Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


A 5 - Pravni odpovednost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5) PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST – pojem, protiprávní jednání, právní delikt, druhy deliktů (jejich charakteristika a možné sankce) - Rozumí se odpovědností nutnost nést následky svého chování a jednání - Právní odpovědnost se rozumí povinnost strpět za porušení povinnosti - Protiprávní jednání se dělí na: - komisní chování (konat) - omisivní chování (nekonat) -Následky porušení právní povinnosti: Trvání původní právní povinnosti + možnost vynuceníVznik nové (sekundární) povinnostiJiné právní následky - Porušení právní povinnosti nazýváme právním deliktem – ten kdo porušuje je delikvent -Dělení deliktů: Trestný čin –společensky nejškodlivější jednání – najdeme pouze v trestním zákoníku, sankcí za trestný čin je trest, trest může uložit pouze soudSprávní delikt –Přestupek – méně škodlivější než trestné činy, o přestupcích rozhoduje správní orgán (Policie ČR), sankcí za přestupek je sankceJiný správní delikt – nejsou vykazovány jako přestupky, porušení vztahu ve veřejné správě Disciplinární delikt – porušení kázně (důtka – porušení deliktu ve škole), srážky ze mzdy – při porušení bez odměny nebo menší výplataPořádkový delikt – porušení právního vztahu v rámci občanského práva (při vzniklé škodě povinnost nahradit), sankce – náhrada škody, odstranění vady na věci, poskytnutí zadostiučinění, pokutaSoukromoprávní delikt – porušení právního vztahu, v rámci občanského práva (při vzniklé škodě povinnost nahradit), sankce – náhrada škody, odstranění vady na věci, poskytnutí zadostiučinění, vrátit neoprávněně získaný majetkový prospěchzde vzniká zásadně odpovědnostní vztah mezi tím, kdo nesplnil a subjektem, jemuž vznikla újma Prvky zaviněného porušení povinnosti a základy právní odpovědnosti Objekt deliktů – společenské vztahy, které jsou chráněny právem (výchova dítěte, majetek)Subjekt deliktů– pachatel – pátrání, jestli má způsobilost k právnímu jednání, rozumový a mravní vyspělost, příčetnostObjektivní stránka – charakterizují určitý akt navenek, jednání, příčinný vztah, následek - jednáním se rozumí projev lidské vůle na venek - následek je porucha či ohrožení právem chráněného zájmu - ohrožení – někoho ohrožuji (například zbraní) - porucha – „někomu cihlou rozbiju hlavu“ - příčinný vztah – mezi jednáním a následkem se hledá souvislost Subjektivní stránka deliktů– vnitřního půdu pachatele, zkoumáme proces zavinění – vnitřní psychický stav pachatele k protiprávnímu jednání a k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného právemZavinění – Vědění (vím) - Vůle (chci) - Úmyslné - Nedbalostní

Témata, do kterých materiál patří