Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Kriminalistická grafická expertíza a grafická diagnostika Pojem, objekty a význam grafické expertízy, druhy a zkoumání ručního písma, postup policistů při zajišťování sporných a srovnávacích materiálů, objekty zkoumání grafické diagnostiky, možnosti technické ochrany listin, dokladů, platidel, metody znaleckého zkoumání Grafická diagnostika Zjišťuje se, jak byl objekt zhotoven, pozměněn či předělán a jakých prostředků k tomu bylo užito Objekty a cíl zkoumání Cílem je zjistit zda je objekt: Pravý, pozměněný nebo padělaný objekty: Listiny, doklady, ceniny, platidla, platební karty a psací prostředky Dalším cílem je zjišťování původního obsahu Např. objektů poškozených nebo zničených, nečitelných nebo šifrovaných tzv. kryptogramů Způsoby pozměnování Mechanické odstranění textu, Rozpuštění textu lihem, acetonem vodou, chemické odstranění textu, dopisování a přepisování textu, výměna fotografie doprovázená dokreslením razítka na její roh, přenesním otisku pravého razítka pomocí rozpustidel, otiskem padělku razítka Technická ochrana listin, dokladů, cenin a platidel K viditelných znakům patří: Vodotisky, ochranné proužky, ochranná vlákna, speciální tiskové techniky, speciální tiskové barvy a opticky variabilní barvy, irisdentní pás(odlišné zbarvení v kolmém a šikmém osvětlení, hologramy (zalisované jako okénko nebo jako nálepky k fotografii), vtisk razidla, tenounké samolepicí folie přes úřední údaje např. na pasech, bezpečnostní termolaminační folie (zatavení dokladu) K neviditelných znakům patří Příměs chekálií v papíru a barvách, vědomé chybotisky, ochranná vlákna (viditelná pod UV), Metody znaleckého zkoumání K nedestruktivním metodám patří Vizuální zkoumání, mikroskopické, ultrafialové, infračervené, rentgenové K destruktivním metodám patří Kapkové analytické metody, chromatografické metody, elektronovou mikroskopií, kterou se analyzuje množství seškrábaného materialu, ultrafialovou a infračervenou spektrofotometrií, počítačový systém obrazu LUCIA Grafická expertíza Hlavním úkolem expertizy písma psacích strojů je individuální identifikace určitého psacího stroje, který byl použit k napsání určitých písemností Objekty expertizu ručního písma, expertizu písma psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, včetně zkoumání cenin. Význam U zkoumaných objektů se určuje nejen jejich pravost, popřípadě prekluze, ale i způsoby výroby, použité materiály a zařízení. Výsledkem zkoumání je kompletní analýza předkládaných materiálů Druhy zkoumani Expertiza ručního písma zkoumá veškeré sporné ručně psané projevy (tj. souvislé nebo izolované texty, číslice, podpisy, parafy apod.) za účelem identifikace jejich pisatele (případně padělatele). Identifikace pisatele je u kurzívního písma (a číslic) založena na individuální odchylce každého jedince od stávající písařské normy, u ostatních druhů písemných projevů, které nepodléhají závazné normě (např. perličkové písmo, hůlkové písmo, podpisy, parafy) je pak identifikace pisatele založena na podrobné analýze relativně stabilizovaných markantů rukopisu vycházejících z dynamických stereotypů, které jsou ve vzájemné kombinaci pro konkrétní osobu jedinečné. Ke zkoumání objektivizace znaku písma zejména u podpisů se využívá systém LUCIA DI s programem Signature, který umožňuje přesné měření obrazu snímaného pomocí digitální kamery s vysokým rozlišením. Nedávno instalovaný videospektrální komparátor DOCUCENTER Expert (pracující v různých vlnových délkách světelného spektra) umožňuje přesnou dokumentaci nalezených ochranných znaků přímo v jednotlivých výstupech. Navíc slouží i jako databáze již dříve zkoumaných materiálů, kterou lze s úspěchem využívat pro další zkoumání obdobných materiálů, a to za stejných, při původním zkoumání nastavených, parametrů a podmínek

Témata, do kterých materiál patří