Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Kriminalistická identifikace a učení o stopách Teoretická východiska Tv. Kr. ident. Z nižchž vyplývá které objekty materialni reality mohou byt ztotoznovany pro ucely kr. poznani Individuálnost objektů Ztotožňování objektů, které mají skupinové i individuální vlastnosti objekty jsou, osoby, zvířata a věci nikoli látky sypké kapalné a plynné Např. obuv, nástroje, zbraní – dána individuálnost vznikají výrobou, používáním údržbou a opravami Odrazitelnost vlastností Skupinové a individuální vlastnosti osob a věcí se odrážejí na materiálních stopách např. otisky, krevní stopy, pach, paměťové stopy Relativní stálost vlastností Vlastnosti toho kdo stopu vytvořil, nesmí se podstatně změnit při vytvoření a identifikaci Zákonitosti vzniku, uchování a zániku stop Základní dvě věci, pachatel a jeho použité prostředky, na druhé místo činu a na něm předměty útoku Výsledkem vzájemného působení jsou změny kriminalistické stopy protože, příčinně, místně a časově souvisejí s událostí, obsahují relevantní informaci o skutkových okolnostech události Materiální Zanikají působením vnějších vlivů, vlivem přirozených vlastností stopy, úmyslným odstraněním, neúmyslným odstraněním Paměťové Zanikají zapomenutím Vznikají především Předáním hmoty – např. z krve, ejakulátu, vlasů textilu, zplodin po výstřelu, které se ulpí na hmotném nositeli Působením energie – kinetické – vtisk podešve obuvi v zemině, sešinuta stopa páčidla na rámu dveří /nositel deformován Změnou vnitřní struktury – např. tepelným působením hmotného nositele stopy nebo objektu vytvářejícího stopu Pojem a význam stop Příčinně, místně a časově souvisí s vyšetřováním Obsahuje trestněprávní relevantní informace Je zjistitelná a využitelná dostupnými prostředky, metodami, postupy Na základě informací lze objasnit vyšetřovanou událost Dělí se podle informačního obsahu Stopy statické – např. otisk prstu, otisk jiný Plošné – práškem zviditelněné, odtisk, obrys Objemové – vtisk podešve v zemině Dynamické Plošné Brzdná stopa auta Objemové Rýhy např. hřebíkem na karoserii, na skle Stopy s informací o vnitřních vlastnostech působícího objektu Stopy drobných látek pevných (vlasy, textil, krystalická droga, úlomek nátěrového systémuStopy látek kapalných – krev, ejakulátStopy látek plynných – např. pachu pachatele, výbušnin, toxických hmot Stopy s informací o funkčních a pohybových vlastnostech Stopy chůze, běhu, rukopisu a písemného projevu, hlasu a řeči, stopy jiný funkčních a dynamických vlastností a návyků např. při psaní na stroji chování na místě činu Stopy obsahující jinou informaci Stopy s informací o vnějších i vnitřních vlastnostech objektu, např. úlomky skla světlometu auta, útržky dokladu, listiny Stopy prostorové změna polohy předmětů, zmizení a objevení předmětů Stopy účetní, počítačové

Témata, do kterých materiál patří