Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Rozdělení-Analogové,Digitální

-dle měřené veličiny:- Voltmetry,Ampérmetry,Ohmmetry,Wattmetry,Elektroměry,Kmitoměry

Analogové-Druhy-magnetoelektrické,feromagnetické,elektrodynamické,indukční,elektrostatické,

tepelné,vibrační

-Princip:jsou to zařízení které využívají magnetických a dynamických účinků el.proudu.Hlavní částí je elektromechanické měřící ústrojí které převádí příslušnou el.veličinu na výchylku ukazatele.Výchylku analogového přístroje převádí na číselnou hodnotu sám pozorovatel nikoliv přístroj jako u digitálních.Proto může dojít k chybě pozorovatele.

-Magnetoelektrické- Je zde využíváno působení dvou magnetů(pevný a proměnný).

Magnet je z magneticky měkkého materiálu na kterém je navinuta cívka.Do cívky se přivádí měřená veličina a dle velikosti proudu dochází k otáčení el.magnetu.K elektrickému magnetu je připojena ručička a ukazuje hodnoty na stupnici.

Vlastnosti:-použití: pro měření stejnosměrných napětí a proudů v širokých rozsazích

Třída přesnosti: 0,1 – 0,2

Vnitřní odpor: 5 k W / V až 100 k W / V

Vliv teploty: změny teploty působí na měřící ústrojí negativně

Vliv vnějších magnetických polí: vliv těchto polí je zanedbatelný, neboť přístroj má silné vlastní magnetické pole

Digitální-Měření těmito přístroji je založeno na zcela jiném principu než u přístrojů analogových. Základní částí číslicového měřidla je analogově číslicový převodník. Je to elektronický obvod, který převede hodnotu elektrické veličiny (např. proudu nebo napětí) na číselnou hodnotu ve dvojkové soustavě. Tento údaj je přístrojem zpracován a výsledek, převedený z dvojkové soustavy do číslicové formy, se zobrazí na displeji. Konstrukce číslicových přístrojů obsahuje řadu integrovaných obvodů. Složitější přístroje jsou často řízeny mikroprocesorem a dovedou veličiny nejen změřit, ale i připravit data pro počítačové zpracování a grafické znázornění výsledků.

-Výhody-odstraňují chybu pozorovatele při čtení hodnoty,dosahují velké rychlosti měření,

umožňují přímé pracování s počítačem,mechanicky odolnější

-Nevýhody-složité vnitřní zapojení

-Zobrazení hodnoty-protože analogové měřená veličina může nabývat jakékoliv hodnoty dochází při jejím vyjádření číslicovým způsobem k zaokrouhlení.Číslice jsou zobrazovány 7segmentovým nebo 14segmentovým displeje,dále maticovými nebo bodovými

Rozsah měřícího přístroje-je rozmezí hodnot které přístroj měří

Přesnost- těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou měřené veličiny (zjednodušeně míra chyby)

Chyby-je zjednodušeně rozdíl hodnoty zjištěné měřením od pravé/skutečné hodnoty měřené veličiny. Každé měření je zatíženo určitou chybou a ke správné hodnotě se pouze přibližuje.

Témata, do kterých materiál patří