Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Management (MNG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MNG - Management.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Analýza problému – metoda rybí páteře, rybí kost Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Autorita manažera Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Charakteristika obchodu a jeho instituce Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Chování kupujících a vlivy na ně působící Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Chyby při komunikaci - Cvičení Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Cíle a nástroje podpory prodeje, osobní prodej Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Cíle podniku při stanovení ceny Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Cíle reklamy a reklamní styly Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Členění výrobku Neznámý 06.04.2018 10:53 0
CO JE TO MANAGEMENT Maturita, státnice 17.10.2020 20:50 0
Delegování Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Dispoziční řešení provozní jednotky, space management Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Doprava a přeprava Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Etapy cíleného marketingu Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Fáze životnosti skutečných výrobku na aktuálním trhu - 3 příklady Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Formy obchodních firem Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Formy prodeje Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Formy slev Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Formy stimulace podřízených pracovníků Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Gordonova metoda Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Herzbergerova teorie, Motivační program firmy Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Historie obchodu Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Kompenzační metoda rozhodování Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Komplexní výrobek - Marketingová struktura výrobku Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Konfliktní situace Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Konflikty na pracovišti - Cvičení Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Kritéria volby reklamních prostředků Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Management a marketing - Seminární práce - Prodejna výpočetní techniky a tiskáren Seminárky, referáty 06.04.2018 10:53 1
Marketingový informační systém Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Marketingový výzkum Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Metoda cukru a biče Neznámý 06.04.2018 10:53 2
Metoda tlaku a tahu Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Metody stanovení ceny Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Modelování kompetencí Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Moje cíle do budoucna - 5 let Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Motivační metody Zápisky z hodin 24.03.2020 16:45 0
Myšlenková mapa Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Nákup v logistickém pojetí Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Nákupní chování domácností a organizací Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Obchodní sortiment, technologie obchodního provozu a jeho prvky Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Ochodní logistika, druhy cest zboží a jejich organizace Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Odchylky životního cyklu Neznámý 06.04.2018 10:54 2
Odměňování obchodního zástupce Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Organizace a hodnoty firmy - Cvičení Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Podnikatelská koncepce Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Podnikatelský záměr firmy - Seminární práce Neznámý 06.04.2018 10:54 14
Podniková kultura Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Portfolio a fáze cyklu životnosti produktu, marketingová politika Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Pracovní motivace - Motivace absolventa Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Případová studie - Představte si že jste se stal vedoucím skupiny, ve které jsou jako vaši podřízení Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Proces tvořivosti Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Prodejní cesty, význam a způsob distribuce Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Propagace Neznámý 06.04.2018 10:54 2
Prostředí marketingu Neznámý 06.04.2018 10:54 2
Řešení konfliktů - 10 příkladů konfliktů Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Role v týmu – Formovač Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Rozhodovací proces - Koupě automobilu Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Rozhodování - Seminární práce Neznámý 06.04.2018 10:54 6
Rozšířená charakteristika výrobku Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Segmentace přístup - úkol - Sestavte přístup k segmentaci o 7 krocích Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Segmentace trhu Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Síťová analýza – otevření prodejny Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Spolupráce a růst obchodních firem Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Stimulace a motivace Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Stimulace a motivace v pracovním poměru Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Stimulační teorie, manažerské strategie zvyšování motivace Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Stimuly nákupní atmosféry Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Strategie stanovení ceny (a cenová politika) Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Styl v přístupu k řízení - Vedoucí pracovník Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Styly rozhodování podle Vrooma a Yettona Neznámý 06.04.2018 10:54 1
Time management - Seminární práce Seminárky, referáty 06.04.2018 10:54 7
Trh a segmentace trhu Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Tržně nediferencovaný a cílený marketing Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Tvůrčí myšlení - Hemisféry - Co ovládá pravá a levá hemisféra Neznámý 06.04.2018 10:54 0
Typologie pracovníka - Jak postupovat s internalistou a externalistou Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Uspokojení potřeb zaměstnance Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Velkoobchod Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Vertikální a horizontální marketingový systém Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Vroomova expektační teorie, teorie očekávání Neznámý 06.04.2018 10:53 6
Vstup maloobchodních firem na zahraniční trh Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Výrobek a jeho životní cyklus Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Vývoj a charakteristika družstevního obchodu Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Vývoj nového výrobku Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Vztahy mezi typy pracovníků - typy zvířat Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Zajištění odborné praxe Neznámý 06.04.2018 10:53 1
Zásady efektivního plánování Neznámý 06.04.2018 10:53 8
Zásoby v obchodě Neznámý 06.04.2018 10:53 0
Životní cyklus výrobku Neznámý 06.04.2018 10:53 1