Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OTÁZKA Č. 8 - HISTORICKÝ VÝVOJ, PŘISTOUPENÍ ČR DO EU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 8 MEZINÁRODNÍ PRÁVO – Historický vývoj Evropského společenství, proces integrace ČR do evropských struktur HISTORICKÝ VÝVOJ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Důvody vytvoření Evropských společenství: ekonomický důvod (evropské hospodářství po 2 světové válce zničeno, evropské země nemohly konkurovat USA → snaha o rovnováhu)strategický důvod(obava z Německa) Rok Událost Členské státy 1951 (1952) ESUO - založeno Evropské společenství uhlí a oceli Podpis Pařížské smlouvy Francie, Německo, Itálie, Benelux, Holandsko, Belgie, Lucembursko 1957 (1958) Smlouva o založení EURATOM - Evropské společenství pro atomovou energii Podpis Římských smluv Francie, Německo, Itálie, Benelux, Belgie, Holandsko, Lucembursko 1973 CELNÍ UNIE - mezi členskými státy se neplatilo clo +VB, Irsko, Dánsko 1981 + Řecko 1986 +Španělsko, Portugalsko 1987 Vstupuje v platnost jednotný evropský akt – zavádí 4 základní svobody – volný pohyb zboží, osob, kapitálu a služeb 1989 Rozpad komunistického bloku, vytvoření fondu PHARE – fond na pomoc bývalým komunistickým zemím 1993 Vstupuje v platnost MAASTRICHSTKÁ smlouva (Holandsko) Evropské hospodářské společenství(EHS) se slučuje s Evropským společenstvím uhlí a oceli(ESUO) a vytváří evropské společenství (ES) Evropské společenství a EURARATOM vytváří evropskou unii EU je v dané chvíli politickým seskupením (nemá právní subjektivitu) 1995 + Švédsko, Finsko, Rakousko 2002 bylo přijato ve všech členských státech unie s výjimkou VB, Dánska a Švédska 2004 Největší rozšíření v historii +ČR, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Malta a Kypr 2007 +Rumunsko a Bulharsko 2009 zavádí se listina základních práva EU a evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 2013 +Chorvatsko 2016 V referendu rozhodnuto o tzv. Brexitu – vystoupení VB z Unie PROCES INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR 1993 – ČR podepisuje s EU Asociační dohodu (navázání dialogu mezi ČR a EU) Byla přijataKodaňská kritéria na zasedání Evropské rady: Demokratické – stát musí dodržovat demokratické principy a lidská právaEkonomické – daná země musí být natolik ekonomicky vyspělá, aby svým vstupem do EU neohrozila ekonomiky ostatních zemíLegislativní – země musí do svého právního řádu začlenit právní řád EU – Acqui Communautaire1996 – ČR podala oficiální žádost o členství v EU1998 – byla zahájena přístupová jednání a ČR musela splnit Kodaňská kritéria2002 – ukončení přístupových jednání2003 – smlouva o přistoupení (Aténská smlouva)1. 5. 2004 – vstup ČR do EU SYMBOLY EU Vlajka: modrý čtverec, 12 žlutých hvězd (=úplnost) v kruhuHymna: Óda na radost (Beethoven, Schiller)Měna: € od r. 2002Heslo: United in diversity (=jednota v rozmanitosti) – každý stát je jinýDen Evropy: 9 . 5. na počest vystoupení Francouze A. Marscha

Témata, do kterých materiál patří