Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývojová stádia trestného činu, znaky, trestnost a zánik trestnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vývojová stádia trestného činu. Vyspecifikovat znaky, trestnost a zánik trestnosti u přípravy dle § 7 TZ. Vývojová stádia trestného činu Příprava § 7 TZ – úmyslně vytváří předpoklady pro dokonání trestného činu Znaky přípravy úmysl připravit se na spáchání trestného činu společenská nebezpečnost nedošlo k pokusu ani dokonání trestného činu Formy přípravy organizování trestného činu opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů potřebných k jeho spáchání spolčení, srocení, dohoda o trestném činu návod a pomoc Příprava se postihuje jako dokonaný trestný čin, ke kterému směřovala. Novela trestního zákona omezuje trestnost přípravy na případy zvlášť nebezpečných činů uvedených v § 62 TZ Trestnost přípravy zaniká, pokud pachatel dobrovolně od přípravy upustí, odstraní nebezpečí které vzniklo a věc oznámí policii v době, kdy nebezpečí ještě mohlo být odstraněno. Pokus TČ § 8 TZ Jednání které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se dopustil pachatel v úmyslu tento TČ spáchat. Znaky pokusu : jednání nebezpečné pro společnost které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu úmysl spáchat TČ k dokonání TČ nedošlo Dokonaný TČ

Témata, do kterých materiál patří