Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Kriminalistické metody a prostředky technického a přírodovědného zkoumání dokumentace Metody a prostředky optického zkoumání Nedestruktivní charakter Lupypostačuje až desetinásobný zvětšení např. u daktyloskopie Mikroskopy Laboratorní biologicky- biologické materiály Binokulární stereoskop – zkoumá textil sypké látky a kovové částice, možnost dokumentace Komparační – zkoumání dvou objektů zároveň Metalografický mikroskop – zkoumá vlastnosti a strukturu kovových materiálů po vybroušení, vyleštění, a odleptání částic jejich povrchu k prokazování Mikroskopický identifikační systém analýzy obrazu LUCIA – optická část spojena s počítačem a lze vzájemně spojovat obrazy překrývat je a vyznačovat shodné znaky Elektronový skenovací mikroskop Svazek emitovaných elektronů k vytvoření obrazu Mikrostopy Metody a prostředky zkoumání v neviditelném elektromagnetickém záření UV Nejkratší vlnové viditelné délky světla, fialové Při zkoumání se využívá toho, že různé látky při dopadu UV různobarevně září, využívá se při zkoumání rostlinného biologického materiálu, léčiv, drog, po výbuchových zplodin, krve ejakulátu, při analýzách pozměněných a padělaných dokladů a listin IČ Infračervené nejdelší vlnové délky viditelného světla, zdroj je většinou žárovka ale dá se použít i slunce, využívá se při zkoumání listin a dokladů, zejména k přečtení zakrytých textů a také v infračervených spektrofotometrech k získání spektra různých látek Rentgenové záření Prozařování objektů, kontrola zavazadel, zásilek, v něž můžou být zbraně, výbušniny, drogy Jaderné záření V defektoskopii se používá ke zjištění vad v kovových materiálech, slouží k přesnému zjištění prvků materiálů Chemické, fyzikální a fyzikálněchemické metody zkoumání Chemické metody Provádí se orientační zkoušky, testy ke zjištění léčiv, drog, nátěrových hmot, pomocí zkumavek, filtračních papírů (změna zabarvení) Metoda titrační a vážková Fyzikální metody Ke zjištění bodu tání, varu indexu lomu, molekulární hmotnosti apod. při analýzách pohonných hmot, mazadel Fyzikálněchemické metody Emisní pro analýzu se využívá vyzařované záření používají se minimálně Absorpční – používá se v infračerveném záření, záření prochází vzorkem slisovaným do tvaru tabletky nebo převedeným do roztoku a měří se úbytek intenzity v jednotlivých vlnových délkách. Získané spektrum se porovnává s databází nejrůznějších spekter čistých chemických sloučenin, směsí, používá se při analýze drog, léčiv, jedů, zemědělských ochranných prostředků a nátěrových hmot Chromatografické metody Papírová chromatografie Na tenké vrstvě Kapalinová a plynová popsat Kriminalistická dokumentace Zásady Včasnost, trvalost, objektivnost, nenahraditelnost, adekvátnost použitých dokumentačních metod Druhy Protokol, obrazová dokumentace, topografická, zvuková, jiné druhy Protokol – úvodní popisná závěrečná Obrazová – fotografická Topografická – náčrtek, plánek Zvuková – nahrávka Jiné druhy – dokumenty získávané zkoumáním stop a jiných důkazů na různých přístrojích

Témata, do kterých materiál patří