Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 11 - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 11 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO Souhrn právních norem, které se týká závazkových vztahů ZÁVAZKOVÝ VZTAH Vztah mezi věřitelem a dlužníkem VĚŘITEL FO nebo PO, která má vůči dlužníkovi pohledávku DLUŽNÍK FO nebo PO, která má vůči věřiteli závazek POHLEDÁVKA Oprávnění věřitele vůči dlužníkovi ZÁVAZEK Dluh nebo povinnost dlužníka vůči věřiteli DRUHY ZÁVAZKŮ Úplatné Je u něj poskytována protihodnota (něco za něco)Neúplatné Není u něj poskytována protihodnota (nic nechci) Peněžité Předmětem jsou peníze (vracím peníze)Nepeněžité Jiná hodnota než peníze (ty mi pohlídáš děti a já ti za to něco dám) Jednoduché Jeden věřitel a jeden dlužníkSpolečné Buď na straně věřitele nebo na straně dlužníka nebo na obou stranách je více osob Dílčí Každý z dlužníků nebo z věřitelů je odpovědný pouze za část závazkuSolidární Všichni dlužníci, respektive věřitelé mají odpovědnost/právo za celý závazek, celou pohledávku TRVAJÍCÍ ZÁVAZEK Trvá po určitou dobu např. pronájem bytu ZÁVAZEK S OPAKUJÍCÍM SE PLNĚNÍM Pravidelně se opakuje např. doučování ZÁVAZEK S PLNĚNÍM VE SPLÁTKÁCH VZNIK ZÁVAZKŮ SMLOUVOU – nejčastěji uzavřením smlouvyZPŮSOBENÍM ŠKODY – musíme zaplatit způsobenou škoduBEZ DŮVODNÝM OBOHACENÍM – něco si přivlastníme, i když to není naše a vznikne nám závazek to vrátit ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ Jsou to instituty nebo způsoby, které zvyšují šance věřitele na to, že dlužník splní svůj závazekSMLUVNÍ POKUTA Při vzniku závazku si věřitel s dlužníkem sjednají smluvní pokutu, kterou bude muset dlužník uhradit v případě, že svůj závazek nesplní řádně a včas Výše smluvní pokuty je dána dohodou mezi věřitelem a dlužníkemRUČENÍV případě ručení se ručitel zavazuje v případě, že dlužník nesplní svůj závazek řádně a včas, tak jej splní místo nějPokud dojde k plnění ze strany ručitele, tak vzniká ručiteli tzv. regresní nárok

Témata, do kterých materiál patří