Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Povodně a povodňové plány

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Povodně a povodňové plány Vodní tok – povrchová voda tekoucí ve vlastním korytě Základní povodí v ČR – Přirozené a zvláštní (s pomocí člověka) Průtok – kolik vody proteče za určitý čas m3/sec Kulminační průtok – maximální průtok během povodně Vodočet – je měřidlo hladiny vody Činitelé určující velikost a doba trvání povodně Tvar povodí – povodeň nebývá tak velká, protože povodňové vlny z přítoků se dostávají do hlavního toku povodněVelikost povodí – čím větší povodí, tím menší vlnaIntenzita a doba trvání deště – krátké, prudké deště jsou horšíPropustnost půdy – čím propustnější tím lepšíPorost – čím hustší tím víc zadrží vodyVelikost zátopového území – kulminace povodňové vody je menšíUmělé či přirozené nádrže – zachycují vodu, upouští se, aby nebyly záplavy Druhy říčních povodní - Bleskové - Jednoduché - Povodně s více vrcholy - Povodně sezónní Zvláštní povodně - povodně, které jsou způsobeny poruchami na vodních dílech - 3 stupně Základní Typy 1. typ – protržení hráze2. Typ – porucha konstrukce – neřízený odtok vody3. typ – vojenská činnost či teroristický útok Povodňová vlna Okamžik, kdy dochází v výraznému zvyšování průtoku, a za ukončení okamžik, kdy průtok klesne na počáteční stav

Témata, do kterých materiál patří