Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Tržně nediferencovaný a cílený marketing

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Tržně nediferencovaný a cílený marketing důležité je členění trhu na potenciální, použitelný, kvalifikovaně použitelný Potenciální tvoří všichni zákazníci, kteří by mohli mít o výrobek zájem Použitelný všichni zákazníci, kteří mají zájem a mají pro nákup prostředky Kvalifikovaně použitelný všichni zákazníci, kteří mají zájem, prostředky a splňují podmínky Cílový trh část kvalifikovaného použitelného trhu, na kterou firma působí Podchycený trh zákazníci, kteří už si dotyčný výrobek koupili Procento podílu prodeje dotyčných výrobků na celkovém trhu. Tržně nediferencovaný marketing firma se snaží oslovit všechny zákazníky působí na celý trh prostřednictvím jednoho marketingového mixu, volí tzv. brokovnicový přístup lze dále členit - na hromadný (masový) - na výrobkově diferencovaný Hromadný vyrábí jeden výrobek nerozlišuje se ani výrobek ani zákazník Výrobkově diferencovaný firma vyrábí dva a více výrobků mohou se lišit kvalitou, velikostí, designem výrobky jsou nabízeny stejným způsobem, nedělá se rozdíl mezi zákazníky Cílený marketing firma se nesnaží působit na všechny zákazníky, ale vybírá si skupiny, o kterých se domnívá, že působení bude účinnější (volí kulovnicový přístup) dále se člení na koncentrovaný a diferencovaný Koncentrovaný firma se zaměří na jeden nebo na několik segmentů a vytváří pro ně společný marketingový mix Diferencovaný firma vybere všechny významné segmenty a pro každý z nich vytvoří vlastní mix

Témata, do kterých materiál patří