Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 15 -TRESTNÍ ŘÍZENÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 15 TRESTNÍ PRÁVO – procesní Týká se trestního řízeníPramenem je trestní řád TRESTNÍ ŘÍZENÍ = proces, ve kterém hledáme pachatele TČ a hledáme ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ ZÁKONNOSTI TŘ musí probíhat v souladu se zákonem OFICIALITY Orgány činné v TŘ musí stíhat všechny TČ, o kterých se dozví OBŽALOVACÍ Podezřelý ze spáchání TČ může být souzen na základě obžaloby podané státním zástupcem VEŘEJNOSTI Hlavní líčení je veřejné DVOJINSTANČNOSTI Trestní řízení probíhá ve dvou stupních (instancích) PRESUMPCE NEVINY Na obžalovaného se musí hledět jako na nevinného až do rozhodnutí souduObžalovanému musí být vina dokázána ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ POLICIE Shromažďuje důkazy o spáchaných TČOdhaluje pachatele TČ STÁTNÍ ZÁSTUPITELSTVÍ Úkoly plní státní zástupciPodává žalobuNavrhuje trestDohlíží na činnost Policie ČR SOUD Jedná se o soud, který je místně, věcně a instančně příslušnýRozhoduje o vině a trestuRozhoduje buď samosoudce, nebo senát (3, 5) PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 1. PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ Zahajuje se v okamžiku, kdy se zjistí TČHlavní roli hraje policie, která shromažďuje důkazy a hledá pachateleMůže dojít k zastavení trestního řízení, pokud státní zástupce dojde k závěru, že TČ nebyl spáchánMůže dojít k překvalifikování TČ na přestupek 2. PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY Může a nemusí nastatNeveřejná částÚčastní se soudce a státní zástupceProběhne když:Soudce se domnívá, že nedošlo ke spáchání TČ, ale jen přestupkuSoudce se domnívá, že byl spáchaný jiný TČ, než uvádí státní zástupceSoudce se domnívá, že má rozhodovat jiný soud 3. HLAVNÍ LÍČENÍ Probíhá před soudemJe veřejnéMůže být odročenoTrvá, dokud nejsou provedeny všechny důkazyPrůběh: Přednesení obžaloby Kdo udělal, co udělal Provedení důkazů Zásada bezprostřednosti – všechny důkazy musí být provedeny před soudem Zásada ústnosti – všechny důkazy musí být provedeny ústně Závěrečná řeč státního zástupce Co se dělo v TŘ Zda bylo něco prokázáno Návrh trestu/zproštění obžaloby Závěrečná řeč obhájce Soudce dá slovo obžalovanému Soudce vynese rozsudek Důkazy Přímé – prokazují danou skutečnostNepřímé – prokazují danou skutečnost spolu s ostatními důkazy SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ Svědek – osoba, která něco viděla nebo slyšela a týká se to věciObecná svědecká povinnost– na vyzvání soudu se musí svědek dostavit a vypovídatMůže odmítnout:Svědectví osobě blízkéPokud svědectví přivodí mu nebo osobě blízké trestní stíháníNedostaví-li se, pohlíží se na to jako na maření soudního rozhodnutí → TČMusí vypovídat pravdu a nesmí nic zamlčet → křivá výpověď → TČVypovídat může i dítě VÝPOVĚĎ ÚČASTNÍKA Nemusí vypovídatNemusí mluvit pravdu ZNALECKÝ POSUDEK Posudek znalce – FO nebo PO, ale musí mít statut znalce LISTINY Veřejné Vydal je veřejný orgán (SO, škola, úřad, nemocnice – OP, pas, vysvědčení, …)Obsah se automaticky považuje za pravdivý Soukromé Všechny neveřejné (smlouvy, dopisy, potvrzení, …) REKONSTRUKCE Jak TČ proběhl REKOGNICE Svědkovi se ukáže věc nebo osoba a on ji rozpoznává OHLEDÁNÍ Místa TČ, těla (pitva, lékařské vyšetření, …) KONFRONTACE Většinou když je více pachatelů a mají rozdílné výpovědi → dají se k sobě a možná se přiznají 4. SOUDNÍ ROZHODNUTÍ Rozsudek Vyhlašovaný veřejně „jménem republiky“U vyhlašování všichni stojí NÁLEŽITOSTI Formální Jaký soud vydáváV jaké věciDatum vydáníOznačení soudu Obsahové Výrok Jak soud rozhodl (vinný, zproštěn obžaloby)Odůvodnění Proč tak rozhodl Jakými zákony se řídilPoučení o odvolání Ne/lze se odvolat Do kdy (odvolací lhůta 8 dní) Ke komu (KS, VS) 5. OPRAVNÉ ŘÍZENÍ Opravné prostředky Řádné – (odvolání)Mimořádné – (obnova řízení, dovolání) ODVOLÁNÍ Podává účastník řízení, když nesouhlasí s rozhodnutím soudu 1. stupně (u 2. stupně nelze podat odvolání)Lhůta pro odvolání je 8 dní ode dne doručení rozsudkuPo uplynutí doby pro odvolání nabývá rozsudek právní moci (stává se pravomocným) Náležitosti: FormálníVěc (odvolání)Kdo podáváSoudDatum podpis účastníkaObsahovéDůvodČeho chceme dosáhnoutProti jakému rozhodnutí se odvolává Průběh odvolání Podáváme soudu, který už rozhodl (1. stupně)Soud prozkoumá přípustnost odvolání, nepřípustné je v případě:Je podáno po lhůtěV poučení bylo: „nelze odvolat“Předání odvolání soudu 2. stupněSoud 2. stupně odvolání: Vyhoví (zruší rozhodnutí 1. stupně a vydá nový) Zamítne (potvrdí rozhodnutí 1. stupně) Zruší rozsudek 1. stupně a vrátí mu ji zpět k novému OSŘ OBNOVA ŘÍZENÍ Důvod:Nalezení nového důkazu, který nebyl k dispozici v době správního řízení a ovlivnil by rozhodnutí souduPodává se soudu, který vydal daný rozsudekLhůta pro obnovu řízeníSubjektivní – do 3 měsíců od nalezení důkazůObjektivní – do 3 let od vydání správního rozhodnutí DOVOLÁNÍ Podává se proti pravomocnému rozhodnutí k nejvyššímu souduLhůta pro odvolání je 2 roky od nabytí pravomoci rozsudkuDůvodyNedodržení právních předpisůZaujetí soudce (rozhodnutí dosaženo TČ)V případe uložení výjimečného trestu 6. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ Pachatel TČ vykoná uložený trest VAZBA Existuje důvodná obava, že by obviněný ovlivňoval svědkyExistuje důvodná obava, že by obviněný utekl, aby se vyhnul trestuExistuje důvodná obava, že by obviněný dokončil TČExistuje důvodná obava, že by obviněný pokračoval v TČMax. 3 měsíce, ale může se prodlužovatRozhoduje o ní státní zástupce se souhlasem soudu

Témata, do kterých materiál patří