřední říšeNová říšePísmo-HIEROGLIFY-vytesávali jedo kamenePapyrové svitky-drahé, psali se štětcemLiterární památky: Achnatonův hymnus na Slunce, Sinuhetův vlastní životopis, knihy mrtvých-zaříkadla, měla pomáhat mrtvím na cestě za klidem. Čína 2200 př.n.l.Filosoficko-náboženské proudyPamátky: Kniha Proměn, Kofucious a Lao-´C-filosofové a jejich díla Indie 1600 př.n.l.Driové-dnešní IndovéFilosoficko-náboženské proudy:Brahmanismus-převtělování dušeBuddhismus-ČínaBudha =zakladatelSídhart a GautamaNirvána=blaženost po smrtiHinduismus-3 bohové (Višna, Šiva, Šakti)Památky:Védy-předávali se ústně, později byly zapsány=modlidby a oslavné písněZákoník krále Ašóky-vytesán do kameneEposy-Mahábháráta, Rámájana Řecko Archaické období8.-6.století př.n.l.Řecká mytologieBásníkHOMÉR, bajkařEZOPAnakreon-oslavoval život, lásku a víno.Sapfo-milostná poeziePindaros-sborové písněKlasické období5.století- 323 př.n.l.Vznik dramatu-Slavnosti boha DIONÝSETragédie-nejstarší, náměty z mytologieAutoři: Aischylos, Sofokles, EuripidesKomedie-AristofanesPróza-6.století př.n.l., vycházela z praktické potřebyPoužívali: kněží, historikové, řečníci a filosofovéHistorická próza- 5.století př.n.l.-historikHERODOTOS-navazovali na nějXENOFON aTHUKYDIDESRétorická próza=ŘEČNICTVÍ-dělí se na politickou, soudní a slavnostní.Centrum-ATHÉNYÍSOKRAT a DEMOSTHENPoezie-součást dramatuHelénistické období4.-1.století př.n.l.Kultura a jazyky se rozšířilydo Orientu a spojením těchto 2 kultur vzniklaHÉLÁNISTICKÁ kulturaŽánry: hymny, elegie, román, povídka,novelaAntická komedie-ztratila politická význam (už se neřešil král,…)Témata-láska a intrikyAutor-MENANDROS Římské období30 př.n.l.-529 n.l.Rostl zájem o odbornou literaturu.Historik-PLUTARCHOSRozvíjel se zeměpis (Strabon, Ptolemaios) a lékařství (Galenos). Homér Nejstarší známý řecký básník=slepý pěvecO jeho životě toho moc neznámeDíla: eposyIlias a Odyssea Sokrates jeden z nejznámějších řeckých filosofů, byl i politikúčastnil se peloponéské válkypozději byl obviněn, že neuznává státní bohy a kazí mládež-odsouzen k smrti-smrt po nuceném vypití jedurozmlouval s lidmi o jejich životě, hodnotách, postojích-ptal se kolemjdoucíchsám žádný spis nenapsal, avšak jeho životní osudy a myšlenky poznáváme z děljeho žáků-PLATON a XENOFON. Platon Sokratův žákV Athénách založil filosofickou AKADEMIIZamýšlel se, jak vytvořit dokonalý stát a jaké vlastnosti by měl mít vládce-proslavil se jako tvůrceUČENÍ O IDEÁCH. Aristoteles Platonův žákVychovatel Alexandra VelikéhoDíla:Metafyzika, Rétorika, Poetika-základy teorie o jednotě místa, času a děje v dramatu Aristofanes Staré Attické komediePostavy se potýkají s aktuálními každodenními problémy-satira na politiku.Díla: komedieJezdci, 44 komedií-dochovalo se jen 11 her, Oblaky, Mír,komedieVosy Řím Založen: 753 př.n.l.Zánik Západořímské říše: 473 n.l.na území Východořímské říše-BIZANCKÁ ŘÍŠEPísmo: Latinka-písmo ovládali kněží a vyšší státní úředníci7.století př.n.l.-nejstarší doklady psané latinkypřevažovala věcná literatura-nápisy, náboženské texty, zápisy, …písemné památky z oblasti práva4 etapy ve vývoji literatury:ARCHAICKÉ-DRAMA-od Řeků a upravovali ho, PLAUTUS, eposZLATÉ-ŘEČNICTVÍ, satira, dějepisectví, historické próza, CEASAR, filosofická próza-CARUS, poezie-CATTULUS, MARO FLACCUS, NASOSTŘÍBRNÉ=doba krutovlády, TRAGÉDIE (SENECA), dějepisné práce(TACITUS)POZDNÍ-končí roku 476 n.l., přibývají autoři s neřímským původem Poblius Vergilius Maro zlaté období římské literaturyjeho básnická tvorba byla uznávána již za jeho životajeho dílo si získalo přízeň

Témata, do kterých materiál patří