Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


H 5 - Hospodarska soutez

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5) HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ – charakteristika, pojem soutěžitel, formy narušení hospodářské soutěže, nekalá soutěž, charakteristika jednotlivých podstat nekalé soutěže - právem Hospodářské soutěže rozumíme soubor právních norem, které upravují pravidla Hospodářské soutěže - normy, které chrání subjekty v rámci té soutěže - Obchodní zákoník pojem „Hospodářská soutěž“ nevymezuje - lze jim však rozumět střetnutí soutěžitelů v hospodářské oblasti, jehož cílem je předstihnout ostatní soutěžitele a získat tím větší hospodářský prospěch - soutěžení subjektů na určitém hospodářském trhu -Účastníci – soutěžitelé jsou Fyzické i Právnické osoby, podnikatelé, pokud soutěžitel zjistí, že někdo jiný podnikající ve stejném oboru prodává pod cenou, má právo se obrátit na soud, normy, které chrání subjekty v rámci soutěže -Soutěžitel – účastník Hospodářské soutěže, mají právo rozvíjet svoji soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu. K výkonu této činnosti mají právo se sdružovat, soutěžitelé musí dbát na dodržování pravidel -Formy narušení Hospodářské soutěže: Dohody narušující hospodářské smlouvy – dohody proti dobrým mravům, typy – víše ceny, nebudou odebírat od daného dodavatele, rozděleni trhu (příklad: všechny čerpací stanice (benzínky) se spojí a budou mít stejnou cenu) Dominantní postavení – soutěžitel má na trhu takovou sílu, tak se může chovat nezávisle nad ostatními soutěžiteli, ten kdo má dominantní postavení je Monopol Spojování soutěžitelů - 1 soutěžitel skupuje ostatní soutěžitele, o skoupení rozhoduje Antimonopolní úřad -Nekalá soutěž – aby se jednalo o nekalou soutěž, musí být Jednání v hospodářské soutěžiRozpor s dobrými mravy Hospodářské soutěžeÚjma jinému soutěžiteli (újma, která teprve hrozí nebo už vznikla) -Skutkové podstaty nekalé soutěže: Klamavá reklama – podstata je vyvolávat klamavou představu o výrobcích či výkonech Klamavé označení zboží a služeb – čokoláda z Polska (Ale na zadní straně produktu se dozvíme, že to pochází z Rakouska), zatajení skutečného původu zboží, vyvolává klamné domnění, že určité zboží má – zvláštní znaky, zvláštní jakost, je z určitého místa, od určitého výrobce Srovnávací reklama – srovnání přímo či nepřímo s jiným soutěžitelem, pokud to není klamavé, tak může býti, musí být objektivní, nelze zlehčovat soutěžiteleVyvolání nebezpečí záměny– užití obchodní firmy nebo názvu, napodobení cizích výrobků (užití stejného obalu Milky, ale produkt se bude jmenovat Fialka) Parazitování na pověsti – využívání pověsti jiného soutěžitele z důvodu získání prospěchu pro sebe Podplácení – aktivní (dávám), pasivní (si říkám) Zlehčování – po jiném soutěžiteli rozšiřuje nepravdivé údaje s cílem se obohatit Porušení obchodního tajemství – na venek vyzradit obchodní tajemství dané obchodní firmy

Témata, do kterých materiál patří