Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pojmové vymezení státu, znaky a funkce státu. Popište formy vlády a uveďte druhy demokraci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pojmové vymezení státu, znaky a funkce státu. Popište formy vlády a uveďte druhy demokracie. Stát je organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území. Znaky státu jsou : -soustava orgánů vykonávající státní moc a správu (státní aparát) -ohraničené území, na které se vztahuje působnost státních orgánů (státní suverenita) -občané (obyvatelstvo) -právní subjektivita (způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích) Funkce státu jsou : -funkce vnitřní – zaměřena dovnitř státu a v rámci společnosti směřuje k upevnění a reprodukci stávající státní moci a mocenských struktur. -funkce vnější – hlavním cílem je zabezpečení obrany země a to jak schopností vlastní státní moci čelit vnějšímu zásahu, tak zahraniční politikou těmto zásahům předcházet, případně vyvíjet nátlak na jiné státy k uspokojení vlastních politických a hospodářských zájmů. Formou vlády rozumíme vztahy obyvatelstva ke státní moci a povahu a složení nejvyšších státních orgánů a jejich vzájemné vztahy. Formy vlády jsou : demokracie, diktatura, -demokracie přímá – občané přímo rozhodují o veřejných záležitostech (antické Řecko a Řím) -demokracie nepřímá – občané se na rozhodování podílejí prostřednictvím volených zástupců podle rozsahu oprávnění obyvatelstva -demokracie omezená (určitá skupina lidí má větší svobody a pravomoci podílet se na vládě – Antické státy, buržoazní demokracie v raném období kapitalismu.) -demokracie neomezená (celá společnost se podílí na správě věcí veřejných. podle toho, nakolik se může každý oprávněný občan účastnit správy věcí veřejných -demokracie formální (formální rovnost všech občanů, ale uplatnění práv je redukováno např. postavením, finančními možnostmi, příslušností k určité skupině) -demokracie reálná (je představována skutečnou rovností všech obyvatel státu při realizaci svých práv bez ohledu na vrstvu nebo materiální postavení)

Témata, do kterých materiál patří