Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 16 - PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 16 Právo duševního vlastnictví Souhrn právních norem, které upravují výsledky lidské tvůrčí činnosti, které představují nehmotné statky uplatitelné na trhu Pramen: Autorský zákon = nekodifikované právo (upravuje jej velké množství zákonů)Zákon o vynálezechZákon o regulaci reklamyZákon o ochranných známkáchZákon o užitných vzorech Nehmotný statek = projev lidské činnosti, který nemá hmotnou podstatu (je nehmotný) Znaky Může ho vnímat neomezené množství lidí najednouNelze ho spotřebovatNelze ho zničitMůžeme ho vnímat nezávisle na hmotném statku (jeho nosiči) Dělení Tvůrčí Vlastníky mohou být jen FOVynález, choreografie, socha NETVŮRČÍ Vlastníky mohou být FO i POOchranná známka, označení původu výrobku, obchodní tajemství, práva nakladatele TVŮRČÍ ČINNOST = činnost FO spočívající ve vytvoření nehmotného s tím, že dosažení tohoto výsledku závisí na osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor nebyl vytvořen Oblasti Ochranná známkaOznačení původu výrobkuVynálezUžitný vzorPrůmyslový vzorReklamaAutorské právo Ochranná známka Označení, které slouží k odlišení výrobků a služebPoskytuje informace o kvalitě těchto výrobků a služebNetvůrčí statekVztahuje se na výrobky a služby Pramen: Zákon o ochranných známkách Podmínka ochrany Musí být zapsána v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictvíDoba ochrany je 10 let od okamžiku podání přihlášky k zápisu, pak se prodlužuje Průběh registrace Podání návrhu na registraci u ÚPVÚPV zkoumáZpůsobilost ochranné známky k zápisuPřekážky k zápisuVydání rozhodnutíZaregistrováníZamítnutí registrace ZPŮSOBILOST OCHRANNÉ ZNÁMKY K ZÁPISU Musí být graficky znázornitelná (obrázek, čísla, písmena, …)Nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy (neslušné, vulgární, …)Nesmí obsahovat znaky vysoké symbolické hodnoty (kříž, Buddha, srp s kladivem, …)Nesmí obsahovat obecné označení výrobků (chleba, pivo, …)Nesmí obsahovat označení typu nejlepší, skvělé, kvalitní, … PŘEKÁŽKY K ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY Shodná nebo podobná ochranná známka již existujeNeuběhly 2 roky od zániku shodné nebo podobné ochranné známky Práva majitele ochranné známky Právo užívat ochrannou známku k označení svých výrobků a služebPrávo bránit ostatním v užívání ochranné známkyPrávo ochrannou známku licencovat či prodat Zánik ochrany ochranné známky Uplynutím dobyNa vlastní žádost (vzdáním se)Na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (neplacení poplatku, nepoužívání)Smrtí nebo zákonem majitele Označení původu výrobku Jedná se o geografické označení země nebo místa odkud výrobek pocházíZaručuje určitou kvalitu výrobku a jeho vlastnostiVztahuje se jen na výrobky a službyOznačení může použít pouze podnikatel, který výrobek produkuje v daném místěNetvůrčí statek Pramen: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení PŘEDMĚT OCHRANY = zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který je obecně známý a uznávaný jako údaj o tom, odkud daný výrobek pochází Vztahuje se na: Průmyslový výrobek (skotská whisky, české pivo, …)Řemeslnický výrobek (české sklo, česká bižuterie, …)Zeměpisný nebo přírodní výrobek (žatecký chmel, třeboňský kapr, …) Podmínka ochrany: Musí být zapsáno v rejstříku označení původu výrobku u ÚPVMohou ji používat všichni výrobci v dané lokalitě (5 ostravských klobás v Ostravě)Na dobu neurčitou Práva majitele označení původu výrobku Užívat označení výrobkuLicencovat, ale pouze v dané lokalitě Zánik ochrany označení původu výrobku Uplynutím dobyNa vlastní žádost (vzdáním se)Na základě rozhodnutí ÚPV (neplacení poplatku, nepoužívání, …)Smrtí nebo zákonem majitele Reklama přesvědčovací proces, jehož cílem je přimět spotřebitele ke koupi výrobku či službyTvůrčí statekŠíří se prostřednictvím médií (rádio, billboardy, tisk, internet, ochutnávky, TV, …) Pramen: Zákon o reklaměZákon o regulaci reklamy Zakázaná je reklama, která: Je v rozporu s dobrými mravyPropaguje násilí a rasismusVyvolává ve spotřebiteli strachJe na výrobky nebo služby, jejichž prodej je v rozporu se zákonemJe podprahovou reklamouJe skrytou reklamou (=reklama, která není označená jako reklama)Je klamavou reklamou Regulace reklamy některé reklamy mají jiná pravidlareklama, která je zaměřena na osoby mladší 18- ti let nesmí: podporovat chování, které ohrožuje zdraví, psychický a morální vývoj nabádat, aby přemlouvali rodiče ke koupi výrobku nebo služby využívat zvláštní důvěry vůči rodičům nebo jiným osobám ukazovat nevhodným způsobem v nebezpečných místech REKLAMA NA TABÁKOVÉ VÝROBKY Až na výjimky je zakázanáVýjimky:Místa prodeje tabákových výrobkůZastávkyKino (jen film pro dospělé)Součástí musí být upozornění na škodlivé následky kouřeníZákaz poskytování vzorků REKLAMA NA ALKOHOL Nesmí:Být zaměřen na osoby mladší 18 letNabádat k nadměrnému užívání alkoholuPrezentovat alkohol jako způsob řešení problémůSe v ní objevit těhotné ženy, děti, řidiči, …Vytvářet dojem, že užívání alkoholu vede ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu REKLAMA PRO DĚTI Nesmí se objevit děti:V situaci, která ohrožuje jejich zdraví, život nebo v jiných nebezpečných situacích a nesmí tyto situace podporovatPodporovat nemorální chování a ohrožovat psychický a morální vývoj dětíNabádat děti k přemlouvání rodiče ke koupi výrobku nebo službyNesmí využívat zvláštní důvěry, kterou mají děti vůči rodičům nebo jiným osobám REKLAMA NA LÉKY Musíme rozlišit reklamu na léky a doplňky výživy (nevztahuje se)Týká se léku bez lékařského předpisuNesmí se v ní objevit žádná známá osobnost REKLAMA NA ZBRANĚ A STŘELIVO Je zakázána, ale jsou povoleny výjimkyVýjimky:Reklama je určena pro odborníky a podnikatele v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva Orgány v oblasti reklamy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TV VYSÍLÁNÍ Dozor nad reklamou v rádiu a TV STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Dozor nad reklamou na léky MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Dozor nad reklamou na potraviny ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY Dozor nad veškerou reklamou, která nespadá do správy jiných orgánů

Témata, do kterých materiál patří