Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19.kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Metodika vyšetřování trestných činu a kriminalistické verze Obecné otázky metodiky vyšetřovaní jednotlivých druhu trestných činů, podstata a význam metodiky vyšetřovaní, podstata a význam kriminalistických verzí, jejich druhy, etapy myšlení formou kriminalistických verzí Otázky na tč Kdo? Co? Kdy?, Kde? Jak? Proč? Čím A proč? Dále se to rozděluje dle metodiky na Typové kriminalistické charakteristiky – typicky způsob páchaní, typická kriminální situace, osobnostní rysy pachatele a motivem činu Dle stop Dle počátečních vyšetřovacích situací Dle zvláštnosti předmětu vyšetřování Zvláštnosti podnětu k vyšetřovaní Zvláštnosti prvotních úkonu Zvláštnosti vyšetřovacích verzi Zvláštnosti následných vyšetřovacích úkonu Zvláštnosti zapojeni veřejnosti Podstata a význam Při vyšetřování musí kriminalista znát kriminalistické metody technické a taktické, protože jednotlivé druhy tč se odlišují svým způsobem páchaní, rysy pachatele a oběti atd. Nelze postupovat vždy stejně, musí se brát v potaz zvláštnosti tč a zkoumat je vyplývající ze zvláštnosti postupu kriminalistů Význam Vypracovávaní metodiky pro odhalování, vyšetřovaní a prevenci jednotlivých tč Kriminalistické verze Podstata a význam Spočívá v tom, že na zaklade zjištěných faktu i zobecněných kriminalistických zkušenosti jsou vytyčovány verze k tomu, co ještě známo není a tyto verze se prověřuji což vede ke zjištěni skutkového stavu věci, k objasnění tč a usvědčeni pachatele Druhy krimi verzí Operativní verze Vytyčují se především v rámci vyhledávání latentní kriminality např. obchod s drogami, zbraněmi, výbušninami, vydírání Operativně pátrací verze V rámci pátrání po osobách a věcech Vyšetřovací verze jsou vytyčovány v rámci objasňování a vyšetřování kriminalisticky relevantní události, aby bylo zjištěno, zda jde o trestný čin, kdo a jak jej spáchal atd. Dle základu pro vytyčení verze se rozlišují verze Typické a konkrétní Typické se vytyčují na základě zobecněných kriminalisti ckých zkušeností Konkrétní se vytyčují na základě shromážděných, analyzovaných a vyhodnocených faktů Etapy myšlení formou krimi verzí Shromažďováni faktického materiálu o události jeho analýza a hodnocení Vyvozovaní a formulace vyšetřovacích verzi Odvozovaní důsledku, kterém musí nebo mohou existovat v případě, že je verze pravdivá a jejich prověřovaní

Témata, do kterých materiál patří