Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozhodnutí v přípravném řízení, důvody zastavení trestního stíhání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vysvětlete a pojednejte o jednotlivých rozhodnutích v přípravném řízení dle § 171-173 tr. řádu. Uveďte důvody zastavení trestního stíhání dle § 172 tr. řádu a který orgán činný v trestním řízení je k tomu oprávněn. § 171 – postoupení věci Vyšetřovatel postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být jiným orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění. § 172 – zastavení trestního stíhání Vyšetřovatel zastaví trestní stíhání, je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se stíhání vede není-li tento skutek trestným činem a není důvod pro postoupení věci není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný je-li trestní stíhání nepřípustné nebyl-li obviněný v době spáchání činu trestně odpovědný zanikla-li trestnost činu Vyšetřovatel může zastavit trestní stíhání, je-li trest, k němuž může stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen, nebo který ho podle očekávání postihne bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně nebo cizozemským soudem nebo úřadem a toto rozhodnutí lze považovat za postačující. § 173 – přerušení trestního stíhání Vyšetřovatel přeruší trestní stíhání, nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud není-li obviněný pro těžkou duševní chorobu, která u něj nastala až po činu schopen chápat smysl trestního stíhání je-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn

Témata, do kterých materiál patří