Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17.kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. vyšetřovací pokus, rekognice, rekonstrukce Pojem, druhy a význam vyšetřovacího pokusu, účastnici pokusu a rekonstrukce, příprava a provedení a hodnoceni pokusu Pojem rekognice pravidla provedení rekognice osoby, podstata a význam rekonstrukce tč, provedení rekonstrukce tč, dokumentace Pojem Metoda kriminalistické praxe a zvláštní způsob dokazování dle paragrafu 104 trestního řádu Druhy Pokus na možnost vnímání zda mohl někdo za určitých okolností něco vidět, slyšet apod. Pokus na provedení nějaké činnosti např. přenos břemene na určitou vzdálenost, překonání překážky, padělání dokumentu Pokus na možnost existence nějakého jevu např. oslnění řidiče, Pokus na možnost určitého mechanismu zranění či usmrcení nebo mechanismu vzniku stop Účastníci Orgány činné v trestním řízení Podezřelý, obviněný, spoluobviněný, poškozený, svědek v případech, kdy se prověřují okolnosti závislé na jejich subjektivních vlastnostech např. zrak, sluch, podezřelý a obviněný nesmí být k účasti na úkonu žádným způsobem donucován totéž platí o poškozeném a také o svědku Jinak je zastupují figuranti, kteří mají mít shodné subjektivní vlastnosti s osobami které je zastupují Odborník-konzultant nebo znalec Osoba na věci nezúčastněná, pomocné osoby Příprava a provedení a hodnocení pokusu Stanovení cíle úkonu a pořadí pokusů, určení doby a místa, vyrozumění účastníků, v přípravě věcných důkazů nebo jejich maket, zajištění doprav na místo úkonu, dokumentačních prostředků, spojení atd… Po příjezdu Uzavření místa, rekonstrukce místa, fotografickou dokumentaci místa pokusu před rekonstrukcí Instruktáž účastníků pokusu Provedení Shodnost podmínek Provedení na původním místě události, výběrem shodné denní doby, a světelných a klimatických podmínek, využitím shodných nebo analogických předmětů, rekonstrukcí místa a podmínek na místě pokud se podstatně změnily Opakování pokusů ve shodných podmínkách se provádí, aby byla vyloučena nahodilost výsledků úkonů Provádění pokusu v cílevědomě měněných podmínkách – provádí se v podmínkách vědomě ztížených, jestliže ve shodných byl pozitivní anebo v podmínkách vědomě zjednodušených, jestliže výsledek pokusů ve shodných podmínkách byl negativní Stejné výsledky zesilují věrohodnost pozitivních nebo negativních výsledků Hodnocení Bere se v úvahu, jak se podařilo vytvořit shodné podmínky i řadu dalších okolností např. vlastnosti pokusných osob a figurantů, shodu výsledků pokusu s jinými důkazy Podstata a význam rekonstrukce Obnovení materiální situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah A tím prověření výpovědi obviněného, spoluobviněného, poškozeného nebo svědka, jestliže nepostačují důkazy k objasnění věci Účastníci stejní + obhájce obviněného a státní zástupce Příprava Stejná jako u pokusu Průběh Osoba, jejíž výpověď se rekonstrukcí prověřuje, se vyzve, aby zaujal výchozí místo a demonstroval svou výchozí činnost a předvedl i činnosti dalších účastníků. Pokud tam jsou figuranti tak dle pokynů vyšetřovatele na základě výpovědi obviněného. Od obviněných se požadují motivy své motivy jejich jednání. Obviněnému je třeba nechat iniciativu při předvádění úkonů, aby byla rekonstrukce objektivní a možnost získat nový důkaz, některé důkazy jsou nahrazeny maketami, atrapami Dokumentace Protokol Úvodní Cíl, účastnici, prohlášeni o dobrovolné účasti obviněného resp. Dalších účastníku, poučeni dle trestního radu, lokalizace, čas započetí, soupis důkazu nebo maket, zda byla nejdříve rekonstrukce místa a jaký je stupeň shodnosti s původními podmínkami Popisná Výstižný popis průběhu Závěrečná Návrh, námitky, zadosti účastníku rekonstrukce, čas ukončeni, čas a místo sepsaní a podepsaní protokolu vsemi účastníky a uvedeni jaká byla pořízena další dokumentace Rekognice Specificka metoda krimi praxe která spociva v tom, tze svedek, podezrely nebo obvineny znovu poznava a tim ztotoznuje osobu nebo věc. Rekognice byva často prvostním a neodkladnym ukonem Pravidla Ztotožňující osoba musí byt před rekognicí vyslechnuta aby popsala osobu nebo věc která má byt rekognována, uvedla její znaky a zvláštnosti podle nichž by bylo věc znovu poznat a také uvedla okolnosti za nichž osobu nebo věc vnímala Osoba nebo věc, která má byt rekognovana nesmí byt před rekognici ztotožňující osobě ukázaná a ztotožňující osoba se nesmí bezprostředně před rekognici s rekognovanou osobou setkat

Témata, do kterých materiál patří