Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Herzbergerova teorie, Motivační program firmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Herzbergerova teorie. Motivační program firmy Herzbergerova teorie Dvojích faktorů (nejprve je důležité naplnitHygienické faktory, aby mohlymotivátory plně působit). hygienické faktory - podniková politika a administrativa (existence jasně definovaných principů podnikové politiky, míra byrokracie, adekvátnost komunikace, efektivnost organizace) - řízení (přístupnost, kompetentnost a osobnost šéfa) - interpersonální vztahy (vztahy s nadřízenými, podřízenými a kolegy, kvalita společenského života v zaměstnání) - plat (celková výše odměňování včetně požitků) - postavení (postavení nebo funkce v porovnání s ostatními) - pracovní jistota (jaká je hrozba ztráty postavení nebo zaměstnání) - osobní život (důsledky práce na osobní život nebo rodinný) - pracovní podmínky (fyzické prostředí, v němž práce probíhá, míra nepohodlí) motivátory: - úspěšnost (pocit dobře vykonané práce úměrně náročnosti problémů) - uznání (přiznání zásluh a ocenění) - zajímavost práce (vnitřní přitažlivost, nebo různorodost práce) - odpovědnost (pravomoc k přijímání rozhodnutí, odpovědnost za práci druhých) - služební postup (povyšování ve funkci nebo jeho perspektiva) Motivační programy firmy: jsou v nich uvedeny platové závazky, a další stimulační faktory k povzbuzení pracovníků. Bývá rozdělen do několika úrovní podle Maslowowy pyramidy (např ČZ, a. s. Strakonice):1. úroveň – zlepšování pracovního prostředí, platové a materiální podmínky, stravování zaměstnanců. Ve2. úrovni –zvýhodňování douhodobějších zaměstnanců, ohledy na jejich sociální situaci, provádění zdravotních prohlídek zdarma ..., 3. úroveň– informovanost, školení, pracovní oděvy.4. úroveň– kontrolování, oceňování, hodnocení lidí a zvýhodňování Vysoce aktivních zam. ...5. úroveň – odborný růst pracovníků, zapojení do ředitelských týmů....

Témata, do kterých materiál patří