Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


B 2 - Moc zakonodarna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (102,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MOC ZÁKONODÁRNA dle Ústavy České republiky Ústava ČR: Charakterizována jako dokument, vnitrostátní normou nejvyšší právní síly, je základem právního státu a jeho součástí, pomoci toho se vztahy mezi jeho orgány a vztahy k občanům poměřujíStruktura Ústavy ČR: Preambule (předmluva k Ústavě) Hlava 1. Základní ustanovení Hlava 2. Moc zákonodárná Hlava 3. Moc výkonná Hlava 4. Moc soudní Hlava 5. Nejvyšší kontrolní úřad Hlava 6. Česká národní banka Hlava 7. Územní samospráva Hlava 8. Přechodná a závěrečná ustanovení Hlava 2. Moc zákonodárná: Skládá se z dvoukomorového Parlamentu ČR: Horní – Senát Dolní – Poslanecká sněmovnaSenát – je složený z 81 senátorů volených na 6let, každé 2 roky se vymění třetina senátorů, minimální věk je 40 let, nedá se rozpustit, většinový volící systém (volíme kandidáta, vyhrává kandidát, který má většinu hlasů – dostává se nad 50%)Poslanecká sněmovna – je složená z 200 poslanců volených na 4 roky, minimální věk je 21 let, dá se rozpustit, poměrný volební systém (volíme strany)Volby stanoví prezident¨Volby jsou tajné, všeobecné, rovné, příméAktivní volební právo – můžeme volit, je od 18 letPasivní volební právo – můžeme být volení, do Pos. Sn. od 21 let, do Senátu od 40 let Pravomoc a působnost Parlamentu: Parlament působí na území ČRJe výlučným (jediným) ústavodárcem a zákonodárcem a v těchto pravomocech je nezastupitelnýKreativní (vytvářející) a to ve vztahu k moci výkonné, k moci soudníKontrolní, která se prostřednictvím interpelací poslance vztahuje na vládu a její členy a týkat se může všech věcí, v nichž vláda může rozhodovat, Poslanecká sněmovna může zřídit komiseStátní suverenita a závažné vystupování republiky v zahraničních vztazích, jde o: Rozhodování o změně státní hranice Schvalování mezinárodních smluv Vyhlášení válečného stavu Vyslání ozbrojených sil mimo území ČR Souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČRPoslanci, skupina Poslanců, Senátoři, Vláda, Krajská zastupitelstva mají zákonodárnou iniciativu (tedy podávat návrh zákona) V každém čtení, jestli je návrh zamítnut, musí se přepracovat nebo se návrhem už nikdo nezabýváSenát pokud návrh zamítne – nikdo se už jím nezabývá a je zamítnutSenát pokud návrh zamítne přepracováním – vrací se PS, aby zákon upravila, a celé řízení jde znovuPrezident, pokud zákon vetuje, jde zpátky do PS a celý proces jde znovu bez žádné úpravy a pokud návrh projde PS i Senátem, prezident už nesmí vetovat, ale jen přijmout a návrh je zapsán do Sbírky zákonů Mandát Poslance a Senátora: Vznik funkce Poslance i Senátora, je důsledkem vznikem jejich MandátuJe neslučitelný s funkcí prezidenta či soudce,…Vzniká přímou volbou, musí složit slib, mandát je zastoupení (zastupuje občany)Mandát zaniká – odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, ztrátou volitelnosti, u Poslanců rozpuštěním Poslanecké Sněmovny, vznikem neslučitelnosti funkcí Poslanecká Imunita: Nemožnost trestního stíhání Poslance či Senátora bez souhlasu příslušné komoryAbsolutní zákaz jejich trestního stíhání za projevy účinné v komorách Parlamentu a disciplinární odpovědnost za přestupky pravomoci komory, jejímž je členemPrávo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl s výkonem svého mandátu Zasedání komor: Předseda komor stanoví datum zasedání PS a SenátuPrezident podle článku 35 může rozpustit PS podle několika faktorůSchůze komor jsou veřejné, Poslanec či Senátor má právo i povinnost účastnit se jednání komory a jejich orgánů, do kterých byl zvolen

Témata, do kterých materiál patří