Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Živelné pohromy !!

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Živelné pohromy - pojem, typy ŽP, dělení dle místa vzniku a rozsahu, vztah ŽP ke stavu lidského poznání a jeho možnostem, prevence, represe, renovace a možnosti ochranných opatření, Mimořádná událost – pojem, záchranné a likvidační práce v souvislosti s ŽP Živelná pohroma - je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben účinkem sil uvnitř i vně Země nebo rozdílem teplot a jiných faktorů ŽP mohou nastat: Rychlým pohybem hmoty (svahové procesy, zemětřesení) Uvolněním energie v hlubinách Země a jejím převedením na povrch (sopečná činnost, zemětřesení) Zvýšením hladiny řek, jezer a moří (povodně, zátopy, tsunami) Mimořádně silným větrem (orkány, tropické cyklony) Atmosférickými poruchami (bouře) Kosmickými vlivy (meteority, záření) Dělení dle místa vzniku: Pod zemským povrchem (zemětřesení, erupce) Na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, záplavy, požáry) Nad zemským povrchem (cyklony, tornáda, bouře, dopady meteoritů) Vztah žp ke stavu lidského poznání V čr je velmi malá míra výskytu živelných pohrom, podceňování žp vytváří riziko, protože na to nemusí být obyvatelé připraveni Prevence – předběžná opatření, která mají zabránit vzniku Represe – zásah v době, kdy se již odehrává MU Renovace – zachránit osoby, materiál, unikátní přístroje zařízení, následuje uvádění do původního (výchozího) stavu, nebo stavu kvalitativně vyššího. Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostřední a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení působení rizik vzniklých MU. Např. (včasná evakuace) Likvidační práce – činnost k odstranění následků způsobených MU např. (hlídání požářiště, dekontaminace, odstraňování překážek ve vodním toku apod.)

Témata, do kterých materiál patří