Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ozareni osob

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Ozáření osob – druhy ochrany před vnějším ozářením (charakteristika), povrchová a vnitřní kontaminace; příčiny a následky havárií v Černobylu a Fukušimě Radioaktivní záření – charakteristika (jednotky, způsob měření), druhy a jejich specifika, Deterministické a stochastické účinky na organismus; ochrana osob před rad. zářením způsoby: záření alfa možnost zadržet již listem papíruohrožení organismu prudce stoupá při poranění, která nejsou kryta neprůdušnými obvazy záření beta podle velikosti energie, množství a doby působení, vyvolává na pokožce změny typu popáleninv otevřených ranách a uvnitř organismu způsobuje velmi rychlé odumírání okolní tkáně záření gama dokáže proniknout do tkání do větších hloubekpři ochraně mají prostředky protichemické ochrany význam jen v tom, že zabraňují vniknutí aktivních látek do organismu druhy ochrany před vnějším ozářením: vzdálenost – klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje zářeníčas– osoba se musí snažit a co nejkratší dobu pobytu v místě zářenístínění – mezi zdroj záření a osobu se umístí vhodný absorpční materiál povrchová a vnitřní kontaminace: povrchová: přítomnost radionuklidů na povrchu organismu (kůže)vnitřní: spolknutí, vdechnutí, průnik neporušenou nebo porušenou kůží Radioaktivní záření – charakteristika (veličiny, jednotky, způsob měření), druhy a jejich specifika, deterministické a stochastické účinky charakteristika: veličiny:sivertjednotky:becquerelzpůsob měření:dozimetr deterministické účinky: projeví se hnedka, potíže s dýcháním, puchýře, zčervenání kůže stochastické účinky: projeví se až za několik měsíců až roku cože je rakovina, leukémike ochrana osob před radiací: ukrytí, evakuace, jodovou profylaxi, regulace spotřeby vody a potravin, regulaci pohybu osob, dekontaminaci osob a oděvů. druhy a jejich specifika: záření α: ve vzduchu má dolet maximálně 11 cm a ve tkáni jen několik desítek nanometrůnejmíň škodlivéje možno je zadržet i listem papíru záření β: podle množství a doby působení vyvolává na pokožce popáleniny různého stupněv otevřených ranách a uvnitř organismu způsobuje velmi rychlé odumírání okolí tkání záření γ: biologický účinek je silnější, dokáže proniknout do tkání do větších hloubekpři ochraně mají prostředky protichemické ochrany význam jen v tom, že zabraňují vniknutí aktivních látek do organismu neutronové záření: těžkými atomy (olovo) příčiny a následky havárie v Černobylu: 26. 4. 1986při plánovaném odstavení 4. bloku elektrárny, byl prováděn dostatečně nepřipravený experiment – ověření, zda generátor může dodávat proud pro čerpadlaoběti Černobylu bylo přes 1000 a spousta lidí onemocněla, oblast o průměru 30km je dodnes nepřístupná, škody jsou velmi vysokéohodnoceno nejvyšším stupněm (7) příčiny a následky havárie ve Fukušimě: 11. března 2011k havárii došlo, když bylo Japonsko zasaženo zemětřesením a tsunamihavárii se nepodařilo plně dostat pod kontrolu ani po měsícinásledky byly zveřejňovány provozovateli elektrárny a japonskou vládou a byly neúplné a nepravdivé, v pásmu o průměru několika kilometrů bylo evakuováno přes 200 000 lidí a událost byla celosvětovým předmětem k politickým debatám o jaderné energeticeohodnoceno nejvyšším stupněm (7)

Témata, do kterých materiál patří