Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


E-Pracovni-pravo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

E. Pracovní právo 1) Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škodu -druhy odpovědnosti a jejich charakteristika Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovídá, když vznikne škoda při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s nímKdyž jedná jménem zaměstnavatele a vznikne škodaNeodpovídá za škodu na věcech, které používá zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele Odpovědnost na odložených věcechNa věcech, které obvykle nosí zaměstnanec do práce, a které si zaměstnavatel odložil na místo k tomu určené nebo obvykle při plnění pracovních úkolůZanikne, pokud zaměstnanec nenahlásí bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvědělZa věci, co se obvykle nenosí do práce a neuložil je do zvláštní úschovny, tak odpovídá do 10 000KčZpůsobil škodu jiný zaměstnanec nebo zaměstnavatel neuložil věc do zvláštní úschovny, tak odpovídá za škodu do plné výše (musí to uhradit)Úrazy na pracovištiMusí neprodleně nahlásit, že se stal úraz a pokryje to pojišťovnaMusí zabezpečit zaměstnance v případě újmy na zdraví při výkonu prácePřekážky v práciZaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a to z důvodů:Po dobu karantényPo dobu rodičovské nebo mateřské dovolenéPo dobu ošetřování dítěte mladší 10let nebo jiného člena domácnostiPo dobu péče o dítě mladší 10let z důvodů, kdy FO, která o dítě pečuje, se podrobilo vyšetření, které nebylo možné mimo pracovní dobuZaměstnanec, který byl uznán dočasně neschopnýmVýkon veřejné funkce (stávka…)Branná povinnost (vojenské cvičení…)Když se zúčastním nějakého řízení (zaměstnavatel to neproplatí, ale proplatí to ten orgán) Odpovědnost zaměstnance za škodu Za zaměstnance odpovídá zaměstnavatelZa škodu, kterou způsobil poručením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nímZaměstnavatel může zaměstnanci dokázat, že tu škodu zavinil onMusí se chovat, tak aby předcházel škodám (dodržovat předpisy, postupy, používat ochranné pomůcky) Speciální odpovědnostOdpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovatSvěřené hodnoty (peníze, zboží…)Musí být uzavřená písemná dohodaZodpovídá za schodek na svěřených hodnotáchSchodek hradí v plné výši Odpovědnost na svěřených věcíZaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných prostředků, který mu zaměstnavatel svěřil na potvrzeníVěc, jejichž cena přesahuje 50 000Kč. Smí být zaměstnanci svěřena jen na dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Rozsah náhrady škodyZaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu v penězíchVýše náhrady škody z nedbalosti nesmí přesahovat 4.5 násobek průměrného výdělkuŠkoda způsobená úmyslně – může zaměstnavatel požadovat náhradu ušlého ziskuŠkodu způsobil i zaměstnavatel, zaměstnanec hradí jen povinnou část svého zaviněníŠkodu způsobil více zaměstnanec – hradí se poměrně podle míry zavinění Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců Týkají se žen, dětí a postiženýchPostižení:záleží na druhu postižení, zaměstnavatel musí vytvořit vhodné podmínkyTěhotná žena:má určité práce zakázané (stanový lékař), má nárok na přestávky na kojení (zajistit místo pro kojení)Ženy:určité pracovní omezení, nesmí tahat těžké věci (občasné zvedání 20kg, časté zvedání 15kg, při práci v sedě 3kg)Zaměstnanci mladší 18let:nesmí konat noční práci a v podzemí, tahat těžká břemena, nemůže mít odpovědnost za schodek a svěřenou věc E. Pracovní právo 2) Skončení pracovního poměru – způsoby a jejich charakteristika Způsoby ukončení pracovního poměru: DohodouJe písemnáZaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou a zruší pracovní smlouvuVýpověď1. Strana – zaměstnanecJednostranný právní úkon, vždy musí být písemnýBěží 2 měsíční výpovědní lhůta, ale běží až od prvního následujícího měsíce2. Strana – zaměstnavatelMusí uvést vždydůvod:Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho částPřemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho částPro nadbytečnost, když se reorganizuje zaměstnavatelZdravotní stavNesplňuje kvalifikační předpokladyPoruší pracovní povinnosti, po těch závažnějších musí být vyzván v posledních 6 měsícíchPorušíme pravidla nemocenské (může dostat výpověď) Nelze dát zaměstnanci výpověď: Když je pracovně neschopný vykonávat práci ze zdravotních důvodůKdyž je na vojenském cvičeníUvolněn pro veřejnou funkci (volby…)Mateřská nebo rodičovská dovolená (i chlap)Okamžité zrušení pracovního poměruZaměstnanec nemusí dávat důvodyZe strany zaměstnavatele, musí dávatdůvody:Byl odsouzen za úmyslný TČ (nepodmíněný, víc jak rok, musí to být v souvislosti výkonu práce)Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnosti v práci (alkohol na pracovišti, způsobil úraz…)Výpověď ze strany zaměstnance:Pro zdravotní stav z důvodu ohrožení svého zdravý a zaměstnavatel ho nepřeložil na jiné pracovištěPokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnostiZrušení ve zkušební doběMá 3 měsíční lhůtu, písemně a bez udání důvodu z obou stran E. Pracovní právo 3) Pracovní poměr – pojem, způsoby vzniku, náležitosti pracovní smlouvy (obligatorní, fakultativní) Pojem pracovního poměru: Je nejfrekventovanější pracovněprávní vztahÚčastníci pracovněprávních vztahů jsou: zaměstnanec a zaměstnavatelPracovní poměr se řídí podle zákoníku práceZaměstnanec je vždy FOZaměstnavatel může být FO i POÚčastníkem pracovního poměru se může stát jen ten, kdo má pracovněprávní subjektivitu (mít práva a povinnosti) Způsoby vzniku pracovního poměru: Na základě pracovní smlouvyJmenovánímVolbou (ta předchází možnosti sjednání pracovní smlouvy) Náležitosti pracovní smlouvy: Pracovní smlouva je právní skutečnost, která vede ke vzniku pracovního poměru (dvoustranný právní úkon)Pracovní smlouva je uzavřena, když se účastníci shodli na jejím obsahu Obligatorní (povinné) Druh práceMísto výkonu práceDen nástupu do prácePokud by nějaká náležitost ve smlouvě chyběla, tak je smlouva neplatnáPokud se neshodnou na podstatných náležitostech, tak nemůže být uzavřena pracovní smlouvaZaměstnavatel musí uzavřít smlouvu písemně a jedno vyhotovení (originál) vydat zaměstnanci Fakultativn

Témata, do kterých materiál patří