Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Životní cyklus výrobku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Životní cyklus výrobku výrobky na trhu mají různou životnost a mění se objem prodeje životní cyklus výrobku sleduje vývoj prodeje v čase dá se rozdělit do 4 až 5 etap Uvedení nového výrobku na trh Fáze růstu Zralost - fáze dospělosti - fáze nasycenosti Úpadek, útlum Délka cyklu, časové rozložení i průběh cyklu se výrazně liší u jednotlivých oborů i výrobků. Některé výrobky vydrží na trhu velmi dlouho, jiné naopak velmi krátce. Délku i průběh cyklu ovlivňuje především charakter produktů, ale také příznivé vystižení příslušné potřeby. Uvedení nového výrobku na trh zaváděcí cena bývá obvykle nízká na druhé straně jsou v této etapě nejvyšší náklady zisk velmi malý reklama plní především informativní funkci kupující, kteří nejčastěji nakupují takovéto výrobce se označují jako inovátoři nebývá jich mnoho (2 – 3 %) jsou to lidé, kteří hledají změnu, mají rádi riziko Fáze růstu jestliže byl výrobek na trhu příznivě přijat, začne růst objemu prodeje je možno zvýšit tržní cenu náklady mírně klesají zisk prudce roste reklama plní především funkce přesvědčovací a připomínací typičtí kupující v této fázi tvoří tzv. počáteční osvojitelé jsou to lidé se zájmem o novinky, avšak opatrnější, snaží se vyhýbat zbytečnému riziku Zralost objem prodeje dosahuje vrcholu trh bývá nasycen a objem prodeje začne klesat tato fáze je obvykle nejdelší i typičtí kupující se dají zařadit do dvou skupin počáteční většina (obezřetní kupující, vylučující veškeré riziko, novinky přijímají poměrně brzo) pozdní většina (velmi opatrní a konzervativní kupující) v této fázi obvykle prudce roste konkurence cena klesá Úpadek trh je už přesycen zákazníci už nemají zájem firmy se snaží rychle výrobek doprodat za velmi nízké ceny typičtí kupující se zabývají opozdilci jsou to buď velmi konzervativní lidé, nebo lidé s nízkými příjmy, pro které je motivem nákupu cena firma nejpozději v této fázi musí přijít na trh s novým inovovaným výrobkem práce na inovacích musí začít nejpozději ve fázi zralosti

Témata, do kterých materiál patří