Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pošta - teorie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 2 PÍSEMNOSTI VE STYKU S POŠTOU Od pošty obvykle vyžadujeme následující služby - listovní, balíkovou a peněžní. Doporučený dopis Balík Peněžní služby Doporučený dopis Kromě obyčejného dopisu, který můžete vhodit do schránky, můžete využít možnosti poslat dopis doporučeně, tedy vyplnit při jeho podání podací lístek. Doporučený dopis můžete dále vybavit dodejkou, která se k Vám vrátí po doručení dopisu adresátovi. Podací lístek Dodejka Dopisy na dobírku Hromadné podání poštovních zásilek Podací lístek Podací lístek je dokladem o odeslání jednotlivých doporučeného dopisu nebo balíku. Vyplňuje se čitelně tiskacími písmeny. Použít lze pouze barvu černou nebo modrou. Firma použije místo vypisování adresy odesílatele své firemní razítko. Dodejka Dodejka se používá tehdy, chce-li se odesílatel dopisu (ale i balíku) ujistit, že zásilka byla řádně doručena. Ihned po doručení zásilky adresátovi pošta vrací potvrzenou dodejku na adresu odesílatele. Do adresního pole dodejky vypisuje svou adresu odesílatel zásilky. Při odesílání dopisů do zahraničí se používá název doručenka. Dopisy na dobírku Pokud doporučený dopis obsahuje věc, za kterou má adresát zaplatit, lze využít zaslání dopisu na dobírku. V tom případě je třeba kromě podacího lístku vyplnit ještě poštovní poukázku. Vyplněná poukázka je součástí obálky. Dopis na dobírku zasílaný firmou Firma vyplní "Poštovní poukázku A" (používanou v peněžním styku). Nezapomínejte, že adresát zásilky se stává odesílatelem dobírkové částky, údaje na poukázce jsou tedy uváděny v obráceném pořadí než na podacím lístku. Firma obvykle zasílá dopisy na dobírku fyzickým osobám, s jinými firmami vyřizuje své pohledávky většinou prostřednictvím banky. Hromadné podání poštovních zásilek Při podávání více doporučených dopisů používají firmy formulář Balík Tato kapitola se týká vnitrostátního zasílání balíků. Při odesílání balíků se setkáte s následujícími formuláři: Podací lístek Poštovní dobírková poukázka Podací lístek Místo dřívější průvodky se používá podací lístek, který je stejný jako u doporučeného dopisu. Stejně vyplní podací lístek i firma, ale místo adresy odesílatele použije firemní razítko. Na podacím lístku je udána cena balíku 1.500,-- Kč. Na tuto cenu je balík pojištěn. Balíky s vyšší cenou je nutno podávat jako cenné. Poštovní dobírková poukázka Balík lze stejně tak jako doporučený dopis zaslat na dobírku. K tomu je třeba vyplnit některý z následujících dokladů: poštovní dobírková poukázka A poštovní dobírková poukázka C Poštovní dobírková poukázka A Tento tiskopis používá firma. Balík může adresovat fyzické osobě nebo jiné firmě. Poštovní dobírková poukázka C Vyplněný podací lístek a peněžní poukázku typu C, které se používá pří zasílání balíku na dobírku mezi soukromými osobami. Peněžní služby Poštovní poukázka A Poštovní poukázka B Poštovní poukázka C Poštovní poukázka A "Poštovní poukázku A" používají fyzické osoby k zaslání peněžní částky firmě. Mohou ji mezi sebou používat i firmy, ale pro ty je jistě výhodnější používat služeb banky. Uvádí se adresa majitele účtu, číslo účtu, kód banky a adresa odesílatele. Variabilní nebo specifický symbol se uvádí, pokud je odesílateli znám. Firmy mohou mít adresu a údaje o bankovním účtu na poukázce předtištěny. Poštovní poukázka B Peněžní částka jede z účtu u peň ústavu. Adresát dostane hotovost. Poštovní poukázka C "Poštovní poukázku C" používají pouze fyzické osoby při vzájemném zasílání peněžních částek. Uvádějí se adresy adresáta a odesílatele, částku nelze zaslat na účet.

Témata, do kterých materiál patří