Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vazba - důvody, kdo rozhoduje o vazbě, kdo vydává a realizuje příkaz k zatčení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakterizujte důvody vazby podle § 67 trestního řádu, kdo rozhoduje o vazbě dle § 68 tr. ř., kdo vydává a realizuje příkaz k zatčení § 69 tr.ř. Důvody vazby § 67 Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jsou-li konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu : že uprchne, nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání nebo že bude pokračovat v trestné činnosti, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravuje, nebo kterým hrozil. Rozhodnutí o vazbě § 68 Vzít do vazby lze jen osobu, jíž bylo sděleno obvinění. O vazbě rozhoduje soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k zatčení § 69 Jestliže je dán některý z důvodů vazby a obviněného nelze předvolat, předvést, nebo zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a řízení před soudem předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen. Zatčení provedou na základě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, je-li toho k provedení příkazu třeba, vypátrat pobyt obviněného.

Témata, do kterých materiál patří