Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kriminalistika Kriminalistika– kriminalistika je samostatný vědní obor, který slouží k ochraně občanů a státu před trestnou činností tím že objasňuje zákonitosti vzniku trvání i zániku stop a vyhledávání zajišťování a zkoumání které pomocí daných metod postupů a prostředků pomáhají úspěšně odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti Místo kriminalistiky v systému věd Přebírá a aplikuje poznatky jiných vědních oborů např. Psychologie, biologie atd.) Kriminologie – zkoumá stav, dynamiku a příčiny kriminality, osobnost pachatele a prevenci kriminality Viktimologie – nauka o oběti trestného činu, odvětví kriminologie Trestní právo – technické taktické metodické a organizační Policejní právo – upravuje postupy policie Forenzní disciplíny – soudní lékařství atd.… Metody Obecné poznávací metody Generalizace – zobecňování Abstrakce – v antropologii Indukce- způsob úsudku, nebo matematická indukce Dedukce pozorování – nějaká logická úvaha z toho co jsme vypozorovali Popisování - popis Srovnávání – materiál s domnívaným objektem Měření – Experiment – Modelování – Metody převzaté Fyzikální Chemické Biologické Antropologické Psychologické Sociologické Matematické Specifické metody kriminalistického vědeckého poznání Zevšeobecňování poznatků Tvůrčí aplikace poznatků jiných věd – psychologie, fyziky, chemie, biologie

Témata, do kterých materiál patří