Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právo - Vznik práva, prameny práva, právní řád, zákonodárný proces

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vznik práva. Jednotlivé druhy pramenů práva a ze kterých je odvozen náš právní řád. Charakterizujte druhy normativních právních aktů, zákonodárný proces, platnost a účinnost zákona. Pravidla chování – normy jsou jedním ze základních prvků společenského života. Právo je vůle vládnoucí vrstvy povýšená na zákon, jejíž obsah je určován materiálními životními podmínkami této vrstvy a je udržováno donucovací státní mocí. Právo jako takové vzniká se vznikem státu. Prameny práva -normativní právní akt (zákon nejvyššího orgánu státní moci) -právní obyčej (typické prameny práva v minulosti) -právotvorný precedens (pramen práva v Angloamerickém právním systému, rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy se stává obecně závazný) -normativní smlouva (vznikají v oblasti mezinárodního práva) Prameny práva ze kterých výhradně čerpá naše právo jsou normativní právní akty a mezinárodní normativní smlouvy. Druhy normativních právních aktů -ústavní zákony (je vyžadována kvalifikovaná většina parlamentu – nejvyšší právní síla) -zákony -vyhlášky orgánů státní správy (vládní, ministerské) -vyhlášky obcí v místní působnosti Zákonodárný proces Aby normativní právní akt jako pramen práva mohl ve formě zákona nabýt obecně závazné účinnosti, musí projít zákonodárným procesem. -stadium navrhovací (oprávnění navrhovat zákony mají poslanci, výbory parlamentu, prezident a váda) -stadium projednávací (dvě fáze – nejprve se projedná návrh zásad zákona k nim se vyjádří orgány parlamentu a poté se projednává konkrétní paragrafové znění, nejprve v parlamentních výborech, pak je předloženo plenárnímu zasedání parlamentu k projednání a případnému doplnění, či pozměnění) -stadium schvalovací (po ukončení rozpravy se hlasuje, nutná nadpoloviční většina poslanců, pokud není stanovena kvalifikovaná většina, stačí pro schválení nadpoloviční většina) -stadium vyhlašovací (vyhlášení plného znění ve sbírce zákonů, oznámení o vydání právního předpisu ve sbírce zákonů – registrace) Platnost a účinnost zákona Právní norma je platná publikací, ale účinnosti nabývá až dnem, kdy je ji možno použít. Obecně nastává účinnost po uplynutí 14 dnů po dni publikace ve sbírce zákonů. V praxi ale může být určena účinnost jinak.

Témata, do kterých materiál patří