Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nejvyšší zákonodárný orgán ČR, parlament

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nejvyšší zákonodárný orgán ČR. Jeho složení a charakterizujte činnost horní a dolní komory parlamentu. Nejvyšší zákonodárný orgán je Parlament ČR. Je tvořen dvěma komorami. Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, voleni jsou na 4 roky. Senát tvoří 81 poslanců zvolených na 6 let tak, že každé 2 roky je volena jedna třetina senátorů. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení. Zvolen může být občan ČR starší 21 let. Volit může každý občan starší 18 let. Do senátu se volby konají tajným hlasováním podle zásad většinového systému. Senátor musí být starší než 40 let. Mandát poslance nebo senátora zaniká v těchto případech : odepřením složení slibu nebo slib s výhradou uplynutím volebního období ztrátou volitelnosti vznikem neslučitelnosti funkcí u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny Postup Parlamentu při přijímání zákonů : návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh podává poslanec, skupina poslanců, senát, vláda, zastupitelstvo vyššího správního celku. Návrhy se projednávají na veřejné schůzi poslanecké sněmovny. Vláda má právo, aby její návrhy byly projednány do 3 měsíců od předložení. K přijetí zákona je povinná nejméně 1/3 poslanců a pro schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny. K vyhlášení válečného stavu nebo souhlas se vstupem cizích vojsk je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců a senátorů. K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu 3/5 všech zvolených poslanců a 3/5 přítomných senátorů. Návrh zákona se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas podstoupí bez odkladu Senátu. Ten projedná zákon do 30 dnů a rozhodne tak, že buď zákon schválí, zamítne nebo vrátí zpět s doplňujícími návrhy, případně vyjádří vůli, že se zákonem nebude zabývat. Pokud v těchto případech znovu zákon přijme Poslanecká sněmovna nadpoloviční většinou všech zvolených poslanců, je zákon přijat, nejsou však přípustné další pozměňovací návrhy. Stejné právo jako Senátu přísluší i prezidentu republiky, který může (mimo ústavní zákon) do 15 dnů zákon bez podpisu Poslanecké sněmovně vrátit. Rovněž v tomto případě je zákon přijat, pokud jej schválí nadpoloviční většina všech poslanců. Přijaté zákony podepisují předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády (premiér).

Témata, do kterých materiál patří