Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zajištění odborné praxe

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pavel Marek V1A Zajištění odborné praxe Pokud si musíme zajistit odbornou praxi, musíme si to naplánovat. Plánování je proces, pomocí něhož řídící subjekt určuje cíl a dobu jeho dosažení a také prostředky a metody, kterými má být dosažen. Aby plánování bylo skutečně účinné, mělo by být prováděno postupně v těchto krocích: Rozbor současného stavu – v tomto kroce analyzujeme vliv a význam nejrůznějších působících faktorů. V našem případě si musíme uvědomit, že potřebujeme zajistit praxi v tom oboru ve kterém studujeme. Dalším faktorem, ke kterému by bylo vhodné přihlédnout je místo kde budeme praxi vykonávat. Formulace předpovědi vývoje– To je prognostický prvek, v němž se snažíme předpovědět, jak se objekt plánování pravděpodobně bude vyvíjet v delším časovém období, minimálně trojnásobně až pětinásobně delším než je plánovaná doba splnění cíle. V našem případě se to může vyvíjet tak že navážu bližší spolupráci s příslušnou firmou. Stanovení konkrétních cílů– tzn. Čeho chceme ve skutečnosti dosáhnout. V tomto případě bych rád dosáhl toho že firma bude s mou prací spokojená a bude ochotná se mnou nadále spolupracovat, v dalším roce bude ochotná mě přijmout na praxi a v případě spokojenosti i nadále zaměstnávat. Vypracování detailních plánů– plán musí být konkrétní a jednoznačný. Dodržíme – li správný metodický postup tvorby plánu, je velká naděje, že plán bude reálný, bude působit přesvědčivě a tím motivovat svojí skladbou ke splnění

Témata, do kterých materiál patří