Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Povodně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Povodně Předpovědní povodňová služba Informuje povodňové orgány a další účastníky ochrany před povodněmi, o vzniku povodně a nebezpečném vývoji, o srážkách a vodních stavem zabezpečuje ČHMÚ Činnost ČHMÚ Hlavním úkolem ČHMÚ v průběhu povodně bylo poskytovat přesné, včasné a úplné informace o hydrometeorologické situaci na našem území a jejím předpokládaném dalším vývoji. Český hydrometeorologický ústav Stupně povodňové aktivity Stav bdělosti – zelená, Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje hlídková služba.Stav pohotovosti – žlutá, Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.Stav ohrožení – červená, Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti. Záplavová území včetně omezení činností a povinností v tomto území - území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplaveny V záplavovém území se nesmí stavět, s výjimkou vodních děl Ochrana před povodněmi – povodňové plány Vyklizení území Varování před povodněmi Zřízení a činnost povodňové hlídky Intercepce je množství zadržené vody na rostlinách (popř. i na předmětech). Je to část srážek, která nikdy nedopadne na povrch půdy, ani na něj nezteče. Tato voda je zde vázána povrchovým napětím. Infiltrace je součást koloběhu vody, jedná se o vsakování vody do půdy a propustných hornin.

Témata, do kterých materiál patří