Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dítě jako subjekt práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dítě jako subjekt práva: Dítě jako subjekt práva Dítě = Fo od početí (nasciturus) do 18 let = ve smyslu právaDítě je chráněno různými právními odvětvími a jeho postavení se různě mění v závislosti na právních odvětvích Ústavní právo: Ústava ČRLZPSúmluva o právech dítěte => zákon o sociálně právní ochraně dětí stát má povinnost chránit dítě a zajistit jeho harmonický rozvojmá stejné právní postavení jako dospělý člověkdítě se není schopno svých práv domáhat, proto za něj zastupují rodiče, příbuzní jako zákonní zástupci anebo orgán sociálně právní ochrany dětídítě nalezené na území ČR nebo narozené alespoň 1 českému občanu na území ČR se stává českým občanemmá právo na: informace, vzdělání, zdravotní péči, soudní ochranu a to i proti rodičům… Problematika dětských práv je upravena v Úmluvě o právech dítěte a veškerá činnost státu musí chránit zájem dítěte => je nastaven podle zvyklostí ve státě. Občanské právo: vymezeno občanském zákoníkudítě jako FO, může:se stát dědicem i před narozením (nasciturus),vstupovat do právních vztahůjsou chráněny jeho osobní údaje (jméno, příjmení, RČ, sexuální orientace, zdravotní stav)má právo na poručníka (spravuje jeho majetek)pokud se o dítěti rozhoduje, musí o tom rozhodnout opatrovnický soud (řeší veškeré soukromé záležitosti, které nemohou rozhodnout jen rodiče, např. půjčka, adopce, změna jména,…) Rodinné právo: rodinný zákon zrušen, nyní 2. hlava NOZřeší se zde vše s postavením dítěte:vyživovací povinnostnáhradní rodinná péčesouhlas dítěte a osvojení – možnost, i pokud je dítě starší 18 letprávo znát své biologické rodiče před nástupem do ZŠod 12 let právo účastnit se soudních jednání, které s ním souvisíprávo být informovánrodiče za něj rozhodují (dohoda)právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem Pracovní právo: dětská práce je zakázánamůže pracovat od 15 let a splněním povinné školní docházkydítě mezi 15-18 věkem se nazývá mladiství a má zvláštní pracovní podmínky:nesmí pracovat přesčasnesmí pracovat s těžkými břemenynesmí pracovat pod zemským povrchemmá upravenou pracovní dobunesmí mít hmotnou odpovědnostnemůže být zaměstnavatelem, ale je možná tzv. EMANCIPACE – stane se subjektem živnostenského právav Showbyznysu – upraveno soudem Trestní právo: subjekt od 15 letdo 15 let pokud spáchá tzv. provinění (např. krádež), dostane výchovná opatření (např. ústavní výchova – „pasťák“)15-18 let – zejména přečiny – zákon o trestání ve věcech mládežedítě páchající trestnou činnost je pachatelem – řízení je neveřejné, chráněný – dostává ½ trestu než dospělý, některé tresty mu nesmí být uloženy (peněžitý trest když nevydělává, doživotí,…), může být upuštěno od potrestání = parola, když mladiství čin spáchá poprvé, projeví lítost, nahradí škodu a je zde záruka, že se napraví a musí s tím souhlasit poškozenýdítě je obětí – trestné činy proti rodině a mládeži – neplnění vyživovací povinnosti, opuštění svěřené osoby, týrání svěřené osoby (syndrom CAN), TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (pornografie, pohlavní zneužívání – opakovanost, dlouhodobost, znásilnění – po 15. roce)

Témata, do kterých materiál patří