Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 9 - ORGANIZACE, ROZPOČET EU, POLITIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 9 Komunitární právo, orgány Evropského společenství, politiky Evropského společenství, rozpočet Evropského společenství, další významné mezinárodní instituce KOMUNITÁRNÍ PRÁVO = Právní řád EU (=acqui communautaire [aki komunitér]) DĚLENÍ PODLE OBSAHU: Institucionální – předpisy, které upravují orgány EUMateriální – předpisy, které upravují jednotlivé oblasti EU DĚLENÍ PODLE PRAMENE: Primární – tvořeno zakládacími smlouvami (Pařížská, Římské) a jejich změnami a doplňky (Maastrichtská, Lisabonská) – každá smlouva musí být schválena všemi členskými státy a ratifikována (= podepsaná vrcholným představitelem)Sekundární – předpisy vydávané jednotlivými orgány EU Směrnice – cílem je sblížit právní řády jednotlivých členských států (co se má změnit, do kdy; vydává Evropská komise) Nařízení – jsou vymezeny konkrétní povinnosti subjektům (vydává Evropská rada) ORGÁNY EU EVROPSKÝ PARLAMENT Hlavní úkol: hájit zájmy občanů EUSídlo: Štrasburk (FR), Brusel (BEL), LucemburskoV čele: předseda evropského parlamentuPoslanci jsou voleni občany EU na funkční období 5 let (všeobecně může volit každý občan starší 18 let, dále si každý stát určuje své vlastní podmínky – ČR od 21 let)Každý stát je zastoupen určitým počtem poslanců – závisí na počtu obyvatelKompetence:Schvaluje komisiSchvaluje rozpočet EUPřijímá peticeSchvaluje předpisy Unie EVROPSKÁ KOMISE Hlavní úkol: hájit zájmy unie jako celkuSídlo: BruselEvropská komise je vytvářena na 5 letČlenům se říká komisaři (28)Komisaře navrhuje členská zeměKaždý členský stát má jednoho komisařeKaždý komisař stojí v čele generálního ředitelstvíKaždý komisař má jeden hlas při voleníČR – Věra Jourová – rovnost žen v EU a spravedlnostKompetence:Vydává směrniceSchvaluje a spravuje rozpočet EUDohlíží na dodržování právních předpisů EU RADA EU (RADA MINISTRŮ) Hlavní úkol: hájit zájmy členských státůČlenové: jednotliví ministři členských zemíSchází se vždy 1x týdně ve státě, který zrovna předsedá (schází se jen ti ministři, kteří mají na starost danou problematiku)Při hlasování mají hlasy ministrů různou váhu (velikost země, počet obyvatel, …) EVROPSKÁ RADA Nemá sídloHlavní úkol: zamýšlet se nad směřováním EU (budoucností, vývojem, …) → o ničem nerozhodujíČlenové: vrcholní představitelé jednotlivých států (prezident, premiér, královna, kníže, …)schází se min. 4x ročně (1x za 3 měsíce)dává podněty, udává směr, vyvozuje priority EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR Sídlo: LucemburkJazyk: francouzštinaSkládá se ze 3 částí – 1. soudní dvůr (soud 1. stupně) 2. tribunál 3. soud pro veřejnou službu Funkční období soudců je 6 letŘeší spory mezi jednotlivými členskými státy a členskými státy a unií Počet členů Kompetence Soudní dvůr 28 (každý stát má 1 soudce) Méně závažné případy sporů mezi: Členskými státyEvropskou komisí a členským státem Tribunál 28 Řeší závažnější spory mezi: Členskými státyEvropskou komisí a členským státem Soud pro veřejnou službu 7 (střídají se) Řeší spory mezi EU a zaměstnanci EU ROZPOČET EU Přehled plánovaných příjmů a výdajů EUSestavuje se na 1 kalendářní rok (1.1. -31. 12.)Sestavuje se vždy jako vyrovnaný Schvaluje Evropský parlament (do 5. 10. – max. 45 dnů) Schvaluje Rada EU (do 1. 9.) Evropská komise sestaví rozpočet → Schválí → Neschválí → Vrátí s pozměňujícími návrhy → Vyjádří vůli nezabývat se jím → schválený Pokud není schválený do 1. 1. nastává tzv. rozpočtové provizorium (=období, kdy se hospodaří bez schváleného rozpočtu)Příjmy:Vlastní zdroje (cla)Podíl na DPHOdvody jednotlivých členských státůOstatní příjmy (poplatky, pokuty přebytky z minulých let) Výdaje:Na jednotlivé politiky EU (zdravotnictví, zemědělství, zaměstnanost, …)Příspěvky jednotlivým členským státůmPříspěvky 3. zemímVýdaje na chod EU DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ORAGNIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) Založena v roce 1945 tzv. Chartou OSN po druhé světové válceCíl: vytvoření a zachování mezinárodního míru a bezpečnostiSídlo: New York ORGÁNY: Valné shromáždění: Vrcholný orgánkoná se 1x ročně v září (v New Yorku)nejvyšší orgán OSNčlenové: všechny členské státy (181)kompetence: schvaluje rozpočet, přijetí nového člena Rada bezpečnosti: výkonný orgánčlenové: 5 stálých (USA, Fr, Čína, VB, Rusko) a 10 nestálých členů (co 2 roky se mění)úkol: monitorovat bezpečnostní situaci ve světěv případě ohrožení může rozhodnout o vojenském zásahu Generální tajemník OSN: zajišťuje administrativní činnostosoba, která reprezentuje OSN navenek (Pan Ki-mun) OSN ZŘIZUJE DALŠÍ ORGANIZACE: UNESCO: organizace pro vzdělání, vědu a kulturu WHO: WORLD HEALTH ORGANISATION – SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE Koordinuje zásahy proti nemocem, které se šíří celosvětově WTO: WORLD TRADE ORGANISATION – SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE Cílem je podpora mezinárodního obchodu Sídlo: Ženeva OECD:ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Cílem je koordinovat hospodářskou politiku členských státůSídlo: Paříž OPEC: ORGANISATION FOR PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES - ORGANIZACE ZEMÍ VYVÁŽEJÍCÍCH ROPU Cílem je stanovení kvóty a ceny pro vývoz ropySídlo: VídeňSdružuje 13 států, na které připadá více než polovina světové ropy

Témata, do kterých materiál patří