Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pošta - teorie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PÍSEMNOSTI VE STYKU S POŠTOU

Od pošty obvykle vyžadujeme následující služby - listovní, balíkovou a peněžní.

  • Doporučený dopis

  • Balík

  • Peněžní služby

Doporučený dopis

Kromě obyčejného dopisu, který můžete vhodit do schránky, můžete využít

možnosti poslat dopis doporučeně, tedy vyplnit při jeho podání podací lístek.

Doporučený dopis můžete dále vybavit dodejkou, která se k Vám vrátí po doručení

dopisu adresátovi.

Podací lístek

Dodejka

Dopisy na dobírku

Hromadné podání poštovních zásilek

Podací lístek

Podací lístek je dokladem o odeslání jednotlivých doporučeného dopisu nebo balíku. Vyplňuje se čitelně tiskacími písmeny. Použít lze pouze barvu černou nebo modrou. Firma použije místo vypisování adresy odesílatele své firemní razítko.

Dodejka

Dodejka se používá tehdy, chce-li se odesílatel dopisu (ale i balíku) ujistit, že zásilka byla řádně doručena. Ihned po doručení zásilky adresátovi pošta vrací potvrzenou dodejku na adresu odesílatele.

Do adresního pole dodejky vypisuje svou adresu odesílatel zásilky.

Při odesílání dopisů do zahraničí se používá název doručenka.

Dopisy na dobírku

Pokud doporučený dopis obsahuje věc, za kterou má adresát zaplatit, lze využít

zaslání dopisu na dobírku. V tom případě je třeba kromě podacího lístku vyplnit

ještě poštovní poukázku.

Vyplněná poukázka je součástí obálky.

Dopis na dobírku zasílaný firmou

Firma vyplní "Poštovní poukázku A" (používanou v peněžním styku). Nezapomínejte,

že adresát zásilky se stává odesílatelem dobírkové částky, údaje na poukázce

jsou tedy uváděny v obráceném pořadí než na podacím lístku. Firma obvykle zasílá

dopisy na dobírku fyzickým osobám, s jinými firmami vyřizuje své pohledávky

většinou prostřednictvím banky.

Hromadné podání poštovních zásilek

Při podávání více doporučených dopisů používají firmy formulář

Balík

Tato kapitola se týká vnitrostátního zasílání balíků.

Při odesílání balíků se setkáte s následujícími formuláři:

  • Podací lístek

  • Poštovní dobírková poukázka

Podací lístek

Místo dřívější průvodky se používá podací lístek, který je stejný jako u

doporučeného dopisu.

Stejně vyplní podací lístek i firma, ale místo adresy odesílatele použije

firemní razítko.

Na podacím lístku je udána cena balíku 1.500,-- Kč. Na tuto cenu je balík

pojištěn. Balíky s vyšší cenou je nutno podávat jako cenné.

Poštovní dobírková poukázka

Balík lze stejně tak jako doporučený dopis zaslat na dobírku. K tomu je třeba

vyplnit některý z následujících dokladů:

  • poštovní dobírková poukázka A

  • poštovní dobírková poukázka C

Poštovní dobírková poukázka A

Tento tiskopis používá firma. Balík může adresovat fyzické osobě nebo jiné

firmě.

Poštovní dobírková poukázka C

Vyplněný podací lístek a peněžní poukázku typu C, které se používá pří zasílání

Témata, do kterých materiál patří