Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Stimulace a motivace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. Stimulace a motivace vedoucí stimuluje podřízené. To může, nebo nemusí u podřízených vyvolat motivaci. motivace = všechny vnitřní hnací síly člověka (potřeby, touhy). Vnitřní stav psychiky člověka, který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu. Je to vnitřní faktor, kterým se ovlivňuje pracovník sám. Maslow: - uspokojená potřeba není motivátorem - potřeby jsou hierarchicky uspořádány (pyramida) - fyziologické - potřeby jistoty a bezpečí - sociální potřeby - potřeby uznání a ocenění - potřeby seberealizace Manažer může stimulovat na základě toho, co lidé potřebují. (spojit zájmy lidí s cíli firmy). Každý pracovník má jiné potřeby, manažer je musí znát a stimulovat je podle jejich potřeb. Stimulace pracovníků se dělá např: měřením individuálního a skupinového výkonu, zajištěním vazby odměny zaměstnanců na individuální a skupinový výkon, seznamovat zaměstnance s cíli podniku, nebo oddělení, se strategií, hodnotit výkon akždý den, měsíc, rok, zavést soutěž mezi jednotlivci, či skupinami, netolerance podprůměrného a průměrného výkonu jedinců, či skupin, pomoc zaostávajícím.

Témata, do kterých materiál patří