Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zásady efektivního plánování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pavel Marek

V1A

Zásady efektivního plánování

Participace - větší podíl řízených na rozhodování, stanovení cílů, zadání konkrétních pracovních úkolů, větší otevřenost, větší obecná známost principů a podmínek odměňování, zájem pracovníků na cíli, každý pracovník se činí zodpovědný za danou práci, každý si sám stanovuje cíle - nejsou direktivně přiděleny a víc si za nimi stojí

Efektivní komunikace - Základem úspěšného jednání je navázání kontaktu. Praxe ukazuje, že pro vytvoření kontaktu je nejdůležitějších prvních 5 minut, kdy se s někým setkáte. V nich se vytvoří vztah, pozitivní či negativní. Později se tento vztah dá jen obtížně změnit!

6 zásad, jak dobře komunikovat s lidmi:

  • Opravdově se zajímejte o druhé.

  • Usmívejte se.

  • Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro něho tím nejdůležitějším.

  • Umějte naslouchat. Povzbuzujte druhé, aby hovořili o sobě.

  • Mluvte především o tom, co zajímá druhé.

  • Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost, a udělejte to upřímně.

Regulační kontrola - Kontrolou rozumíme proces zjišťování jak a zda-li jsou cíle skutečně dosahovány a opravování odchylek, pokud se vyskytnou. Skutečný stav můžeme zjistit:

  1. osobní kontrolou

  2. z hlášení zpráv podřízených

  3. ze zdrojů mimo organizaci

Chybějící kontrola může vést k živelnosti, k nahodilosti, zhoršení mezilidských vztahů a především ke ztrátám. Přínos kontroly je ve zdokonalení celého systému firmy, zajišťuje oceňování dobrých výsledků a odhaluje nedostatky, ztráty a rezervy

Flexibilita - schopnost jedince pohotově přizpůsobovat své myšlení a chování tak, aby vyhovovalo měnícím se podmínkám situace, pružnost psychických aktivit, jejichž opakem je setrvačnost

Témata, do kterých materiál patří